Tijdelijke weegschalen maken in Revu

Van toepassing op:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Sinds Revu 2019 is de schakelaar ‘Ingesloten schaal gebruiken’ verwijderd en wordt standaard de ingesloten paginaschaal gebruikt. In sommige gevallen kan echter een tijdelijke schaal worden ingesteld voor een PDF-bestand:

 • Revu gebruiken in de weergavemodus.
 • Werken aan een bestand in een Studio-sessie.
 • Werken aan een bestand dat niet is uitgecheckt in Studio-projecten.
 • Een PDF-bestand met alleen-lezen machtigingen of alleen-lezen met standaardmachtigingen voor markeringen.

In deze scenario’s kan een tijdelijke schaal worden toegepast, waardoor metingen van een andere schaal kunnen worden geplaatst terwijl de oorspronkelijke paginaschaal van het document behouden blijft.

Een tijdelijke schaal gebruiken


U maakt een tijdelijke schaal op dezelfde manier waarop u de werkelijke paginaschaal instelt. Het verschil is dat bij het instellen van een tijdelijke schaal de melding ‘De paginaschaal van dit document is beschermd’ wordt weergegeven. Dit betekent dat de tijdelijke schaal wordt verwijderd zodra u het document sluit en dat het document dan terugkeert naar de oorspronkelijke schaal.

Ga als volgt te werk om een tijdelijke schaal in te stellen voor een beschermd document:

 1. Open het paneel Metingen (Alt+U).
 2. Maak onder het kopje ‘Paginaschaal’ onder het bericht ‘De paginaschaal van dit document is beschermd’ een vooraf ingestelde of aangepaste schaal. U kunt ook op de knop Kalibreren klikken om een tijdelijke schaal te genereren op basis van de afstand tussen twee punten.

Nadat een tijdelijke schaal is ingesteld, zullen de metingen die u daarna plaatst aan die schaal voldoen. Alleen de metingen van de persoon die de tijdelijke schaal heeft gemaakt, worden beïnvloed door de tijdelijke schaal. De metingen van andere gebruikers worden nog steeds weergegeven volgens de werkelijke paginaschaal.

Een tijdelijke schaal verwijderen


Tijdelijke schalen worden na het sluiten van een document verwijderd, maar markeringen die met de tijdelijke schaal zijn gemeten, worden niet aangepast naar de oorspronkelijke schaal. U kunt de knop Opnieuw kalibreren in het paneel ‘Metingen’ gebruiken (Alt+U) om de schaal van bestaande metingen terug te zetten naar de werkelijke paginaschaal. De schaal van al uw markeringen wordt nu bijgewerkt naar de huidige schaal van de pagina. Houd er rekening mee dat hiermee ook de markeringen die zijn geplaatst vóórdat de tijdelijke schaal werd gemaakt, opnieuw worden gekalibreerd.

Een document exporteren met een tijdelijke schaal


PDF-bestanden die naar een Studio-sessie worden geüpload, zijn beschermde documenten. Daardoor is het mogelijk om een tijdelijke schaal in een sessie te maken. Zodra het PDF-bestand uit de sessie is verwijderd en op uw apparaat is opgeslagen, is het echter niet langer een beschermd document dat een tijdelijke schaal kan bevatten. Alle metingen die tijdens de sessie in het PDF-bestand zijn geplaatst, worden dan weergegeven volgens de tijdelijke schaal die ze ooit hadden. Als u een meting naar een nieuwe locatie in het PDF-bestand verplaatst, wordt deze echter opnieuw gekalibreerd op basis van de werkelijke paginaschaal. U zult zien dat de waarde van de meting onmiddellijk wordt bijgewerkt in het PDF-bestand en in de lijst met markeringen.

Viewports


Tijdelijke schalen kunnen alleen worden ingesteld in beschermde documenten die in een van de bovenstaande categorieën vallen. Als u in een onbeschermd document werkt, kunt u viewports maken om een andere schaal dan de rest van het document in te stellen.

Ga als volgt te werk om een viewport te maken:

 1. Open het paneel Metingen (Alt+U).
 2. Klik onder het kopje ‘Viewports’ op +.
 3. Klik en sleep rond het gewenste gebied.
 4. Geef de viewport een naam en kies tussen een vooraf ingestelde of aangepaste schaal.

U ziet nu een blauwe viewport in uw PDF-bestand. Elke meting die erin wordt gemaakt, zal zich conformeren aan de schaal die u hebt ingesteld.

How-to

Revu 2019

Meting

Revu 20

Leer hoe u een tijdelijke schaal instelt en wat u moet doen als u klaar bent.

Related Articles