Revun julkaisutiedot

Revun julkaisutiedot

Hanki Revu latauskeskuksestamme.

Julkaisutiedot saatavilla:

Revu 20.2.85

19.8.2022

Korjaukset

 • Korjattu ongelma, jonka vuoksi dokumentit eivät avautuneet, jos C++-paketti oli vanhentunut.

Revu 20.2.80

9.8.2022

Uutuudet

 • Tämä julkaisu on yhteensopiva Autodesk 2023:n Revit‑valikoiman, Navisworksin ja AutoCADin kanssa.

Korjaukset

 • Korjasimme ongelman, jossa erien allekirjoitus ja sinetöinti ei muotoutunut uudelleen vastaamaan kuvaa.
 • Korjasimme ongelman, jossa sarkainnäppäin ei vaihtanut sivun nimiä.
 • Korjasimme sähköisten allekirjoitusten peittoon liittyvän ongelman.
 • Outlook-sähköpostin muuntaminen PDF-tiedostoksi Revu 20.2.50:ssä aiheuttaa virheilmoitusponnahdusikkunan, jossa lukee: ”Tuntematon virhe Bluebeam PDF -laajennusta suoritettaessa”.
 • Käyttäjät eivät voi avata aiempia projektitiedostoversioita, jos nykyinen versio on 0 kt.
 • Kohdistus sisältöön ei noudata isometrisiä ruudukon leikkauskohtia.
 • Bentley OpenRoads Designer -tiedoston avaaminen Revussa täyttää LargeImageCache-hakemiston gigatavuilla tietoja, joita ei koskaan tyhjennetä.
 • Korjattu sotkuinen teksti Revussa, Acrobatissa ja Foxit/Nitrossa luotuihin PDF-tiedostoihin.
 • DocuSign-allekirjoitus näkyy virheellisenä vain Revussa.
 • Selitteissä symbolit näytetään kierrettyinä, jos sivun ensimmäisessä huomautuksessa on kiertoarvo.
 • Revussa ei oletusarvoisesti käytetä modernia todennusta, kun SharePointin DMS-merkinnät täytetään automaattisesti käyttöliittymän asetuksiin.

Revu 20.2.70

29.3.2022

Korjaukset

 • Korjattu ongelma, jossa fonttien valitseminen DPT:ssä kaatoi Revun.
 • Korjattu ongelma, jossa tekstiruutuun lisättyä tekstiä ei tallennettu istuntoon.
 • Korjattu ongelma, jossa sisäänkuittaustietoja ei päivitetty SharePointin versiohistorian viestissä.
 • Korjattu ongelma, jossa allekirjoituksen väitettiin virheellisesti olevan väärin.
 • Korjattu ongelma, jossa yhtenäisen viivan tyyli ylikirjoitettiin ja korvattiin pilvityylillä.
 • Korjattu ongelma, jossa täysleveän japanilaisen merkin käyttö mittakaavan syötteenä kaatoi Revun.
 • Korjattu ongelma, jossa leimakansion sijaintia ei viedä Revun omien asetusten XML:ään.
 • Korjattu ongelma, jossa Tietoja-tiedoissa näytettiin väärä Revun versio.

Revu 20.2.60

25.10.2021

Uutuudet

 • Studio-käyttäjät pysyvät jatkossa sisäänkirjautuneina, kunnes he kirjautuvat ulos itse.

Korjaukset

 • Korjattu ongelma, jonka vuoksi työkalut saattoivat näkyä väärässä työkalusarjassa.
 • Korjattu ongelma, jonka vuoksi joissain tilanteissa lomakekenttien automaattinen luominen vioitti tiedostoa.
 • Korjattu ongelma, jonka vuoksi toisiinsa yhdistyneitä merkkejä sisältävän tekstin kopioiminen johti puutteelliseen valintaan.
 • Korjattu ongelma, jonka vuoksi peruuttaminen virheviestissä sulki tallentamattomia muutoksia sisältävän dokumentin.
 • Korjattu ongelma, jonka vuoksi sivujen lisääminen kirjanmerkkien avulla PDF-tiedostoista ei joissain tilanteissa onnistunut.
 • Korjattu ongelma, jonka vuoksi jotkin kuvat näkyivät mustina neliöinä.
 • Korjattu ongelma, jonka vuoksi tiedostojen koko saattoi kasvaa kohtuuttomasti, kun niihin lisättiin digitaalinen IGC-varmennus.
 • Korjattu ongelma, jonka vuoksi Revu saattoi jumittua, kun tiettyjä merkintöjä kopioitiin ja liitettiin toistuvasti.

