Fel: Illegal characters in path

Gäller för:

  • Revu 21 och tidigare

Problem

Följande meddelande visas när du försöker öppna Revu:

Illegal characters in path

Orsak

Felet uppstår om det finns skadade filer i återställningsmappen, vilket kan inträffa om Revu tidigare har slutat att svara.

Lösning

Byt namn på .BRF-filerna i återställningsmappen: 

  1. Öppna Utforskaren i Windows.
  2. Gå till
    C:\Users\[username]\AppData\Local\Bluebeam\Revu\[version number]\Recovery
  3. Byt namn på alla .BRF-filer så att de får filtillägget .OLD.
  4. Starta om Revu.

Revu 21

Revu 20

Felsökning

Följande meddelande visas när du försöker öppna Revu: Illegal characters in path. Den här artikeln innehåller instruktioner för att åtgärda problemet.

Related Articles