Berekeningsvelden worden niet correct bijgewerkt bij het invullen van een PDF-formulier

Van toepassing op:

 • Revu eXtreme

Probleem

Bij het invullen van een formulier dat u in Revu eXtreme hebt gemaakt, wordt een veld waarin een totaal moet worden berekend niet bijgewerkt of wordt er een onjuiste waarde gegeven. Als u het berekeningsveld selecteert in het paneel Formulieren (Alt+Q) en inspecteert in het paneel Eigenschappen van formulierveld onder Berekenen, ziet u de volgende waarschuwing:

Waarschuwingsfout berekeningsveld

Oorzaak

Deze waarschuwing wordt weergegeven wanneer een berekeningsveld boven de bijbehorende invoervelden is geplaatst in de formuliervolgorde.

Oplossing

Om dit probleem op te lossen, moet u het betreffende berekeningsveld onder de velden plaatsen die gebruikt worden voor de berekening. Bijvoorbeeld: als u de som van waarden uit meerdere velden wilt berekenen, moet het berekeningsveld voor de totale waarde als laatste in de volgorde worden geplaatst.

Volg deze stappen om het berekeningsveld opnieuw te ordenen:

 1. Open het PDF-formulier in Revu eXtreme.
 2. Ga naar Venster > Panelen > Formulieren (Alt+Q).
 3. Klik in de linkerbovenhoek van het paneel Formulieren op het vervolgkeuzemenu.
  Vervolgkeuzemenu Formulieren
 4. Selecteer Berekeningsvelden opnieuw ordenen.
  Berekeningsvelden opnieuw ordenen
 5. In het dialoogvenster dat verschijnt wordt in het betreffende berekeningsveld een waarschuwing weergegeven.
  Dialoogvenster Formuliervelden opnieuw ordenen
 6. Klik en sleep het berekeningsveld met de totale waarde onder de invoervelden. De waarschuwing zou nu moeten verdwijnen.
  Als u het berekeningsveld in het dialoogvenster verplaatst, wordt de functionaliteit hersteld, maar wordt de positie niet aangepast in het paneel Formulieren. Selecteer het veld en klik en sleep om dit in het paneel te verplaatsen.
 7. Selecteer OK.

Als u numerieke waarden invoert in de formuliervelden, wordt het totaal nu correct berekend. Lees dit artikel voor meer informatie over het instellen van berekeningen voor uw PDF-formulieren.

Als er een berekeningsfout optreedt bij een PDF-formulier dat door een derde partij is gemaakt en u geen toegang hebt tot Revu eXtreme, neem dan contact op met de eigenaar van het bestand om te laten weten dat de volgorde van de berekeningsvelden mogelijk onjuist is.

Ontdek hoe u problemen met PDF-formulieren oplost door berekeningsvelden opnieuw te ordenen voor correcte, geautomatiseerde uitvoerwaarden.

Related Articles