Revu 20.2.50

31.8.2021

Korjaukset

 • Korjattu SharePoint-laajennusongelma Avaa Revussa -kontekstivalikossa, kun käytössä on monen vuokraajan järjestelmä.
 • SharePoint-todentamisen oletusasetukseksi on päivitetty Moderni.
 • Korjattu ongelma, jossa näkyviin tuli virheviesti, kun Outlook-sähköpostia muunnettiin PDF-tiedostoksi.
 • Korjattu ongelma, jossa tiedostoja virheellisesti pidettiin muokattuina avaamisen aikana.
 • Korjattu ongelma, jossa käyttäjät eivät voineet poistaa tai lisätä sivuja joissakin monisivuisissa tiedostoissa.
 • Korjattu ongelma, jossa Revu saattoi kaatua luotaessa raportteja, joilla on pitkä tiedostonimi.

Revu 20.2.40

20. heinäkuuta 2021

Korjaukset

 • Korjattu ongelma, jonka takia Windows-päivitykset kaatuivat käyttöön otetuilla asennuksilla.
 • Korjattu useita toisiinsa liittyviä ongelmia, joiden takia PDF-tiedostojen koko kasvoi kohtuuttomasti digitaalisen allekirjoituksen jälkeen.
 • Korjattu ongelma, jonka takia Standardin käyttäjät eivät pystyneet ottamaan AutoCAD-laajennusta käyttöön.
 • Korjattu virhe, joka aiheutti tekstin vioittumisen, kun erien allekirjoitusta ja sinetöintiä käytettiin PFX-tyyppisen sähköisen tunnisteen kanssa.
 • Korjattu virhe, jonka takia euromerkki korvautui tuhatlukuja ryhmittelevällä välilyönnillä PDF-yhteenvedossa.
 • Korjattu merkintöjen luettelon nousu-/pudotusarvo oikeaksi tilanteissa, joissa kalibroidussa piirtämisessä käytössä on valmiiksi määritetty mittakaava 1:10 tai 1:20.
 • Korjattu virhe, joka esti taulukoiden kierron erissä, kun Lisää muutetut sivut nykyisten sivujen edelle -asetus oli valittuna.
 • Päivitetty tuki FileOpenille, mikä mahdollistaa suojattujen PDF-tiedostojen avaamisen.
 • Korjattu virhe, jonka takia värien lisävarjostusasetusta ei otettu huomioon asetettaessa sivuja päällekkäin erinä.

Revu 20.2.30

18. toukokuuta 2021

Uutuudet

 • Mukana on nyt laajennustuki uusimmille AutoCAD-, Revit- ja Navisworks-versioille.

Korjaukset

 • Korjasimme virheen, jonka vuoksi sisältöä ei näytetty odotetulla tavalla.
 • Korjasimme virheen, jonka vuoksi jotkut tiedostot eivät avautuneet Sharepoint-laajennuksella.

Revu 20.2.20

14. huhtikuuta 2021

Korjaukset

 • Korjattiin virhe, jonka vuoksi Revu ei poistanut väliaikaisia PostScript-tiedostoja tulostamisen jälkeen.

Revu 20.2

16. maaliskuuta 2021

Revu 20.2:n paranneltuja mittaustyökaluja on kehitetty vertaisiltasi asiakkailta saamamme palautteen pohjalta. Parannusten ansiosta mittakaavan määrittäminen useisiin piirustuksiin sujuu vaivattomasti ja pituusyksiköitä voidaan käyttää sivun mittakaavasta riippumatta.

