De lijst met filters gebruiken om uw markeringen te beoordelen

Dit artikel is van toepassing op:
 • Revu 20

De lijst met filters

Figuur 1. Een weergave van de lijst met filters in Revu.

Het filteren van uw markeringen in Revu is nu gemakkelijker dan ooit met de nieuwe lijst met filters. Maak uw eigen aangepaste filters aan of wissel tussen een dynamisch bereik of filters op basis van uw document.

Algemene functies en navigatie

 • Activeer de lijst met filters door naar de lijst met markeringen te gaan enLijst met fileters te selecteren. De lijst met filters wordt oranje gemarkeerd als deze actief is. U kunt de Lijst met filters altijd aan of uit zetten door op het pictogram te klikken.
 • Als de lijst met filters actief is, ziet u de filterrij bovenaan de lijst met markeringen. Als u binnen deze rij op de titel van een kolom klikt, dan worden dynamische filters getoond die overeenkomen met de naam van de kolom eronder, zoals Onderwerp of Datum. Elke kolom is standaard ingesteld op Alle.
  Figuur 2. De filterrij verschijnt nu bovenaan de lijst met markeringen als de lijst met filters actief is. Selecteer een titel voor meer opties.
 • Wis specifieke filters door op de titel van een kolom te klikken op de filterrij en Alles wissen te selecteren onderaan de lijst.
 • Rechts van de lijst met filters staan de Opgeslagen filters .  Daar kunt u de aangepaste filters die u hebt gemaakt toevoegen en selecteren. U kunt alle actieve filters tevens wissen door op Alles wissen te klikken bovenaan het dialoogvenster.

De lijst met filters gebruiken

Een van de handigste eigenschappen van de lijst met filters is het snel kunnen toepassen van een serie filters op uw documenten. Stel: u ontvangt een bijgewerkt document met verschillende markeringen. U hebt echter alleen interesse in de wijzigingen van de vloeren en het loodgieterswerk van afgelopen week.Snel filteren op deze specifieke markeringen:

 1. In Revu opent u een document waarin markeringen staan.
  Om dit voorbeeld beter te kunnen volgen, downloadt u Filter_List_Example. U hebt dit bestand niet nodig om de volgende voorbeelden te volgen, maar markeringsfilters zien er in uw document mogelijk anders uit.
 2. Ga naar de Lijst markeren en selecteer Lijst filteren (rechtsbovenaan de lijst met markeringen). Nu verschijnt de filterrij.
 3. In de filterrij selecteert u de grijze cel boven de kolom ONderwerp (filter staat standaard ingesteld op Alle). Er verschijnt een lijst met Onderwerpen op basis van de markeringen in uw document.
 4. Selecteer twee gemarkeerde Onderwerpen in uw document, bijvoorbeeld Vloeren en Loodgieterswerk. Nadat beide onderwerpen zijn geselecteerd, zullen deze oranje gemarkeerd worden. Klik buiten de lijst (of druk op ESC) om de lijst te sluiten.
 5. Selecteer daarna op de grijze cel boven de kolom Datum. Er verschijnt een lijst met data.
 6. Selecteer Afgelopen 7 dagen en klik buiten de lijst (of druk op ESC) om de lijst te sluiten.
  Figuur 3. Met de lijst met filters kunt u een serie filters toepassen om specifieke markeringen te bekijken. In dit voorbeeld filteren we de lijst zodat we alleen de markeringen voor Vloeren leggen en Loodgieterswerk zien van de afgelopen 7 dagen.

Een aangepast filter opslaan

De Opgeslagen filters   bieden u de mogelijkheid om uw aangepaste filters op elk gewenst document toe te passen, zonder dat u die filters telkens opnieuw moet aanmaken wanneer u ze nodig hebt. Laten we in het bovenstaande voorbeeld zeggen dat u de filters Onderwerp en Datum wilt behouden, maar dat u een ander filter wilt toepassen zodat alleen de onderdelen worden getoond die in behandeling zijn en dat de gesloten of voltooide onderdelen worden uitgesloten. Nadat u op deze onderdelen hebt gefilterd, blijven de markeringen van Vloeren leggen en Loodgieterswerk van de afgelopen 7 dagen nog zichtbaar. Vervolgens slaan we dit filter op als onderdeel van uw normale workflow.Om dit te doen:

 1. Herhaal stap 1-6 hierboven als u het filter niet langer hebt.
 2. Selecteer vervolgens de cel Rij filteren boven de kolom Status en selecteer Aangepast. Het veld Aangepast filter verschijnt.
  Figuur 4. Het dialoogvenster Aangepast filter verschijnt.
 3. Onder Een filterregel kiezen selecteert u komt niet overeen. Onder Een filterwaarde kiezen selecteert u Gesloten.
 4. Selecteer OF om een andere voorwaarde toe te voegen. Individuele voorwaarden kunnen worden gewijzigd of verwijderd zonder dat dit invloed heeft op een gehele formule.
  Figuur 5. In het dialoogvenster Aangepast filter staan individuele voorwaarden.
 5. Onder Kies een filterregel selecteert u staat gelijk aan. Onder Kies een filterwaarde selecteert u In behandeling.
 6. Selecteer Toepassen. Het filter is nu actief.
 7. Om dit filter op te slaan, selecteert u Opgeslagen filters  en voert u een naam in voor het filter in het veld Naam opgeslagen filter. Selecteer het selectieteken om een filter toe te voegen aan uw Opgeslagen filters.
  Figuur 6. Voer een filternaam in en sla deze op in uw lijst met filters door het selectievakje te selecteren.

Uw filter is nu opgeslagen en kan altijd worden gebruikt door de Lijst met filters te activeren en deze te selecteren uit de Opgeslagen filters.

Revu 20

Revu 20

How-to

Markering

Related Articles