Taken configureren in de Bluebeam Stapler

Dit artikel is van toepassing op:
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
U kunt bepaalde aspecten van de Stapler-taak configureren voordat u deze uitvoert door op Configureren te klikken. Dit dialoogvenster kan ook verschijnen als dialoogvenster “Opslaan als” wanneer u de taak uitvoert en de optie “Vraag om bestandsnaam” niet is uitgeschakeld in de Instellingen.
Het dialoogvenster “Opslaan als” of “Taak configureren” van de Bluebeam Stapler.
U kunt het volgende instellen:Bestandsnaam: de naam van het bestand dat wordt aangemaakt.Opslaan als type: selecteer uit tien bestandstypen, buiten PDF. Ondersteunde formaten zijn: PostScript, TIFF, Bitmap, JPEG, PNG, PSD, PCL, WMF, EMF, GIF.Kleurinstelling: verschillende bestandsformaten ondersteunen verschillende kleurdieptes. De kleurdiepte bepaalt hoeveel kleuren worden gebruikt als afbeeldingen worden opgeslagen. Om een andere kleurdiepte te selecteren, gebruikt u het menu Kleurinstelling.Voor afbeeldingen in kleur gebruikt u True Color, 256 Color of 16 Color. True Color gebruikt meer kleuren dan het menselijk oog kan zien (en meer dan elke monitor/printer kan weergeven/afdrukken). Gebruik dit dus voor afbeeldingen met de hoogste kwaliteit. 256 Color en 16 Color produceren kleinere bestanden, maar met minder kleurprecisie. Monochroom is zwart-wit en Grijsschalen ondersteunen meerdere tinten grijs. De enige opties die verschijnen zijn de opties die ondersteund worden door het geselecteerde Opslaan als type.Als de Kleurinstelling is ingesteld op minder kleuren dan het bronbestand bevat, worden niet-ondersteunde kleuren vervangen door kleuren die daar het dichtst bij in de buurt zitten. Foto’s en gerenderde afbeeldingen moeten over het algemeen True Color gebruiken, terwijl schema’s en tekeningen met minder kleuren over het algemeen goed uitkomen met 256 Color of 16 Color.Modus bijvoegen: biedt u de mogelijkheid om de nieuwe PDF toe te voegen aan het begin of einde van een bestaande PDF of om de bestaande PDF te overschrijven. De bijvoegmodus werkt alleen met PDF-bestanden. De opties zijn:
 1. Overschrijven: vervangt het huidige bestand.
 2. Bijvoegen: voegt de nieuwe content toe aan het einde van de bestaande PDF.
 3. Voorvoegen: voegt de nieuwe content toe aan het begin van de bestaande PDF.

Compressie van beeld

Dit deel bestaat uit twee onderdelen: een Compressietype en het menu JPEG-kwaliteit. Selecteer Foto’s (JPEG) of Graphics (ZIP) als u het bestand aanmaakt. Als u Standaard kiest, wordt de optie gebruikt die als standaard is ingesteld op uw computer.Als de tekening die u wilt omzetten naar PDF grotendeels uit foto’s bestaat, zal de optie Foto’s (JPEG) tot een beter resultaat leiden. Als uw tekening voornamelijk uit graphics of monochrome afbeeldingen bestaat, zal de optie Graphics (ZIP) tot het beste resultaat leiden.Opmerking: gebruik van de verkeerde compressie kan tot een aanzienlijk groter PDF-bestand leiden.Het menu JPEG-kwaliteit is alleen beschikbaar als u een JPEG-afbeeldingsbestand aanmaakt. Houd er rekening mee dat een PDF-bestand met de optie JPEG-compressie geen JPEG-afbeelding bevat. Het menu biedt u de mogelijkheid om aan te geven hoe nauwkeurig de uiteindelijke afbeeldingen zullen zijn. Er zijn vijf opties: Minimaal, Laag, Medium, Hoog en Maximaal.Minimaal produceert het kleinste bestand, maar ook de laagste afbeeldingskwaliteit. Maximaal doet het tegenovergestelde: het maakt het grootste bestand aan met de hoogste kwaliteit. De opties tussen Minimaal en Maximaal in produceren afbeeldingen tussen die twee uitersten in.

