IT Admin Handbook

Handbok för IT-administratörer

Handboken för IT-administratörer innehåller all information du behöver för att distribuera och hantera Revu på flera olika enheter

Jag vill distribuera Revu i min organisation

Distributionsguide [Engelska]

Ladda ner distributionspaketen och se hur du distribuerar Revu i din organisation.

Distribution i en Citrix-miljö [Engelska]

Denna guide innehåller den information du behöver för Citrix-baserade virtuella miljöer

Konsolidera flera licenser till en ny licens [Engelska]

Se hur du konsoliderar flera Perpetual-licenser till en ny Perpetual-licens, Enterprise-licens eller Open-licens.

Jag vill hantera min programvara efter distribution

Administrationshandbok

Administrationshandboken för Revu är din dagliga handledning vid hantering av Revu-installationer. Den hjälper dig med alla ändringar du behöver göra i dina Revu-installationer efter distribution.

Gateway-guide

Se hur du hanterar och skapar rapporter om organisationens licenser i din administratörsportal, Bluebeam Gateway.

Handboken för IT-administratörer innehåller all information du behöver för att distribuera och hantera Revu på flera olika enheter.