Hoe titelbloksjablonen voor schetsen op te slaan en te maken

Dit artikel is van toepassing op:

 • Alle versies van Revu

Als u snel een tekening wilt maken zonder toegang tot AutoCAD, kunt u Revu gebruiken om lay-outs en details te schetsen. U kunt schetsen en schetsprocessen standaardiseren aan de hand van PDF-titelbloksjablonen.

Voorbeeld van titelblok

In dit artikel bespreken we hoe u titelbloksjablonen kunt aanmaken en opslaan, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken bij het maken van schetsen in Revu.

Een bestaand document gebruiken als titelbloksjabloon

Als u al een standaardtitelblok hebt waarmee u wilt werken, kunt u dit in Revu openen en toevoegen aan uw lijst met sjablonen voor een digitale schetsworkflow.

Fysieke documenten scannen als PDF

Als u alleen een fysieke tekening met uw titelblok hebt, kunt u deze scannen als PDF. Er zijn een paar manieren om dit te doen:

 • Ga naar Bestand > Maken > Van scanner of camera.
  Deze methode werkt alleen als uw apparaat is aangesloten op een scanner.
 • Scan de tekening als PDF en stuur deze naar uw e-mailadres of een gedeeld station.

Nadat u het document hebt gescand, kunt u de PDF in Revu openen om de inhoud te bewerken en op te slaan als sjabloon voor toekomstig gebruik.

PDF-versies van tekeningbestanden openen

Als u een digitale tekening met een titelblok wilt openen in Revu, moet dit een PDF zijn. Zie DWG-bestanden naar PDF converteren voor meer informatie.

Zodra de CAD-tekening is geconverteerd, kunt u deze in Revu openen om ermee aan de slag te gaan:

 • Ga naar Bestand > Openen en selecteer de PDF in de Verkenner.

Nu kunt u het bestand bewerken voor gebruik als schetssjabloon.

Een tekening omzetten in een schetssjabloon

Als u een schetssjabloon wilt maken voor toekomstig gebruik, moet u alle inhoud van de PDF buiten het titelblok verwijderen. Hiervoor doet u het volgende:

 1. Ga naar Bewerken > PDF-inhoud > Inhoud wissen.
 2. Klik en sleep rond de inhoud die u wilt wissen en houd het titelblok intact.
  Om bestaande projectinformatie in het titelblok te bewerken, kunt u het hulpmiddel Schrijfmachine (W) gebruiken.
 3. Ga vervolgens naar het paneel Bestandseigenschappen en werk de Titel bij. De titel van het bestand wordt weergegeven in de lijst met sjablonen.
  Bestandstitel in het paneel Bestandseigenschappen
 4. Om het document als een nieuwe sjabloon op te slaan, gaat u naar Bestand > Nieuwe PDF van sjabloon… > Opslaan als sjabloon.
 5. Voer een nieuwe bestandsnaam in het dialoogvenster in Verkenner in en klik op Opslaan.

U kunt uw nieuwe titelbloksjabloon nu vinden via de vervolgkeuzelijst in Bestand > Nieuwe PDF van sjabloon… om een nieuwe schets te maken.

Als u uw nieuwe sjabloon later wilt bewerken, selecteert u hem in de vervolgkeuzelijst en klikt u op het penpictogram aan de rechterkant van het menu.

GIF titelbloksjabloon bewerken

Een nieuwe titelbloksjabloon maken

Als u geen toegang hebt tot een bestaand titelblok, kunt u er een maken in Revu met behulp van de markeringshulpmiddelen.

Als u aangepaste markeringen wilt gebruiken die in een werkset zijn opgeslagen bij het maken van uw titelblok, moet u het profiel openen dat aan die werkset is gekoppeld nadat u Revu hebt gestart.

Paginarand en titelbloksectie maken

 1. Ga naar Bestand > Nieuwe PDF. Er verschijnt een dialoogvenster.
 2. Pas het paginaformaat, de afdrukstand en dergelijke aan op basis van uw standaardtekeningen. Voor Stijl wordt Leeg aanbevolen.

  Dialoogvenster Nieuwe PDF

 3. Klik op OK.
 4. Ga naar Weergave > Raster weergeven (Shift+F9).
 5. Om rechte lijnen te krijgen tijdens het schetsen, gaat u naar Weergave > Vastmaken aan raster (Ctrl+Shift+F9).
 6. Selecteer vervolgens Hulpmiddelen > Markeren > Rechthoek (R) en teken een rand rond de omtrek van de pagina.
 7. Selecteer de nieuwe rand en open het paneel Eigenschappen om de lijnkleur, lijndikte en meer te bewerken.
 8. Selecteer Hulpmiddelen > Markeren > Rechthoek opnieuw om de sectie(s) van uw titelblok te tekenen.
 9. Selecteer (net als bij de paginarand) de nieuwe titelbloksectie(s) en ga naar het paneel Eigenschappen om de vormgeving te bewerken.

Uw titelblok aanpassen

Als u klaar bent met uw titelblok, kunt u er meer inhoud aan toevoegen met behulp van de hulpmiddelen van Revu.

 • Om een logo toe te voegen, gaat u naar Hulpmiddelen > Markeren > Beeld > Van bestand.
  Als uw apparaat is aangesloten op een scanner, kunt u ook een papieren versie van het logo scannen door Van scanner te selecteren.
 • Om lijnen toe te voegen, gaat u naar Hulpmiddelen > Markeren > Lijn (L).
 • Om tekst toe te voegen, gaat u naar Hulpmiddelen > Markeren > Schrijfmachine (W) of maakt u een tekstvak door Hulpmiddelen > Markeren > Tekstvak (T) te selecteren.

Een nieuwe titelbloksjabloon opslaan

Als u uw nieuwe titelblok voor toekomstige schetsen wilt gebruiken, moet u dit opslaan als sjabloon.

 1. Voordat u de nieuwe PDF-sjabloon opslaat, moet u het document plat maken, zodat het titelblok tijdens het schetsen niet kan worden bewerkt. Ga naar Document > Plat maken (Ctrl+Shift+M).
 2. U kunt ervoor kiezen om Herstellen van markeringen toestaan (plat maken herstellen) in of uit te schakelen. Schakel deze instelling in als u het titelblok in de toekomst wilt kunnen bewerken.
  Herstellen van markeringen toestaan
 3. Klik op Plat maken.
 4. Ga naar het paneel Bestandseigenschappen en geef het document een Titel. Deze wordt weergegeven in de lijst met sjablonen.
 5. Selecteer vervolgens Bestand > Nieuwe PDF van sjabloon… > Opslaan als sjabloon.
 6. Voer een bestandsnaam in het dialoogvenster in Verkenner in en klik op Opslaan .

U kunt uw nieuwe titelblok nu vinden via Bestand > Nieuwe PDF van sjabloon… als u een nieuwe schets wilt maken.

Lees dit artikel voor meer informatie over het opslaan van een nieuwe sjabloon op een gedeeld station.

Met Revu kunnen AEC-professionals titelbloksjablonen maken en opslaan, zodat ze deze gemakkelijk kunnen gebruiken voor nieuwe schetsen.

Related Articles