Administrationshandbok för Revu 20

Denna artikel gäller:

 • Revu 20

Gå till andra versioner:

Bluebeam håller på att flytta över Revu från en modell med licenser och underhåll till en prenumerationsmodell. För mer information kan du läsa Vanliga frågor om Bluebeam-prenumerationer.

Inledning

Den här guiden ger IT-administratörer de kunskaper, den självständighet och den frihet som de behöver för att hantera och felsöka alla aspekter av Revu i hela organisationen.

Informationen i guiden omfattar ämnen som Bluebeam Studio, brandväggs- och proxyinställningar, användning av Revu tillsammans med system för dokumenthantering samt inställningar i Revu.

Fullständiga instruktioner för hur du distribuerar Revu i din organisation finns i distributionshandboken för Revu.

Kunder som söker information om hur Revu installeras och används i en virtuell miljö hänvisas till Revu i en Citrix-miljö.

Revu-licenser

Bluebeam erbjuder tre olika alternativ för Revu-licenser (Perpetual, Open och Enterprise) enligt nedanstående beskrivningar.

Registrering och aktivering av programvaran utförs dock normalt som en del av Enterprise-installationen.

Perpetual Licensing

Med Bluebeams Perpetual Licensing registreras Revu Standard, CAD och eXtreme med en licens per arbetsstation genom att serienumret och produktnyckeln skickas till vår licensserver vid den inledande registreringen.

Registrera Revu

Innan du påbörjar registreringsprocessen ska du se till att du har rätt serienummer och produktnyckel för den version och utgåva av Revu som du ska distribuera. Dessa har skickats från registration@bluebeamops.com. Om du inte hittar dina licensuppgifter, se Hitta din produktnyckel för Revu.

Onlineregistrering

Registrering och aktivering sker vanligtvis under en företagsinstallation eller en manuell installation, men du kan också manuellt registrera en individuell Revu-installation genom att utföra nedanstående steg:

För Revu-versionerna 2015.5 och 2015.6 hänvisas till meddelandet Avveckling av Microsoft ACS och Revu-autentisering.
 1. Öppna Revu och klicka på Revu > Registrera.
 2. När dialogrutan för Bluebeam-registrering öppnas anger du serienumret och produktnyckeln. Produktnyckeln är skiftlägeskänslig, och bokstaven O ska inte vara med.
 3. Klicka på Registrera.
Under registreringsprocessen kommunicerar Revu med registreringsservern via internet. Se till att följande platser inte blockeras av din brandvägg eller proxyserver:
 • https://login.microsoftonline.com
 • https://activation.bluebeam.com

Manuell registrering

Om du är ansluten till internet bakom en brandvägg, eller om onlineregistreringen misslyckas:

 1. Öppna dialogrutan för registrering enligt ovanstående.
 2. Ange serienumret och produktnyckeln och klicka sedan på Registrera.
 3. När du blir ombedd att göra det klickar du på Hämta auktoriseringskod manuellt, anger datornamnet och klickar på Fortsätt.
 4. Klicka på hyperlänken längst upp i dialogrutan. En webbläsare öppnas där aktiveringssidan för Revu visas.
 5. Granska informationen och klicka på Hämta auktoriseringskod. Koden visas på nästa sida.
 6. Skriv in koden i dialogrutan för manuell auktorisering och klicka på Auktorisera.

Om du inte kan ansluta till internet följer du steg 1 till 3 och går sedan till https://activation.bluebeam.com på en annan dator, som har anslutning, och anger serienummer, produktnyckel, säkerhets-ID och datornamn. När du har gjort det kan du återgå till den första datorn och ange auktoriseringskoden där. Kontakta oss om du ändå inte kan genomföra registreringen.

Hantera dina Perpetual Licenses

För att hjälpa dig att hålla ordning på licensanvändningen erbjuder vi sidan Sök licensnyckel, där du kan ta fram en rapport om vilka datorer som för närvarande är registrerade och ta reda på antalet tillgängliga klientlicenser. Allt du behöver göra är att ange serienumret, produktnyckeln och den e-postadress som licensen är registrerad under och klicka på Get Info (Hämta information).

Om du upptäcker en dator som inte borde vara registrerad kan du antingen avregistrera den via Hjälp-menyn i Revu (Revu > Avregistrera) eller avinstallera programvaran.

Om du inte kan avregistrera en tidigare enhet, till exempel för att den har tappats bort, blivit stulen eller återställts från en avbildning, kan du läsa den här artikeln för hjälp med att släppa din licens.

Migrera en Perpetual License till en ny dator

Om du behöver använda en Revu-licens på en annan dator följer du instruktionerna som du hittar bland våra vanliga frågor under Överföra en Revu-licens till en ny dator.

Du behöver det serienummer och den produktnyckel som anges i licenscertifikatet som skickades till dig från registration@bluebeamops.com.

