Overzicht van de Bluebeam Stapler

Dit artikel is van toepassing op:
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
De Bluebeam Stapler biedt bind- en batchmogelijkheden. Om de Stapler te starten, gaat u naar Start > Bluebeam Software > Bluebeam Stapler.
Het hoofdvenster van de Bluebeam Stapler.
Er zijn meerdere manieren om documenten aan een taak toe te voegen in de Stapler:
 • Sleep de bestanden naar de Stapler-werkruimte.
 • Klik op Bestanden toevoegen en selecteer de gewenste documenten.
 • Klik op Start Wizard in de Stapler-werkruimte of op Wizard in de werkbalk om de Stapler Wizard te openen.
Zodra de bestanden zijn toegevoegd, zal de Stapler-werkruimte ze weergeven. Om de taak te configureren voordat u deze uitvoert, klikt u op Configureren. Om het conversieproces te starten, klikt u op Staple.Om de huidige configuratie van taken en bestanden op te slaan, gaat u naar Bestand > Opslaan. Opgeslagen configuraties kunnen vervolgens op een later tijdstip worden geladen om dezelfde taken te herhalen.

Stapler-instellingen

Om de instellingen van Bluebeam Stapler te wijzigen, opent u de Stapler en gaat u naar Bewerken > Instellingen. Hieronder staat een lijst met voorkeuren die u kunt aanpassen:
Het dialoogvenster voor de Bluebeam Stapler-instellingen.

Algemene instellingen

 • Openen in viewer: selecteer of u de standaardviewer wilt openen voor een bestand dat u eerder hebt aangemaakt.
 • PostScript verwijderen: selecteer dit als u het tijdelijke postscriptbestand wilt verwijderen nadat een bestand is aangemaakt.
 • Afdruktaken binden: als dit is geselecteerd, zullen bestanden die op de Bluebeam PDF-printer zijn afgedrukt terwijl Stapler is geopend, automatisch worden gecombineerd tot een enkele conversietaak met één uitvoerbestand.
 • Vraag om bestandsnaam: selecteer dit als u wilt dat een dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven om de bestandsnaam en locatie aan te geven. Als dit niet is geselecteerd, wordt de naam standaard de huidige bestandsnaam en zal het bestand in de bronmap worden opgeslagen.
 • Huidig bestand overschrijven: indien ‘Vragen om bestandsnaam’ uit staat, gebruikt u deze instelling om aan te geven of oude uitvoerbestanden moeten worden overschreven of behouden. Als de overschrijfoptie uit staat, wordt aan namen van uitgevoerde bestanden een cijfer toegevoegd om unieke bestandsnamen aan te maken.
 • Toegevoegde bestanden automatisch sorteren: nieuwe bestanden die aan de Stapler zijn toegevoegd, worden automatisch gesorteerd als deze optie is geselecteerd.

Standaarduitvoermap

 • Bronmap: het uitvoerbestand wordt aangemaakt in de map waarin het bronbestand staat.
 • Map Laatst opgeslagen: het uitvoerbestand wordt aangemaakt in dezelfde map als de vorige conversie.
 • Map Aangepaste projecten: wijs een statische projectmap toe aan alle uitvoerbestanden.  U kunt een pad invoeren of u kunt bladeren in het bestandssysteem.

Actieve conversieprogramma’s

Normaliter zal de Stapler proberen de Bluebeam-plug-ins te gebruiken voor het converteren van bestanden van AutoCAD, Word enzovoort. Deze kunnen individueel worden gedeselecteerd om dit gedrag te overschrijven, zodat in plaats daarvan MIME-afdrukken wordt gebruikt. Dit kan handig zijn voor gevallen waarin u .dwg-bestanden wilt afdrukken in een viewer in plaats van in de AutoCAD-plug-in.

Meer informatie

Taken configureren in de Bluebeam StaplerDe Bluebeam Stapler-wizardMeerdere taken tegelijk uitvoeren in de Bluebeam Stapler

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

How-to

Related Articles