De muisaanwijzer en markeringen verplaatsen onverwacht

Van toepassing op:

  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Probleem

Wanneer u markeringen plaatst, lijkt uw muisaanwijzer vast te zitten aan bepaalde punten in het document.

Oorzaak

De functie Vastmaken is ingeschakeld. Met Vastmaken kunt u uw markeringen nauwkeuriger plaatsen door de muisaanwijzer als het ware "vast te maken" aan PDF-inhoud of andere markeringen. De knoppen om de opties voor vastmaken in en uit te schakelen, bevinden zich op twee locaties: in het menu Weergave en in de Statusbalk helemaal onder in het toepassingsvenster van Revu. Elke knop wordt blauw gemarkeerd als deze actief is. Druk op de toets F8 om de statusbalk weer te geven als deze nog niet wordt weergegeven.

De statusbalk bevat zes knoppen, waarmee u deze functies snel kunt in- en uitschakelen. Het is belangrijk om te weten dat Raster weergeven, Opnieuw gebruiken en Synchroniseren geen optie voor vastmaken hebben. Deze knoppen hebben wel betrekking op de plaatsing van markeringen en zijn daarom ook belangrijk.

Raster weergeven(Shift+F9):toont rasterpunten op de PDF-pagina. Deze functie maakt de muisaanwijzer niet vast aan de punten.

Vastmaken aan raster (Ctrl+Shift+F9): als deze functie is geactiveerd, wordt de muisaanwijzer aan het dichtstbijzijnde rasterpunt vastgemaakt, ook als het raster niet wordt weergegeven.

Vastmaken aan inhoud (Ctrl+Shift+F8):de muisaanwijzer wordt aan de onderliggende inhoud van het PDF-bestand vastgemaakt. Er zal een kleine, blauwe, vierkante muisaanwijzer worden weergegeven als deze zich in de buurt bevindt van een hoekpunt waar de muisaanwijzer aan kan worden vastgemaakt. Er zal een vierkantje (niet blauw) worden weergegeven als de muisaanwijzer zich in de buurt bevindt van een object waar deze aan kan worden vastgemaakt.

Vastmaken aan markering (Ctrl+Shift+F7): de muisaanwijzer wordt vastgemaakt aan andere markeringen in het PDF-bestand, net zoals ‘Vastmaken aan inhoud’ zorgt voor koppeling aan PDF-inhoud. Ook zullen er horizontale en verticale lijnen worden weergegeven, zodat u de muisaanwijzer aan de horizontale of verticale locatie van punten op andere markeringen kunt vastmaken, ook al worden deze niet weergegeven. ‘Vastmaken aan markering’ is heel handig wanneer u formulieren maakt, of voor elk soort document waarin markeringen perfect moeten zijn uitgelijnd.

Markeringshulpmiddelen opnieuw gebruiken: maakt het mogelijk om dezelfde hulpmiddelen meerdere keren te gebruiken zonder dat de knop op de werkbalk opnieuw hoeft te worden geselecteerd. Deze modus is handig wanneer dezelfde markering meerdere keren aan het PDF-bestand moet worden toegevoegd.

Document synchroniseren en Pagina synchroniseren: synchroniseert de weergave van meerdere PDF-bestanden wanneer documenten worden weergegeven in een van de modi Weergave splitsen.


Tips en sneltoetsen

  • Vastmaken aan inhoud werkt alleen met vectorinhoud in het PDF-bestand. De muisaanwijzer wordt bijvoorbeeld vastgemaakt aan lijnen en bogen in een PDF-bestand dat werd gemaakt op basis van een CAD-tekening. Hij zal niet worden vastgemaakt aan afbeeldingen, zoals in een gescand PDF-bestand. Klik hier voor meer informatie over de verschillende soorten inhoud op de PDF-pagina.
  • De functie voor het vastmaken kan tijdelijk worden uitgeschakeld door de Ctrl-toets ingedrukt te houden wanneer er een markering wordt gemaakt.
  • Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u een lijn maakt of lengte meet om de lijn vast te maken op 0, 45 of 90 graden.
  • ‘Vastmaken aan inhoud’ is standaard ingeschakeld in de hulpmiddelen voor metingen. Houd de Ctrl-toets ingedrukt om het vastmaken tijdelijk uit te schakelen of schakel het selectievakje Vastmaken aan inhoud onder aan het tabblad ‘Metingen’ uit om dit permanent uit te schakelen.
  • U kunt de rastergrootte en de soorten punten waaraan uw markeringen worden vastgemaakt aanpassen. Klik op Revu > Voorkeuren en vervolgens op Rasteren en uitlijnen of druk op Ctrl+K en klik vervolgens op Rasteren en uitlijnen.
  • Met weergave splitsen kunt u de weergave in Revu opdelen in meerdere deelvensters, zodat u meerdere PDF-bestanden tegelijk kunt weergeven.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Problemen oplossen

Related Articles