En innføring i tegnforklaring

Gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Hva er en tegnforklaring?

Tegnforklaringer skal forklare hva symbolene på en tegning representerer, akkurat som en tegnforklaring på et kart. De kan også tilpasses til å vise viktig informasjon om markeringer i et dokument.

Tegnforklaringer vil automatisk oppdateres når markeringer tilføyes eller fjernes fra dokumentet. De kan, som alle andre markeringer, forstørres eller forminskes, kopieres, tilpasses og lagres i Tool Chest .

Legge verktøysett til en tegnforklaring

Tegnforklaringer kan opprettes fra ett eller flere angitte verktøysett. Tegnforklaringer oppdateres automatisk når nye markeringer fra et angitt verktøysett plasseres i dokumentet.

Det er lurt å vurdere på forhånd hvilke verktøysett du skal bruke, og så legge disse til i en tegnforklaring før du starter markering av et dokument.

 1. Gå til Vindu > Paneler > Tool Chest . Alternativt kan du trykke ALT + X for å åpne Tool Chest.
 2. Du kan opprette en ny tegnforklaring, eller legge til markeringene i en eksisterende forklaring.
  • For å opprette en ny forklaring:
   Høyreklikk på en av merknadene og klikk på Tegnforklaring > Opprett ny Tegnforklaring.
  • For å legge til i eksisterende forklaring:
   Velg navnet på tegnforklaringen i menyen Tegnforklaring som er nevnt ovenfor.
 3. Hvis du oppretter en ny forklaring kan du klikke i dokumentet for å plassere den.

Legge til markeringer i en forklaring enkeltvis

En forklaring kan opprettes fra et manuelt angitt utvalg av markeringer i dokumentet. Når du har lagt til en markering i en tegnforklaring, legges også eventuelle andre markeringer med samme type og egenskaper automatisk til i forklaringen.

 1. Først klikker du på markeringene du trenger i forklaringen. For å velge flere markeringer kan du enten klikke og dra rundt dem, eller du kan bruke Skift + klikk på hver markering.
 2. Nå kan du opprette en ny forklaring, eller legge til markeringene i en eksisterende forklaring.
  • Opprette ny forklaring:
   Høyreklikk på en av merknadene og klikk på Tegnforklaring > Opprett ny Tegnforklaring.
  • Legge til i eksisterende forklaring:
   Velg navnet på tegnforklaringen i menyen Tegnforklaring som er nevnt ovenfor.
 3. Hvis du oppretter en ny forklaring kan du klikke i dokumentet for å plassere den.

Sett en overskrift på tegnforklaringen

Når forklaringen er plassert i dokumentet, kan det være lurt å gi den en unik tittel, særlig hvis du har flere forklaringer i samme dokument.

 1. Klikk på Tittel i verktøylinjen for egenskaper øverst på skjermen.
 2. Et felt merket Tittel vises i rullegardinmenyen. Rediger teksten i dette feltet, og klikk deretter hvor som helst på skjermen for å lukke menyen og lagre tittelen.
Sørg for at boksen Vis tittel er merket av for at tittelen skal vises i dokumentet.

Vis relevant informasjon med kolonner

Ved å velge hvilke kolonner som skal vises, kan du bruke tegnforklaringer til å organisere viktig informasjon om markeringene i et dokument. Du kan bruke kolonner til å vise antall markeringer på en side, avmålte verdier, sideplassering, markeringstype m.m.

 1. Klikk på tegnforklaringen du vil redigere.
 2. Gå til Kolonner-menyen i verktøylinjen for egenskaper øverst på siden.
 3. Klikk på Rediger kolonner.
 4. Du vil nå kunne vise og skjule kolonner fra den valgte tegnforklaringen ved å merke av i boksene.
Kolonner i tegnforklaringer henter informasjon fra markeringslisten. Det betyr at alle kolonner eller tilpassede kolonner som er tilgjengelige i markeringslisten, også er tilgjengelig i tegnforklaringer, og at endringer du gjør i markeringslisten automatisk vil reflekteres i tegnforklaringer.

Egenskaper

Siden en tegnforklaring er en type markering, kan den tilpasses utførlig via panelet eller verktøylinjen for egenskaper . Hvis du er vant til å tilpasse markeringene dine, vil du kjenne igjen alternativene som er oppført her. Det er også noen egenskaper som kun finnes for tegnforklaringer. Les Endre utseendet til en forklaring i Hjelp for Revu 2018 for mer informasjon.

Lagrede tegnforklaringer

Når du har konfigurert egenskapene for en forklaring slik at den viser informasjonen du trenger, kan du lagre den i Tool Chest. Slik kan du raskt hente den fram og bruke den på nytt på en annen side eller i et annet dokument.

 • For å legge til en tegnforklaring i Tool Chest:
  Høyreklikk på forklaringen, klikk på Legg til i Tool Chest og velg deretter ønsket verktøysett.
 • For å legge til en lagret tegnforklaring i et dokument:
  Klikk på tegnforklaringen i Tool Chest, og klikk der hvor du vil plassere den i dokumentet.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Markering

Redigere dokumenter

Related Articles