Uutuudet

Määräarvio ja sivun mittakaava

Yksinkertaistimme sivun mittakaavan asettamista, joten piirustusten tarkat mittaukset saadaan varmistettua helposti ja nopeasti. Nyt voit tallentaa mukautettuja ja kalibroituja mittakaavoja omaan valmiiksi määritettyjen mittakaavojen luetteloosi myöhempää käyttöä varten. Lisäksi voit asettaa X- ja Y-akselit sekä näyttöikkunat eri mittakaavaan tai skaalata piirustusten muokattuja sivualueita nopeasti.

Riippumattomat mittayksiköt

Pituusmittausten yksiköt eivät ole enää sidottuja sivun mittakaavaan. Nyt voit mitata pituuksia millä tahansa yksiköllä riippumatta siitä, oletko suurentanut tai pienentänyt näkymää tai käytätkö erilaista mittausjärjestelmää.

Ohje

Lisäsimme Ohje-valikkoon linkin Bluebeam Universityn sivuille. Sivuilla on tarjolla itsenäisesti opiskeltavia koulutusohjelmia.

Laajennukset

 • Lisäsimme tuen SketchUp 2021:lle.
 • Paransimme SharePointin laajennussovelluksen asentamista useille SharePoint-sivustoille.

Korjaukset

 • Korjasimme ongelman, joka aiheutti vakavan virheen avattaessa Revu 20.1 yhdessä NET Framework 4.7.1:n kanssa.
 • Korjasimme ongelman, joka aiheutti tyhjän tai toimimattoman Studion kirjautumisnäytön joillekin käyttäjille.
 • Korjasimme ongelman, jonka vuoksi osa tiedostoista ei auennut johdonmukaisesti.
 • Korjasimme ongelmia, jotka liittyivät PDF-tiedostojen luomiseen Revussa ja Outlookissa silloin, kun liitostila oli käytössä.
 • Korjasimme useita PDF-tiedostojen hahmontamiseen liittyviä ongelmia, joita olivat muun muassa rasterimallien hahmontaminen tietyillä zoomaustasoilla, kuvien väärät taustavärit sekä sininen värisävy osassa InDesignillä luoduissa tiedostoissa.
 • Korjasimme ongelman, jonka vuoksi ylimääräisen ylä- tai alatunnisteen lisääminen PDF-tiedostoon korvasi aikaisemman ylä- tai alatunnisteen.
 • Korjasimme ongelman, jonka vuoksi työkalusarjojen määrätyökalut olivat tyhjiä.
 • Korjasimme ongelman, joka liittyi hiiren osoittimen hyppimiseen pidettäessä vaihtonäppäintä painettuna samalla, kun käytössä oli jokin työkalusarjan työkalu.
 • Korjasimme valintanappien ja -ruutujen hahmontamiseen liittyvän ongelman.

Revu 20.1 – Studio SE

27 January 2021

Uutuudet

Julkaisimme uuden ruotsalaisen Studio-esiintymän, jotta käyttäjät voisivat työskennellä yhdessä paikallisten tietojensäilytysvaatimusten mukaisesti. Revu 20:n käyttäjät näkevät sen käytettävissä olevien palvelimien luettelossa automaattisesti. Lue lisää.

Revu 20.1

19.1.2020

Revu 20.1:ssa kehitämme entisestään Revu 20.0:n merkintätyökalu- ja Studio-parannuksia. Versioon kuuluu myös päivitetty SharePoint-tuki, joten voit nyt todentaa Revun ja avata dokumentteja turvallisesti kaikissa moderneissa selaimissa.

Uutuudet

SharePoint

 • Ajantasainen SharePoint-tuki, joten voit avata SharePointiin tallennettuja PDF-tiedostoja Revussa suojatusti missä tahansa käyttämässäsi selaimessa.

