Bruk av forskjellige måleenheter på samme tegning

Denne artikkelen gjelder:
 • Revu 20
Gå til andre versjoner:

Du kan angi forskjellige måleenheter for lengde, område og volum

Mens Sideskalaen angir standard måleenhet for tegningen din, kan du angi uavhengige måleenheter for spesifikke markeringer ved å følge trinnene nedenfor.
Hvis du vil angi uavhengige måleenheter for lengde, må du bruke Revu 20.2 eller nyere. Oppdater programvaren din via installasjonsprogrammet i appen eller gå til Nedlastingssenteret.
 1. Åpne Målingspanelet .
 2. I PDF-filen utfører du en måling eller klikker på målingsmarkeringen du vil angi en uavhengig enhet for.
 3. I Målinger-panelet ser du valg for lengde, område og volum (avhengig av målingstype). Du kan også angi måleenheter fra verktøylinjen for egenskaper.
  Målingspanelet i Revu 20
 4. Velg en måleenhet for lengde, område eller volum. Enhetene vises automatisk for de valgte markeringene uavhengig av sideskala.
 5. Når verktøylinjen for egenskaper er aktivert, kan du også raskt og til enhver tid justere måleenhetene dine.
  Slik justerer du måleenheter med verktøylinjen for egenskaper

Angi tilpassede måleenheter som standard

Angi som standard tillater lengde-, område- eller volummålingene å alltid vise dine uavhengige enheter. Slik aktiverer du dette:
 1. Etter å ha anvendt uavhengige enheter til en markering, høyreklikk på markeringen.
 2. Klikk på Angi som standard.

Andre versjoner av denne artikkelen

Revu 2019

Du kan angi forskjellige måleenheter for område og volum

Du kan angi forskjellige måleenheter for område og volum. Slik definerer du separate måleenheter:
 1. Åpne Målingspanelet .
 2. I PDF-filen, klikk på målingsmarkeringen du ønsker å angi en egen enhet for.
 3. I verktøylinjen, klikk på rullegardinmenyen Enheter. Valgalternativer for område og volum vil vises.
 4. Velg en måleenhet for område eller volum. Enhetene endres automatisk for den valgte markeringen.

Angi tilpassede måleenheter som standard

Angi som standard tillater område- eller volummålingene å alltid vise dine uavhengige enheter. Slik aktiverer du dette:
 1. Etter å ha anvendt uavhengige enheter til en markering, høyreklikk på markeringen.
 2. Klikk på Angi som standard.
The Lagre skala på side-funksjonen fungerer bare for hver side. Så hvis du arbeider med en PDF-fil med flere sider, må du forsikre deg om at du angir det for hver side.
Uavhengige enheter kan brukes i områder og volum i ettertid. Hvis du vil beregne et tidligere målt område eller volum på nytt med en ny måleenhet, klikker du ganske enkelt på Beregn på nytt. Alle målinger på siden beregnes da på nytt med de gjeldende måleenhetene.

Utføre målinger

Når Uavhengige enheter er konfigurert, bruker alle måleverktøyene enhetene du har valgt.
Revu 2018

Du kan angi forskjellige måleenheter for område og volum

Du kan angi uavhengige måleenheter for område, volum og standardmåleenheten som skal brukes for lineære målinger.Du må kalibrere siden før du utfører målinger. Slik definerer du separate måleenheter:
 1. Åpne Målingspanelet .
 2. Kryss av i avkryssingsboksen Uavhengige enheter. Valgalternativer for områdeenhet og volumenheter vil vises.
 3. Velg en måleenhet for områdeenhet eller volumenhet.
 4. Kryss av i avkryssingsboksen Lagre skala på side for å beholde konfigurasjonen når PDF-filen lagres. Ellers forkastes disse innstillingene når PDF-filen lukkes.

  Hvis alternativet Lagre skala på side ikke er tilgjengelig, blar du nedover til Alternativer-delen av Målinger-fanen og velger Bruk innebygd skala.

The Lagre skala på side-funksjonen fungerer bare for hver side. Så hvis du arbeider med en PDF-fil med flere sider, må du forsikre deg om at du angir det for hver side.
Uavhengige enheter kan brukes i områder og volum i ettertid. Hvis du vil beregne et tidligere målt område eller volum på nytt med en ny måleenhet, klikker du ganske enkelt på Beregn på nytt. Alle målinger på siden beregnes da på nytt med de gjeldende måleenhetene.

Utføre målinger

Når Uavhengige enheter er konfigurert, bruker alle måleverktøyene enhetene du har valgt.

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Markering

Måling

Related Articles