Het formaat van markeringen wijzigen, markeringen draaien en rangschikken

Van toepassing op:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Omdat er vele verschillende uitlijningsmiddelen zijn met soortgelijke namen en pictogrammen, kan het lastig zijn om ze allemaal uit elkaar te houden als u er niet helemaal bekend mee bent. In dit artikel worden de verschillende soorten uitlijningsmiddelen en hun specifieke functies besproken.

Als u de uitlijningshulpmiddelen vaak gaat gebruiken, dan is het handig om de Uitlijningsbalk in te schakelen. Hiervoor gaat u naar Hulpmiddelen> Werkbalken > Uitlijning. De uitlijningshulpmiddelen zijn uitgeschakeld (grijs) tot de markeringen zijn geselecteerd.

Uitlijningsmiddelen begrijpen

Het is belangrijk om te weten dat nagenoeg alle uitlijningshulpmiddelen afhankelijk zijn van de primaire markering, die aangeduid wordt met gele besturingspunten, terwijl alle andere markeringen groene besturingspunten hebben. Revu verplaatst de andere markeringen in uw selectie op basis van uw primaire markering.

Primaire vs. secundaire markeringen
Voorbeeld van een primaire markering (links) en secundaire markering (rechts).

Een primaire markering toewijzen:

 1. Selecteer meerdere markeringen. De markering die als eerste is geselecteerd, wordt automatisch standaard de primaire markering. Als u tips nodig hebt voor het selecteren van meerdere markeringen, leest u Eenvoudige manieren om markeringen te selecteren.
 2. Om de primaire markering te veranderen, klikt u op een markering met groene controlepunten. De controlepunten worden geel om de huidige primaire markering te laten zien.

Om de Uitlijningsmiddelen te openen, klikt u met de rechter muisknop op de markering en vervolgens selecteert u een van de hulpmiddelen uit de vervolgkeuzelijst Uitlijning.

Positionele uitlijningsmiddelen

Deze hulpmiddelen beïnvloeden vaak de positie van de markeringen in verhouding tot de primaire markering of het midden van het document.

 • Links uitlijnen (Ctrl+Alt+L) : Lijnt de linkse randen van twee of meer markeringen uit met de linkerrand van de primaire markering.
 • Boven uitlijnen (Ctrl+Alt+T) : Lijnt de bovenste randen van twee of meer markeringen uit met de bovenste rand van de primaire markering.
 • Rechts uitlijnen (Ctrl+Alt+R) : Lijnt de rechtse randen van twee of meer markeringen uit met de rechterrand van de primaire markering.
 • Onder uitlijnen (Ctrl+Alt+B) : Lijnt de onderste randen van twee of meer markeringen uit met de onderste rand van de primaire markering.
 • Midden uitlijnen (Ctrl+Alt+M) : Lijnt het verticale midden van twee of meer markeringen uit met het verticale midden van de primaire markering.
 • Midden uitlijnen (Ctrl+Alt+E) : Lijnt het horizontale middel van twee of meer markeringen uit met het horizontale midden van de primaire markering.
 • Midden in document: Lijnt het midden van een of meer markeringen uit met het midden van de pagina.

Markeringen in een rechte lijn plaatsen

Markeringen in een rechte lijn plaatsen kan van pas komen voor vele doeleinden, zoals het plaatsen van meerdere markeringen op een muur van een plattegrond.

 1. Selecteer de markeringen die u wilt uitlijnen.
 2. Klik met de rechter muisknop op de markering waar u mee wilt uitlijnen. Dit wordt uw primaire markering.
 3. Klik vanuit het rechterklikmenu op Uitlijning en selecteer het juiste hulpmiddel. Gebruik Midden uitlijnenvoor horizontale lijnen of Midden uitlijnenvoor verticale lijnen.

Door “1” als primaire markering te gebruiken, zijn de volgordemarkeringen nu juist uitgelijnd.

Hulpmiddelen voor formaat wijzigen

Met deze hulpmiddelen kunt u de exacte breedte en/of hoogte van een primaire markering kopiëren en toepassen op de andere geselecteerde markeringen – zelfs als deze niet van hetzelfde type zijn.

 • Breedte uitlijnen : Maakt twee of meer markeringen op dezelfde breedte als de primaire markering.
 • Hoogte uitlijnen : Maakt twee of meer markeringen op dezelfde hoogte als de primaire markering.
 • Formaat uitlijnen : Maakt twee of meer markeringen van dezelfde hoogte en breedte als de primaire markering.

Formaat markering uitlijnen

U kunt de uitlijningsmiddelen gebruiken om uw markeringen zo te doen dat deze overeenkomen met de ankermarkering.

 1. Selecteer meerdere markeringen.
 2. Klik met de rechter muisknop op de markering waar u het formaat van de andere markeringen mee wilt wijzigen.
  De primaire markering heeftgele controlepunten en de rest van de markeringen heeft groene controlepunten.
 3. Klik op Uitlijning en selecteer een van de voornoemde hulpmiddelen.

Distributiemiddelen

Deze hulpmiddelen verplaatsen markeringen zodat de ruimte tussen de middelpunten overeenkomen.

 • Horizontaal distribueren: Distribueert drie of meer markeringen over het horizontale vlak.
 • Verticaal distribueren : Distribueert drie of meer markeringen over het verticale vlak.

Een ruimte gelijk scheiden

Gebruik Horizontaal distribuerenof Verticaal distribueren om de ruimte tussen markeringen gelijk te spreiden. Dit kan bijvoorbeeld heel goed van pas komen in situaties waarbij u een ruimte moet scheiden in afzonderlijke ruimtes.

 1. Plaats eerst de markeringen op de pagina.
 2. Selecteer de gewenste markeringen.
 3. Klik met de rechter muisknop op een markering.
 4. Klik op Uitlijning en selecteer een van de voornoemde Distributiemiddelen.
Voor (links) en na (rechts) met Verticaal distribueren.

Spiegelmiddelen

Deze hulpmiddelen draaien de richting waarin een markering staat op de horizontale of verticale as. De positie van de markering blijft behouden.

 • Horizontaal spiegelen (Ctrl+Alt+H) : Spiegelt een of meer markeringen horizontaal.
 • Verticaal spiegelen (Ctrl+Alt+V) : Spiegelt een of meer markeringen verticaal.

Klik met de rechter muisknop op de markering die u wilt spiegelen, klik op Uitlijning en kies een van de Spiegelmiddelen of gebruik de Uitlijningsbalk.

Als u nog vragen hebt, lees dan de rubriek Uitlijningsbalk in de handleiding Revu Help.

Revu 2019

Revu 2017 & ouder

Revu 20

Revu 2018

How-to

Markering

Related Articles