Rekenen met vormvelden in Revu eXtreme

Dit artikel is van toepassing op:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

.warning .style-svg {
fill:#fff;
}

In Revu eXtreme kunt u vormvelden gebruiken om automatisch waarden te berekenen die zijn ingevoerd in een PDF-formulier, net zoals in Microsoft® Excel®. U kunt alles berekenen, van salarissen tot prijzen voor bouwmaterialen.

Om te beginnen, maakt u minimaal drie tekstvakken aan. Elke hoeveelheid tekstvakken kan waarden bevatten die u berekent, waarbij minimaal één tekstvak het resultaat van de berekening aangeeft.

Waarden aanmaken en invoeren in tekstvakken

 1. Open het paneel Formulieren : Venster > Panelen > Formulieren (Alt+Q)
 2. Ga naar Hulpmiddelen > Hergebruiken .
  Hiermee kunt u dezelfde markering zo vaak als u wilt plaatsen. Als deze actief is, wordt de tekst blauw gemarkeerd. Klik er nogmaals op om dit uit te schakelen.
 3. Zodra u op de optie Tekstvak hebt geklikt, verandert uw cursor in een dradenkruis over de werkruimte heen. Klik en sleep om de omvang van uw tekstvak te kiezen.
 4. Blijf tekstvakken aanmaken tot u er minimaal drie hebt.
 5. Druk twee keer op Esc zodra de tekstvakken zijn geplaatst. De besturingspunten zullen verdwijnen.
 6. Klik op de tekstvakken om numerieke waarden in te voeren. Laat minimaal één vak leeg. Dit is uw uitvoervak.
Zolang de tekst en cijfers samen zijn gegroepeerd, zal Revu de tekst negeren en alleen de numerieke waarden berekenen. Met andere woorden: zinnen zoals "Text123" of "123Text" werken goed, maar zinnen zoals "1T2e3xt" of "123Text123" gedragen zich onverwacht.

De waardecategorieën wijzigen

 1. Selecteer een tekstvak vanuit het paneel Formulieren .
 2. Open het paneel Eigenschappen (Alt+P).
 3. Open het deel Formaat.
 4. Klik op de vervolgkeuzelijst Categorie: en selecteer de gewenste waarde. Zie Revu Help voor meer informatie.

Het uitvoervak configureren

 1. Open het paneel Formulieren (Alt+Q). Laat het paneel open.
 2. Standaard heten uw tekstvakken “TextX.” X is een nummer dat wordt bepaald door de volgorde waarin de tekstvakken zijn geplaatst. Als u wilt, kunt u dubbelklikken op de invoer om ze een andere naam te geven. Houd er rekening mee dat tekstvakken met dezelfde naam veranderingen synchroniseren, d.w.z. dat wat u verandert in het ene vak, ook veranderd wordt in het andere vak.
 3. Klik op het tekstvak in het paneel Formulieren waarin u de berekening wilt zien.
 4. Open het paneel Eigenschappen (Alt+P) voor dit tekstvak.
 5. Scroll omlaag naar het paneel Eigenschappen en open het deel Berekenen (als deze geminimaliseerd is).
 6. Selecteer Eigenschap berekenen in het vervolgkeuzemenu op basis van het type berekening dat u wilt uitvoeren:
  • Waarde is niet berekend – De standaard optie. De uitkomst van de berekening wordt niet weergegeven in het tekstvak. In de meeste gevallen moet elk tekstvak, behalve uw uitvoervak, op deze eigenschap worden ingesteld.
  • Berekeningsveld – Geeft een som, product, gemiddelde, minimum of maximum van specifieke waarden aan in het geselecteerde tekstvak. Om te specificeren welke waarden worden berekend, klikt u op de knop Selecteren en selecteert u het vak waarmee u wilt rekenen in het volgende dialoogvenster.
  • Vereenvoudigde veldnotatie – Toont de uitkomst van alle combinaties van optellen (+), aftrekken (), vermenigvuldigen (*) en delen (/). Haakjes () kunnen ook in praktisch elke combinatie worden gebruikt. Klik op Bewerken om uw vergelijking in te voeren.

   Revu kan ietwat complexere combinaties van haakjes uitrekenen, zoals: ( ( (Tekst1+1+1)+2 ) * (Tekst2+4) ) / 5

   U kunt zowel cijfers als tekstvaknamen in uw berekening invoeren. Als een tekstvaknaam wordt ingevoerd, zet Revu de ingevoerde waarde in dat tekstvak en gebruikt deze voor de berekenen.

   Vergeet niet de namen van het paneel Formulieren (Alt+Q) te kopiëren als u de tekstvaknamen schrijft.
  • Aangepast berekeningsveld – Klik op de knop Bewerken en het venster JavaScript Editor zal worden geopend. Voer uw aangepaste JavaScript in het vak in.

   Klik op Algemene scripts om een algemeen script te selecteren of bewerken dat u reeds hebt gemaakt, of om een nieuwe aan te maken.

  Zie de Formulierenhulp voor nog meer voorbeelden van deze berekeningen.

Zodra u een berekeningsoptie hebt geselecteerd, moet de uitkomst worden weergegeven in het uitvoervak van uw berekening.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

How-to

PDF-formulieren

Zodra u Revu hebt aangepast, kunt u een back-up maken van uw instellingen voor het geval er computerproblemen ontstaan of als u moet migreren naar een nieuwe computer. Lees hoe u dit doet.

Related Articles