Resolutie

In dit deel wordt de afbeeldingsresolutie ingesteld. De eerste instelling, Lijn, geeft aan hoe nauwkeurig de software de lijnvectoren van het originele bestand overdraagt aan de afbeelding. Afdrukken produceert een groter bestand met hogere kwaliteit, Concept een kleiner bestand met lagere kwaliteit.In het menu Afbeelding wordt de resolutie van de afbeelding aangegeven door de dots-per-inch (dpi) aan te passen die de afbeelding moet hebben. Een hogere dpi leidt tot een betere afbeelding en een groter bestand.

Antialiasing voor beeld

Anti-alias afbeelding maakt een afbeelding vlakker. Alias is het effect dat gekartelde lijnen veroorzaakt in diagonale objecten of objecten met bochten vanwege de vierkante pixels op computerschermen en printers. Anti-alias probeert dit te corrigeren door tussenliggende kleuren te gebruiken tussen de lijnkleur en de achtergrondkleur.Het menu Tekst bepaalt hoeveel anti-alias moet worden gebruikt voor tekst en het menu Graphics bepaalt hoeveel anti-alias moet worden gebruikt voor vectorafbeeldingen. Houd er rekening mee dat deze instellingen geen invloed hebben op foto’s of andere vooraf gerenderde afbeeldingen.

Lijn samenvoegen

De laatste geavanceerde instelling is Lijn samenvoegen. Selecteer Lijn samenvoegen om vaste gekleurde lijnen transparant te maken als deze andere gekleurde lijnen en tekst overlappen om gearceerde gebieden zichtbaar te maken.De Mengmodus bepaalt hoe de lijnen samen worden gemengd en het menu Opaciteit bedient hoe doorzichtig de bovenste lijn is. Er kunnen 12 verschillende mengmodi worden gebruikt om de transparantie-instellingen van het lijn samenvoegen in te stellen.

Nabewerking

Selecteer het vakje Inschakelen om een naverwerkingshandeling te activeren als onderdeel van het proces om een PDF aan te maken. Een tweede controle van de PDF wordt uitgevoerd om bepaalde omstandigheden te corrigeren die tot minder optimale PDF-bestanden kunnen leiden. Als u op de knop Beheren klikt, wordt het dialoogvenster Naverwerkingsinstellingen PDF weergegeven.Selecteer de Versie om op te slaan via het vervolgkeuzemenu PDF-versie.
 • 1.4 Standaard is de standaard
 • 1.5 Gecomprimeerd comprimeert eventuele gegevensstromen die niet reeds gecomprimeerd zijn.
 • PDF/A-1b maakt een PDF-bestand aan dat compatibel is met de PDF/A-1b-archiefstandaard
Stel de optie Doorhaalproces, Tekstmaskers en OLE-objecten in als u PDF-bestanden aanmaakt vanuit AutoCAD-tekeningen die tekstmaskers of doorhalingen bevatten. Deze optie staat standaard aan als u PDF-bestanden aanmaakt vanuit AutoCAD.
 • Gearceerde afbeelding herstellen minimaliseert waar lijnen of strepen verschijnen in afbeeldingen.
 • Aangrenzende afbeeldingen combineren slaat afbeeldingen efficiënter op in de PDF. Dit helpt ook bepaalde afbeeldingen in PDF’s weer te geven die goed zijn aangemaakt vanuit AutoCAD.
 • Afbeelding in effen kleur optimaliseren converteert alle afbeeldingen met effen kleuren in een vector.
 • Tekstknipsel verwijderen voor situaties waarin tekst nabij de bovenste marges van een tekening geknipt lijkt.

Pagina draaien

Selecteer Pagina draaien als u de richting van het PDF-bestand wilt draaien. Selecteer 0 graden voor documenten en in de meeste situaties. Auto gebruikt de laatst opgeslagen waarde.

Meer informatie

Overzicht van de Bluebeam StaplerDe Bluebeam Stapler-wizardMeerdere taken tegelijk uitvoeren in de Bluebeam Stapler

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

How-to

Met de Stapler-wizard kunt u mappen of individuele bestanden toevoegen die u wilt combineren. Nadat de mappen of bestanden zijn geselecteerd, kunt u alle bestanden combineren tot een PDF of ze allemaal converteren naar afzonderlijke PDF’s.

Related Articles