Bruk Mengde Kobling til å forbedre materialberegningene dine

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 20 eXtreme
 • Revu 2019 eXtreme
 • Revu 2018 eXtreme
 • Microsoft® Excel® (2010 og nyere)

Legg til målinger raskt med Mengde Kobling

Mengde Kobling-verktøyet lar deg opprette nøyaktige anbudsberegninger og forbedre mengdeuttak ved å overføre målingstotaler fra en lokal PDF-fil til et Excel-ark i sanntid. Ettersom en PDF-fil kan inneholde flere forskjellige typer målingstotaler, kan du bruke filtre for å overføre totalene du trenger og opprette detaljerte estimater mye raskere.

Opprett tilpassede filtre til prosjektet ditt

Standardfiltrene i Revu omfatter emne, etikett, farge, forfatter og lag. Men hva skjer hvis du ønsker å bruke et filter som ikke finnes på listen? La oss si at du for eksempel oppretter et bud for et betongprosjekt, men PSI-måling ikke er tilgjengelig blant filteralternativene. Med Revu kan du opprette en kolonne i markeringslisten og bruke den som et tilpasset filter med Mengde Kobling.

Forsikre deg om at du har aktivert Mengde Kobling via Bluebeam-tillegget før du fortsetter.

Opprett Mengde Kobling i Excel

Følg disse trinnene for å opprette Mengde Kobling i Excel og legge til målingstotaler:

 1. Åpne Excel-filen du vil koble.
 2. Høyreklikk på en celle og gå til Mengde Kobling > Opprett .
 3. Klikk på Legg til fra dialogen for å velge PDF-kildefilen eller -filene.
 4. Klikk på OK for å legge til filen eller filene.
 5. Gå til Total fra Opprett kobling-dialogen og velg en type måling (f.eks. lengde, område, volum) fra rullegardinlisten. Bruk den neste rullegardinmenyene til å legge til flere filtre for denne totalen.

Opprette en tilpasset kolonne i markeringslisten

Siden Mengde Kobling-filtre er basert på eksisterende kolonner i markeringslisten, kan du opprette et tilpasset filter ved å opprette en ny kolonne i Revu. Følg trinnene under for å finne ut hvordan:

 1. Åpne PDF-kildefilen i Revu.
 2. Gå til Markeringsliste og velg Kolonner > Administrere kolonner.
 3. Gå til Tilpassede kolonner-fanen og klikk på Legg til.
 4. Skriv inn et navn for den tilpassede kolonnen din fra Legg til kolonne-dialogen. Dette blir filter-etiketten i Excel.
 5. Under Type, velg målingstypen for den nye kolonnen før du klikker på OK for å gå tilbake til dialogboksen Administrer kolonner.
 6. Klikk på OK. Den nye kolonnen din bør vises i Markeringslisten .
 7. Lagre (Ctrl+S) endringene dine for å legge de til i PDF-kildefilen.

Bruke de tilpassede filtrene i Excel

Når en tilpasset kolonne er opprettet i Revu, kan du følge disse trinnene for å bruke den som filter for Mengde Kobling:

 1. Åpne den koblede Excel-filen.
 2. Høyreklikk på en celle og gå til Mengde Kobling > Opprett .
 3. Fra Opprett kobling-dialogen velger du en målingstotal.
 4. I den neste rullegardinmenyen velger du det tilpassede filteret ditt og klikker på OK. Målingstotalen vises i den merkede cellen.

Redigere filtre

Selv om målingene kan endre seg i sanntid for Excel, må filtreringskriteriene endres manuelt. For å gjøre dette, høyreklikker du på en koblet celle og velger Mengde Kobling > Administrer . Klikk for å markere et cellenavn og klikk på Rediger. Her vil du kunne endre filteret for enhver koblet celle, eller fjerne koblingen helt.

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Related Articles