PDF-sjablonen maken

Van toepassing op:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Een bestaande sjabloon gebruiken

Met een sjabloon kunt u snel PDF’s maken met statische opmaak, zodat u later informatie kunt toevoegen. Een sjabloon kan gemaakt worden op basis van een lege PDF of een PDF die in een ander programma is gemaakt. Zo gebruikt u een bestaande sjabloon in Revu:

 1. Ga naar Bestand > Nieuwe PDF.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw een optie in de vervolgkeuzelijst Sjabloon .
  Als u een lege PDF met een aangepast formaat wilt maken, selecteer dan het paginaformaat in de vervolgkeuzelijst Sjabloon.
 3. Klik op OK en de nieuwe PDF wordt geopend in Revu.

Een sjabloon importeren

Als u een PDF-sjabloon via e-mail hebt ontvangen of toegang nodig hebt tot een sjabloon op een gedeelde schijf, kunt u deze eenvoudig uploaden naar Revu. Hiervoor doet u het volgende:

 1. Ga naar Bestand > Nieuwe PDF van sjabloon… > Sjabloon importeren.
 2. Ga in de Verkenner naar de map waar de PDF-sjabloon is opgeslagen.
 3. Selecteer het bestand en klik op Openen.

De PDF-sjabloon wordt niet automatisch geopend in Revu, maar verschijnt in de lijst wanneer u naar Bestand > Nieuwe PDF van sjabloon… gaat.

Een aangepaste sjabloon maken

Revu biedt verschillende gebruiksklare standaardsjablonen, maar u kunt ook uw eigen sjablonen maken op basis van bestaande PDF’s of door de bestaande sjablonen aan te passen.

 1. Voeg eventueel markeringen toe aan de PDF die u aan de sjabloon wilt toevoegen.
 2. Als u Revu eXtreme gebruikt, kunt u formuliervelden of bewerkbare tekstvakken toevoegen.
  Hoewel Revu eXtreme vereist is om formuliervelden te maken, kunt u ze invullen met elke editie van Revu.
 3. Om ervoor te zorgen dat uw sjabloon tijdens gebruik niet kan worden bewerkt, moet u de markeringen op de PDF plat maken. Ga naar Document > Plat maken. Het dialoogvenster Markeringen plat maken verschijnt.
 4. Zorg ervoor dat Alle markeringen is geselecteerd.
  Opties voor plat maken
 5. Selecteer Herstellen van markeringen toestaan (plat maken herstellen) als u de sjabloon in de toekomst wilt bewerken.
 6. Klik op Plat maken.
 7. Ga vervolgens naar het paneel Bestandseigenschappen en werk de Titel bij. Deze wordt weergegeven in de lijst met sjablonen (niet de bestandsnaam).
  Wijzig de bestandstitel
 8. Om uw sjabloon op te slaan voor toekomstig gebruik, gaat u naar Bestand > Nieuwe PDF van sjabloon… > Opslaan als sjabloon.
 9. Voer een bestandsnaam in het dialoogvenster in Verkenner in en klik op Opslaan.

De sjabloon wordt nu weergegeven in de vervolgkeuzelijst wanneer u een nieuwe PDF maakt vanuit een sjabloon.

Nieuwe PDF van sjabloon

Zie dit artikel voor meer informatie over het opslaan en maken van titelbloksjablonen voor schetsen in Revu.

Met een sjabloon kunt u snel PDF’s maken met statische opmaak, zodat u later informatie kunt toevoegen.

Related Articles