Så samarbetar du offline i Revu

Den här artikeln gäller:

  • Revu 21
  • Revu 20

Det kan finnas tillfällen då du måste arbeta offline i Revu, till exempel när du arbetar på distans eller i organisationer med säkra nätverk som begränsar åtkomsten till Bluebeam Studio. Den här artikeln beskriver två arbetsflöden som du kan använda för att arbeta offline.

Linjär granskning

Vid linjär granskning turas granskarna om att granska, lägga till markeringar och kommentera ett dokument innan det lämnas över till nästa granskare.

  1. Granskare A granskar ritningarna och lägger till markeringar.
  2. Granskare A meddelar granskare B och skickar den reviderade PDF-filen.
  3. Granskare B granskar ritningarna, lägger till markeringar och svarar på tidigare markeringar.
  4. Granskare B meddelar nästa granskare i kön och skickar den reviderade PDF-filen till hen.

De här stegen fortsätter tills granskningen är klar.

Asynkron granskning

Vid asynkron granskning arbetar varje granskare med en kopia av den huvudsakliga PDF-filen. Därefter överför en dokumentadministratör alla markeringar till den huvudsakliga PDF-filen.

  1. Administratören distribuerar kopior av de huvudsakliga dokumenten till alla granskare.
  2. Alla granskare lägger till sina markeringar och skickar tillbaka sina kopior till administratören.
  3. Administratören exporterar markeringarna från alla granskare.
  4. Administratören importerar markeringarna från varje kopia till den huvudsakliga PDF-filen.

Administratören distribuerar uppdaterade kopior av dokumenten till alla granskare för ytterligare granskning.

Instruktioner

Revu 20

Revu 21

Den här artikeln förklarar hur du arbetar offline med Revu.

Related Articles