Studio

 • Kun kirjaudut Studioon, sinun on nyt annettava ensin sähköpostiosoitteesi. Salasanaa kysytään sen jälkeen.
 • Järjestelmänvalvojat voivat nyt määrittää merkinnät uusille käyttäjille, kun vanha käyttäjä poistuu pysyvästi istunnosta. Tämä sekä säästää aikaa että vähentää mahdollista hämmennystä. Merkintöjen uudet omistajat saavat aiheesta sähköposti-ilmoituksen. Omistajamuutokset kirjataan istunnon lokiin, ja ne voidaan myös lisätä yhteenvetoihin ja raportteihin.
Istunnon estetyn käyttäjän merkinnät voi nyt siirtää aktiiviselle käyttäjälle. Istunnon järjestelmänvalvojat voivat siirtää merkintöjä istunnon asetuksista Osallistujat-kohdassa.

Merkinnät

 • Merkintöjen luettelossa näytetään visuaalinen ilmaisin sellaisten merkintöjen kohdalla, joissa on vastauksia. Näin huomaat, jos jokin kommentti vaatii huomiotasi. Kuvaketta napsauttamalla pääset suoraan merkintöjen luettelon vastauksiin, ja siirtämällä osoittimen kuvakkeen ylle näet vastauksen esikatselun.
Revu 20.1 Reply to Markups
Vastattujen merkintöjen kohdalla näkyy pieni visuaalinen ilmaisin. Esikatsele vastausta kuvaketta osoittamalla tai lue se merkintöjen luettelossa kuvaketta napsauttamalla.
 • Paransimme Käytä näillä sivuilla -toimintoa. Nyt voit lisätä merkintöjä mukautettuun sivualueeseen tai kaikkiin parittomiin, parillisiin tai vaaka- tai pystysuuntaisiin sivuihin.
Vastattujen merkintöjen kohdalla näkyy pieni visuaalinen ilmaisin. Esikatsele vastausta kuvaketta osoittamalla tai lue se merkintöjen luettelossa kuvaketta napsauttamalla.
 • Kun sijoitat useita merkintöjä, näet nyt edistymispalkin, josta voit seurata prosessia.
 • Paransimme huomautusten ja tekstikenttien johtoviivojen käyttäytymistä. Nyt viivat mukautuvat automaattisesti välttämään päällekkäisyydet, kun merkintöjen muotoa muutetaan.

Mittaukset

 • Kun asetat mittauksia, näet nyt reaaliaikaiset mittausarvot pienessä työkaluvinkin tapaisessa taulukossa piirustuksen oikeassa alakulmassa.
measurement-totals-box
Kun asetat mittauksia, mittausarvot näkyvät ja päivittyvät reaaliaikaisesti pienessä ikkunassa Revun oikeassa alakulmassa.

Laajennukset

 • Lisäsimme tuen SolidWorks 2021:lle.
 • Word-laajennuksen Erä-PDF-toiminnolla luodut PDF-tiedostot voivat nyt luoda kirjanmerkkejä automaattisesti erän tiedostonimien perusteella.
 • ACAD-laajennuksessa voi tallentaa kirjanmerkkimäärityksiä.

Korjaukset

 • Korjasimme ongelman, jonka johdosta tulostus lakkasi muutaman sivun jälkeen tietyillä tulostimilla.
 • Korjasimme Slip Sheet -erien virheitä.
 • Korjasimme ongelmia liittyen tiedostoiden tallentamiseen verkkoasemalle.
 • Paransimme käyttäjän asentamien fonttien käsittelyä.

Revu 20.0.30

16 November 2020

Korjaukset

 • Korjasimme ongelman, joka esti asiakirjan vierittämisen ylös ja alas joissain näkymissä lähennettynä.
 • Korjasimme ongelman, jonka seurauksena Revu kaatui osalla käyttäjistä Windows-päivityksen jälkeen.

Revu 20.0.20 – Studio DE

09 November 2020

Uutuudet

Julkaisimme uuden saksalaisen Studio-esiintymän, jotta käyttäjät voisivat työskennellä yhdessä paikallisten tietojensäilytysvaatimusten mukaisesti. Revu 20:n käyttäjät näkevät sen käytettävissä olevien palvelimien luettelossa automaattisesti. Lue lisää.

