Slik legger du til et vannmerke i dokumentene dine

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Du kan legge til vannmerker i Revu ved å legge til et tilpasset stempel før du flater ut dette stempelet. Å flate ut et stempel eller en annen markering sikrer at elementet integreres i PDF-innholdslaget. Dette gjør at stempelet ikke kan endres og kan brukes som vannmerke til dokumentene dine.

Slik oppretter du et logo-vannmerke

Du må først opprette et tilpasset stempel med logoen din før du kan legge den til som et vannmerke.

Dette eksempelet forutsetter at du har litt kunnskap om stempler. Se Working with stamps (Arbeide med stempler) for mer informasjon.
 1. Gå til Verktøy > Stempel > Opprett stempel.
 2. Still inn Opasitet på 30 % og la malfeltet stå Tomt (ingen). Hvis du vil bruke tekst eller datoer i stempelet ditt, kan du velge disse alternativene i Malfeltet.                 
 3. Klikk på OK. Stempelet ditt opprettes og åpnes i en ny Revu-fane.
 4. I den nye stempelfanen velger du Bilde i verktøylisten til høyre og velger et ønsket bilde fra filutforskervinduet.
 5. Klikk på innsiden av stempelomrisset for å fastsette bildet. Endre størrelse på og orienter stempelet om nødvendig ved å klikke og trekke i felthåndtakene.                                                                                                     
 6. Når stempelet ditt er formatert slik du ønsker det, lagrer du stempelet ved å gå til Fil > Lagre som (Ctrl+Shift+S) og gir det et navn.

Slik legger du til et vannmerke i flere sider og dokumenter

Du kan nå bruke vannmerket ditt på flere sider og dokumenter samtidig. Slik går du frem:

 1. Gå til Satsvis > Bruk stempel …, og dialogboksen vises.
 2. Velg Last inn … for å laste opp vannmerket ditt til et lagret parti, eller velg Legg til for å legge til enkeltfiler og/eller undermapper for å opprette et nytt parti.
  Alle aktive PDF-filer eller åpne sett vil automatisk inkluderes i det nåværende partiet.
 3. Angi sidene du vil legge til vannmerket på i hvert dokument i kolonnen Sider og nedtrekksmenyen til høyre.
 4. Velg vannmerket ditt i nedtrekksmenyen under Stempel eller bla gjennom den lokale stasjonen din for å finne riktig bilde/fil. 
 5. Rediger opasitet, rotasjon, posisjon osv. som ønsket.
 6. Trykk på Lagre … mot toppen for å lagre et nytt parti.
 7. Klikk på OK for å bruke stempelet/vannmerket på siden/dokumentene dine. 

Se Satsvis bruk av stempel for mer informasjon om denne funksjonens hele funksjonalitet.

Slik flater du ut vannmerket ditt på flere sider eller i flere dokumenter

Du må flate ut stempelet ditt på alle sider/dokumenter der det brukes for å skape et ekte vannmerke. Slik gjør du dette:

 1. Gå til Satsvis > Flat ut revisjoner …
 2. I dialogboksen velger du Last inn … for å få tilgang til partiet du nettopp la til vannmerket/stempelet i.
 3. Under Alternativer vleger du bort alle markeringstyper med unntak av Stempel.
 4. Husk å velge Ekskluder filtrerte markeringer.
 5. Fjern merket ved Tillat gjenoppretting av markering (Jevnt ut).
 6. Trykk på Flat ut.

Nå er vannmerket ditt flatet ut i PDF-innholdet på de gjeldende sidene/dokumentene slik at det ikke kan flyttes, redigeres eller slettes.

Fremgangsmåte

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 og eldre

Markering

Sikkerhet

Du kan opprette vannmerker i Revu ved å legge til et tilpasset stempel før du flater ut dette stempelet. Å flate ut et stempel eller en annen markering sikrer at elementet integreres i PDF-innholdslaget. Dette gjør at stempelet ikke kan endres og kan brukes som vannmerke til dokumentene dine.

Related Articles