Beregning med formularfelter i Revu eXtreme

Denne artikel gælder for:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

.warning .style-svg {
fill:#fff;
}

Med Revu eXtreme kan du bruge formularfelter til automatisk at beregne værdier indtastet i en PDF-formular ligesom i Microsoft® Excel®. Du kan beregne alt fra lønninger til priser på byggematerialer.

Du skal oprette mindst tre tekstbokse for at komme i gang. Et hvilket som helst antal tekstbokse kan indeholde værdier, der skal beregnes, mens mindst én af tekstboksene viser resultatet af beregningen.

Sådan oprettes og indtastes værdier i tekstbokse

 1. Åbn panelet Formularer : Vindue > Paneler > Formularer (Alt+Q)
 2. Gå til Værktøjer > Genbrug .
  Dette giver dig mulighed for at placere den samme markering så mange gange, som du har brug for. Hvis funktionen er aktiv, er teksten fremhævet med blåt. Klik på den igen for at slå funktionen fra.
 3. Når du har klikket på muligheden Tekstboks , skulle markøren ændres til et trådkors over arbejdsområdet. Tryk og træk for at angive størrelsen på tekstboksen.
 4. Fortsæt med at oprette tekstbokse, indtil du har mindst tre.
 5. Når du har placeret tekstboksene, skal du trykke på Esc to gange. Så forsvinder kontrolpunkterne.
 6. Klik på tekstboksene for at indtaste talværdier. Lad mindst én boks stå tom. Det er resultatboksen.
Så længe teksten og tallene er grupperet sammen, vil Revu ignorere teksten og kun beregne talværdierne. Med andre ord fungerer strenge som “Tekst123” eller “123Tekst” godt, men strenge som “1T2e3kst” eller “123Tekst123” fungerer ikke som forventet.

Sådan ændrer du værdiernes kategorier

 1. Vælg en tekstboks i panelet Formularer .
 2. Åbn panelet Egenskaber (Alt+P).
 3. Åbn afsnittet Format.
 4. Klik på rullemenuen Kategori:, og vælg den relevante værdi. Se Hjælp til Revu for at få flere oplysninger.

Konfigurer resultatboksen

 1. Åbn panelet Formularer (Alt+Q). Lad panelet være åbent.
 2. Som standard navngives tekstboksene “TekstX”. X repræsenterer et tal, der bestemmes af den rækkefølge, som tekstboksene blev placeret i. Hvis du har lyst, kan du dobbeltklikke på posterne her for at omdøbe dem. Husk, at tekstbokse med det samme navn vil synkronisere deres ændringer, dvs. at alt, der ændres i én boks, også ændres i den anden.
 3. Klik på tekstboksen i panelet Formularer , som du vil have skal vise resultatet af beregningen.
 4. Åbn panelet Egenskaber (Alt+P) for denne tekstboks.
 5. Rul ned til bunden af panelet Egenskaber , og åbn afsnittet Beregn (hvis det er minimeret).
 6. Vælg en beregningstype fra rullemenuen ud fra, hvilken type beregning du gerne vil lave:
  • Værdien beregnes ikke – standardindstillingen. Beregningsresultater vises ikke i tekstboksen. I de fleste tilfælde skal hver tekstboks undtagen resultatboksen konfigureres til denne egenskab.
  • Beregningsfelt – viser enten sum, produkt, gennemsnit, minimum eller maksimum af specifikke værdier i den valgte tekstboks. For at angive, hvilke værdier der beregnes, skal du klikke på knappen Vælg. Vælg derefter den boks, som du gerne vil beregne med fra den næste dialogboks.
  • Forenklet feltnotation – viser resultatet af enhver kombination af addition (+), subtraktion (), multiplikation (*) og division (/). Parenteser () kan også bruges i alle kombinationer. Klik på Rediger for at indtaste beregningen.

   Revu kan beregne forholdsvis komplicerede kombinationer med parenteser, såsom: ( ( (Tekst1+1+1)+2 ) * (Tekst2+4) ) / 5

   Du kan indtaste både tal og tekstboksnavne i beregningen. Hvis tekstboksnavnet indtastes, tager Revu den indtastede værdi i den tekstboks og bruger den i beregningen.

   Sørg for, at du kopierer navne fra panelet Formularer (Alt+Q), når du skriver tekstboksnavnene.
  • Brugerdefineret beregningsfelt – Klik på knappen Rediger, så åbner JavaScript Editor-vinduet. Indtast dit tilpassede JavaScript i feltet.

   Klik på Globale scripts for at vælge eller redigere et globalt script, som du allerede har lavet, eller for at oprette et nyt.

  Se Hjælp til formularer for endnu flere eksempler på disse beregninger.

Når du vælger en beregningsmulighed, bør resultatet blive vist i resultatfeltet for beregningen.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Sådan gør du

PDF-formularer

Når du har tilpasset Revu, skal du sikkerhedskopiere dine indstillinger, hvis du har computerproblemer eller har brug for at migrere til en ny computer. Læs videre for at lære, hvordan det gøres.

Related Articles