Revu 20.0.20

26 October 2020

Uutuudet

 • Revu vapauttaa nyt passiivisten Open License -käyttäjien käyttöoikeudet muiden käyttöön.
 • Tehostimme Revun käynnistysprosessia.

Korjaukset

 • Korjasimme ongelman, joka sai Revu 20:n kaatumaan, kun käyttäjät yrittivät määrittää vanhemmalla Revu-versiolla luodun tekstikenttämerkinnän koon automaattisesti.
 • Korjasimme merkintöjen luettelon vieritysongelman.
 • Korjasimme joitakin asennusongelmia, kuten ongelman, jossa sovelluksen sisäinen päivitystyökalu korvasi vanhoja parametreja ja sai sovelluksen käynnistymään odottamatta uudelleen.
 • Muita virheenkorjauksia eri puolilla Revua.

Revu 20

18 August 2020

Revu 20:n ansiosta tiimit voivat saada yhdessä entistä enemmän aikaan helpommin kuin koskaan ennen. Uudet käyttäjien- ja sisällönhallintaominaisuudet tarjoavat enemmän joustavuutta ja hallintaa, ja parannetut merkintä- ja mittaustyökalut auttavat hallitsemaan projektin tietoja. Uusiin ominaisuuksiin kuuluu lisäksi muun muassa entistä nopeampi hahmonnusnopeus.

Uutuudet

Studio

 • Studion kutsuprosessi on entistä yksinkertaisempi. Nyt projektikumppaneita voi kutsua nopeasti Studio-ryhmien ja Outlookin osoitteiston kautta tai yksinkertaisesti kopioimalla ja liittämällä sähköpostilistan. Revu auttaa käsittelemään ja säätämään listaa, kunnes se vastaa täysin toiveitasi.
 • Studio-järjestelmänvalvojat voivat kutsua käyttäjiä ja myöntää heille käyttöoikeuksia jo ennen kuin käyttäjällä on Studio-tiliä. Järjestelmänvalvojat voivat myös lähettää muistutuksia kutsutuille, jotka eivät ole vielä liittyneet istuntoon tai projektiin. Näin näkyvyys, turvallisuus ja projektikumppaneiden osallistuminen lisääntyvät.
 • Aktiivisten istuntojen ja projektien listat on nyt järjestetty Liittynyt- ja Ei liittynyt -tilan mukaan. Istuntoihin ja projekteihin voi myös liittyä suoraan Revusta.
 • – Julkaisimme uuden australialaisen Studio-esiintymän, jotta käyttäjät voisivat työskennellä yhdessä Australian tietojensäilytysvaatimusten mukaisesti. Kun uusia Studio-esiintymiä julkaistaan, ne lisätään automaattisesti käytettävissä olevien palvelinten luetteloon.

Merkinnät

 • Johtoviivoja voi nyt lisätä tekstikenttiin (jolloin tekstikentät toimivat huomautusten tapaan) ja poistaa huomautuksista (jolloin huomautukset toimivat tekstikenttien tapaan). Lisäksi huomautuksista ja tekstikentistä voi lähteä rajaton määrä johtoviivoja joko tietyltä reunalta tai joka puolelta. Näin samankaltaisista muutoksista kertominen usean kohteen kohdalla käy nopeasti.
 • Paransimme automaattista koon muutosta tekstikenttien, huomautusten ja Pilvi+-tekstikenttien kaltaisten merkintöjen kohdalla. Nyt toiminto ei enää muuta rivinvaihtoja.
 • Lisäsimme tekstipohjaisiin merkintöihin (tekstikentät, huomautukset ja Pilvi+) kuusikulmion viestintää tehostamaan.

Merkintäluettelo

 • Päivitimme merkintöjen luettelon suodatusta parantamalla toiminnon logiikkaa ja lisäämällä hyödyllisiä ehtoja esimerkiksi mittauksille ja päivämäärille. Näin dokumentin tietojen seuraaminen, hallinta ja ymmärtäminen käy entistä tehokkaammin.
 • Suodattimet voi nyt tallentaa käytettäväksi toisissa PDF-tiedostoissa.
 • Merkintöjen luetteloista luoduista yhteenvedoista voi nyt suodattaa merkintävastaukset, jolloin raportti on entistä selkeämpi.