Om du har tappat bort dessa uppgifter kan du kontakta oss för att begära en ny kopia av licenscertifikatet. När du gör det måste du uppge versionsnumret, ditt namn, företagets namn, din e-postadress samt det telefonnummer som du kan nås på.

Du hittar serienumret genom att klicka på Revu i menyn längst upp (Revu > Om). En ny dialogruta öppnas där serienumret står längst upp till vänster, under titeln och versionsnumret.

Open Licensing

Open Licensing-modellen för Revu är en molnbaserad lösning där kunder som använder Revu eXtreme 2015.5 t.o.m. Revu eXtreme 20 låter flera användare och enheter dela på en gemensam uppsättning licenser. Det krävs ingen speciell maskinvara eller andra resurser förutom en vanlig internetanslutning för att kommunicera med Bluebeam License Hub, där licenserna lagras och hanteras.

Kommunikationen mellan datorn och licensservern sker genom en HTTPS-anslutning och omfattar uppgifter om Revu som versionsnummer, serienummer och produktnyckel samt dator-ID (säkerhets-ID) och användarnamn.

Hämta en klientlicens

Revu söker på servern efter en tillgänglig klientlicens för licensen när programmet öppnas i, eller byts till, markeringsläge. Om en klientlicens hittas använder programmet den och fungerar normalt. När Revu stängs eller byts till visningsläge släpps klientlicensen och Revu måste hitta en ny klientlicens när programmet ansluts till internet igen. Om det inte går att hitta någon klientlicens visas ett meddelande om att du bör kontakta Open License-administratören och att programmet körs i visningsläge.

Revu kontaktar licensservern var 20:e minut för att kontrollera att klientlicensen fortfarande används. Efter tre misslyckade försök på en timme släpps klientlicensen. På så sätt kan vi se till att klientlicensen blir tillgänglig för någon annan. Om en användare hämtar en klientlicens men inte pingar servern på tre försök släpps klientlicensen. Nästa gång samma användare ansluter till internet och pingar servern hämtas en klientlicens även om alla klientlicenser är upptagna. Det ger användaren möjlighet att spara sitt arbete. Revu förblir i markeringsläge tills programmet stängs eller byts till visningsläge manuellt. Klientlicenser kan tillfälligt släppas genom Bluebeam Gateway.

Plugin-program försöker hämta en klientlicens precis innan en PDF-fil skapas eller en batchprocess startas. Om det inte går att hämta någon klientlicens meddelas användaren och processen misslyckas.

Andra Bluebeam-program som Stapler och Script Editor försöker hämta en klientlicens när de startar. Om det inte går att hämta någon klientlicens meddelas användaren och programmet stängs. Det behövs ingen licens för att köra Bluebeam Administrator.

Om Revu redan upptar en klientlicens, och en andra instans av Revu, ett plugin-program eller ett annat program öppnas, pingar dessa program licensservern men hämtar inte någon ny klientlicens. Licensservern känner av att flera program använder samma licens på samma dator. Klientlicensen släpps när samtliga program stängs eller när internetanslutningen avbryts.

Ping-policy, serverbeteende och frisläppning av klientlicenser för Open License

 • Revu pingar licensservern så länge det finns en aktiv internetanslutning. Om anslutningen avbryts slutar Revu pinga till dess att programmet ansluts till internet igen. Störningar i något av de lager som anslutningen körs igenom kan göra att Revu inte kan nå servern, till exempel:
  • Om datorn sätts i strömsparläge (eller viloläge)
  • Om datorn stängs av
  • Om nätverkskort, proxy eller VPN avaktiveras
 • Om Revu hämtar en klientlicens men datorn fortsätter att köras över natten med en aktiv internetanslutning fortsätter Revu att pinga licensservern. Observera att låsning av skärmen inte förhindrar att Revu pingar licensservern.
 • Revu har ett visningsläge och ett markeringsläge. I visningsläget blir Revu en PDF-läsare, medan markeringsläget utgör den fullständiga versionen av Revu med alla funktioner. En klientlicens upptas bara då Revu är i markeringsläge. För att frisläppa en klientlicens kan användaren byta till visningsläget i Revu istället för att stänga programmet.
 • Om det uppstår brist på klientlicenser för din licens kan du be användare att antingen stänga Revu eller sätta sina datorer i viloläge över natten. Då släpps deras klientlicenser och kan användas av andra.
 • Klientlicensen släpps om det finns en aktiv internetanslutning och samtliga program som kräver en klientlicens har stängts.

Offlineläge

Om en användare använder markeringsläget men inte kan ansluta till internet fortsätter Revu att fungera i markeringsläget i tre dagar. Därefter måste programmet hämta en klientlicens från servern. Efter tre dagar utan klientlicens övergår Revu till visningsläge.

Från och med Revu 20.0.20 definieras ”offline” i Revu som att användarens Windows-session har gått in i ett låst tillstånd (där ”låst” innebär att användaren måste logga in i Windows på nytt). Revu kontaktar licensservern var 20:e minut för att kontrollera att klientlicensen fortfarande är upptagen. När en användares dator har låsts och licensservern har tagit emot tre misslyckade pingar återförs den oanvända klientlicensen till det totala antalet tillgängliga klientlicenser.

