Een sessiedeelnemer weigeren en het eigendom van markeringen opnieuw toewijzen

Dit artikel is van toepassing op:
 • Revu 20
In eerdere versies van Revu waren markeringen vergrendeld voor de gebruiker die ze heeft aangemaakt en konden niet worden bewerkt of opnieuw toegewezen. Hoewel deze functie is bedoeld om de auteur te kunnen achterhalen, veroorzaakte dit problemen als bijdragers van markeringen huidige projecten verlieten. Vanaf Revu 20.1 is het nu mogelijk om markeringen van inactieve gebruikers opnieuw toe te wijzen aan een ander lid van de sessie. Daardoor hoeven corrigerende handelingen niet opnieuw uitgevoerd te worden, terwijl de volgbaarheid van de auteur behouden blijft.

Een gebruiker weigeren en zijn/haar markeringen overdragen

Om het eigendom van markeringen over te dragen, moet u eerst de inactieve gebruiker(s) weigeren en vervolgens een ontvanger van de markeringen selecteren.
Houd er rekening mee dat zodra een gebruiker geweigerd is en de markeringen opnieuw zijn toegewezen, de geweigerde gebruiker niet meer kan meedoen aan de sessie. De belangrijkste bedoeling van deze functie is om de sessie-eigenaars de mogelijkheid te bieden de markeringen van gebruikers opnieuw toe te wijzen die een huidig project of een bedrijf dat daaraan is gekoppeld, hebben verlaten.
 1. In uw sessie gaat u naar Sessie-instellingen en selecteert u het tabblad Deelnemers. U kunt ook Toegang deelnemer selecteren onder Deelnemers.
 2. Selecteer de gebruiker die u wilt weigeren en selecteer vervolgens Weigeren. Het dialoogvenster Gebruikers weigeren verschijnt en u wordt gevraagd of u de markeringen van de geweigerde gebruikers vergrendeld wilt laten of dat u ze opnieuw wilt toewijzen.
  Figuur 1. Het dialoogvenster Gebruikers weigeren verschijnt nadat u een gebruiker hebt geweigerd. Hier kunt u kiezen of u de markeringen van de geweigerde gebruiker wilt behouden of opnieuw wilt toewijzen.
 3. Als u het eigendom van markeringen wilt overdragen, selecteert u Toewijzen om markeringen te bewerken. Er verschijnt een vervolgkeuzelijst met deelnemers van de sessie.
 4. Selecteer de deelnemer waar u het eigendom van de markering aan wilt overdragen en selecteer vervolgens 1 gebruiker weigeren.
  U kunt meerdere gebruikers tegelijkertijd weigeren, maar de markeringen kunnen alleen worden overgedragen aan één andere gebruiker in de lijst met deelnemers.
 5. De ontvangers van markeringen ontvangen een melding waarin staat dat zij hun sessiedocumenten moeten sluiten en openen voordat ze kunnen beginnen met bewerken. Bovendien ontvangen gebruikers ook een e-mail waarin staat dat markeringen zijn overgedragen aan die persoon.
  Figuur 2. Er wordt een bevestigingse-mail gestuurd naar de nieuwe eigenaar van de overgedragen markeringen.
U kunt ook in de chatrecord controleren dat een gebruiker is geweigerd en dat de markeringen zijn overgedragen.

Dingen om te overwegen

 • Alleen sessiebeheerders en gebruikers met deelnemerstoegang kunnen een gebruiker weigeren en het eigendom van markeringen overdragen.
 • Een geweigerde gebruiker kan niet meer aan een sessie meedoen zodra de markeringen opnieuw zijn toegewezen. Dit proces is permanent en onomkeerbaar. 
 • In de lijst met markeringen en eventuele blijvende pdf samenvatting staan zowel de originele auteur van de markeringen als de huidige eigenaar.
 • Een recordlog met de overdracht van het eigendom van de markering kan worden geëxporteerd als onderdeel van de rapporten van het sessielogboek.
 • Zie voor meer informatie over het opnieuw toewijzen van markeringen Toegang van een bestaande deelnemer weigeren.

How-to

Revu 20

Markering

Als u in een studio-sessie werkt, kan het voorkomen dat een bijdrager een project verlaat. In eerdere versies waren markeringen die door die gebruiker waren geschreven, vergrendeld en konden niet worden bewerkt of opnieuw worden toegewezen. Vanaf Revu 20.1 is het mogelijk om markeringen aan een andere gebruiker van een sessie toe te wijzen, waardoor corrigerende handelingen niet opnieuw uitgevoerd hoeven te worden, terwijl de volgbaarheid van de auteur behouden blijft.

Revu 20

How-to

Markering

Studio

Als u in verschillende versies van Revu werkt, blijven al uw markeringen en hulpmiddelen achterwaarts compatibel. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een document naar een collega met Revu 2019 stuurt dat u in Revu 20 hebt gemaakt. Er zijn echter enkele verschillen waar u rekening mee moet houden als u Revu 20 gebruikt en met verschillende versies.

Related Articles