Mittaukset

 • Useimmissa mittausmerkinnöissä voi nyt käyttää mukautettuja ja edistyneitä viivatyylejä. Näin aikaa säästyy ja piirrosten erilaiset mittaustyypit on helpompi tunnistaa.

Uudet ominaisuudet

 • Uuden työkalujen ja komentojen hakutoiminnon avulla työkalujen ja komentojen hakeminen Revusta käy entistä nopeammin.

Laajennukset

 • Lisäsimme tuen ohjelmille AutoCAD/AutoCAD LT 2021, Navisworks 2021 ja SketchUp Pro 2020.

Korjaukset

Asennus ja päivitys

 • Korjasimme asennusongelman, jossa osa käyttäjistä sai virheviestin annetun avaimen puuttumisesta sanastosta.
 • Korjasimme sisäisten asennusten ongelman, jossa oletusmittausyksikkö muuttui senteistä tuumiin, kun Revu päivitettiin.

Hahmonnus

 • Paransimme suorituskykyä CCITT-koodattuja kuvia sisältävien tiedostojen kohdalla.
 • Kuvat eivät enää näy vain mustina laatikkoina SKIA-hahmonnusmoduulia käytettäessä.

Laajennukset

 • Korjasimme ongelman, jossa sivut kiertyivät, kun ne tulostettiin Revitistä.
 • Korjasimme ongelman, jossa osa peittoja sisältävistä AutoCAD-lohkoista muuttui pelkäksi mustuudeksi, kun ne tulostettiin muista PDF-katseluohjelmista.
 • AutoCAD-tiedostot eivät enää näytä tekstipeitettä Revussa tai tulostettaessa.
 • Paransimme Revit-laajennuksen kykyä muuntaa huoneita tiloiksi..

Studio

 • Korjasimme ongelman, joka esti tietyissä ympäristöissä olevia käyttäjiä lähettämästä Studio-kutsuja eri toimialueella oleville käyttäjille.
 • Tallennetietoja voi nyt suodattaa Studio-istuntojen raporteissa.
 • Yli 50 merkin pituiset käyttäjätunnukset eivät enää estä liittymästä istuntoihin.
 • Projektin käyttäjän oikeuksien myöntäminen suurille ryhmille toimii nyt kunnolla.

Merkinnät

 • Merkintöjä voi jälleen kääntää asteen murto-osien verran.
 • Korjasimme ongelman, jonka ansiosta käyttäjät pystyivät yhdistämään määriä eri sivuilta, vaikka kyseistä toimintoa ei tueta.
 • Pikakuvat toimivat nyt kunnolla selitteitä sisältävillä sivuilla.
 • Säteen solmua voi nyt siirtää viivoissa, jotka on muunnettu kaariksi.

Mittaukset

 • Aihe- ja nimikentät täydentyvät nyt automaattisesti oikein, kun kyseinen vaihtoehto on valittuna.
 • Korjasimme kierretyillä sivuilla ilmenneen pylväiden korkeus- ja leveysongelman.

Pikkukuvat

 • Korjasimme ongelman, joka sai sivun pysymään valittuna sen jälkeen, kun se oli kopioitu ja liitetty Pikkukuvat-paneelista.
 • Pikkukuvien järjestäminen uudelleen ei enää saa sivunnimiä siirtymään sivulta toiselle.
 • Korjasimme ongelman, joka sai Revun palaamaan koko sivun tilaan ja hukkaamaan zoomauksen tason ja kohdan, kun käyttäjä vaihtoi sivua Pikkukuvat-paneelin kautta sivun ollessa zoomattuna.

Muu

 • Bluebeamin PDF-tulostin noudattaa nyt sivun kiertoasetuksia, kun käyttäjä tulostaa sisältöä suoraan Revusta./li>
 • Paransimme Bluebeam Staplerin luomia PDF-kirjanmerkkejä.
 • Muita virheenkorjauksia eri puolilla Revua.

Related Articles