De kolom Aangepaste keuze is leeg

Van toepassing op:

  • Revu 21
  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Probleem

U hebt een aangepaste kolom ingesteld met beschikbare keuzes die aan de eigenschap Onderwerp van een markering is gekoppeld, maar de kolom Keuze is leeg als u probeert een selectie te doen.

Oorzaak

Dit wordt doorgaans veroorzaakt door een extra spatie aan het einde van de naam van het Onderwerp van de gekoppelde markering, die u kunt vinden in de Markeringseigenschappen.

Oplossing

U zult de desbetreffende markering opnieuw moeten aanmaken.

  1. Plaats de markering op de PDF.
  2. Open het paneel Eigenschappen (Alt+P).
  3. In het veld Onderwerp verwijdert u de extra spatie aan het einde van de naam van de markering.
  4. Sla deze nieuwe versie van de markering op in uw Werkset en verwijder de oude.

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Revu 2018

Problemen oplossen

Hyperlinks werken niet als Revu 2019 wordt gebruikt in de Presentatieweergave.

Related Articles