Hantera din Open License

Du kan hantera dina licenser från Bluebeam Gateway. När du har skapat ett konto kan du utföra olika uppgifter för dina licenser, till exempel spårning, rapportering, återkallande och återutfärdande. Utförliga instruktioner för hur du använder webbportalen finns i Användarguiden för Bluebeam Gateway.

Rapporter och diagram om licensanvändning i Gateway uppdateras en gång i timmen.

Uppgradera din Open License

Den här licensieringsmetoden är kompatibel med alla versioner av Revu eXtreme (2015.5. t.o.m. 20), vilket innebär att du kan uppgradera Revu-installationen stegvis.

Vi förstår att det tar tid att uppgradera ett program för en hel organisation. När du uppgraderar din Open License går det därför bra att fortsätta att använda tidigare versioner av Revu, och dela samma licenspool. Som du också kommer att märka får den nya versionen av Revu en ny produktnyckel som är bunden till ditt ursprungliga serienummer. Det betyder att samma serienummer för din Open License kan användas för flera versioner, där varje version har sin egen unika produktnyckel. Detta innebär största möjliga flexibilitet när miljön kräver stegvisa uppgraderingar.

Enterprise Licensiering

Vår lösning Enterprise Licensing är ett annat molnbaserat alternativ där dina Revu-installationer automatiskt spåras för effektivare hantering av de datorer som Revu är installerat på.

Teknisk information

När Revu har installerats och registrerats till en Enterprise License på en dator använder den datorn en klientlicens tills den blir inaktiv. Om datorn inte har kontaktat licensservern på 15 dagar släpper systemet klientlicensen så att den kan användas på en annan dator. Om den inaktiva datorn kontaktar servern igen återställs dock licensen – även om det innebär att licensöverskottet på 5 % överskrids. Detta är en extra service som gör att slutanvändaren kan fortsätta att arbeta i Revu utan avbrott.

Om överskottet har överskridits måste du köpa fler licenser.

En dator med en Enterprise-licensierad installation kontaktar licensservern en timme efter att en ”kvalificerad händelse” har inträffat och gör det sedan inte igen på minst en timme.

Exempel på kvalificerade händelser är:

 • Processen BBAdminUser inleds när datorn startar.
 • Ett Bluebeam-program som Revu, Bluebeam Stapler eller Bluebeam Administrator startas.
 • En PDF-fil skapas med hjälp av Bluebeam PDF-skrivare eller Bluebeam-plugin-programmet inom ett tredjepartsprogram som stöds, t.ex. Microsoft Office eller AutoCAD.

Kommunikationen mellan datorn och licensservern sker genom en HTTPS-anslutning och omfattar uppgifter om Revu som versionsnummer, serienummer och produktnyckel samt dator-ID (säkerhets-ID).

Hantera din Enterprise License

Enterprise License hanteras genom Bluebeam Gateway. Utförliga instruktioner för hur du använder webbportalen finns i Användarguide för Bluebeam Gateway. Precis som för en Open License kan du utföra olika uppgifter för licenser som spårning, rapportering, återkallande och återutfärdande (Revu 2015.5 t.o.m. 20).

Byta från en Perpetual License till Enterprise eller Open Licensing

Om du behöver byta från Perpetual License till Enterprise License eller Open License för Revu kan du göra det genom att följa det förklaringen i Migrera flera Revu-installationer till en ny licens.

Licensiering och datornamn

Det kan finnas tillfällen då du behöver byta namn på en befintlig dator där Revu redan är installerat.

Uppdatera datornamn

Från och med Revu 2019 gäller att om programmet är registrerat söker Revu efter ändrade datornamn när det startar. Om datornamnet har ändrats känns ändringen av nästa gång Revu öppnas eller någon av dess tillhörande plugin-program startas. Revu avregistrerar då systemet från licensservern (om programmet är anslutet till internet).

En 15 dagars testversion av Revu startar nu och följande dialogruta visas, där användaren blir ombedd att registrera Revu på nytt.

Om systemet inte är anslutet till internet eller inte kan ansluta till vår licensserver kommer kontrollen av datornamnet inte att utföras förrän en anslutning kan upprättas.

Om Revu har varit registrerat tidigare fylls serienummer och produktnyckel i automatiskt i registreringsfönstret så att omregistreringen går snabbare.

Om du använder Revu 2018 eller tidigare kan du gå till Revu-menyn och avregistrera datorn (Revu > Avregistrera), byta namn på den och registrera om den. En snabbare metod är att ändra datornamnet och sedan använda följande skript:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\2018\Pushbutton PDF>"PbMngr5.exe" /update

Skriptet kan köras på individuella datorer med hjälp av en batchfil, eller distribueras till de aktuella datorerna med hjälp av distributionsverktyg eller inloggningsskript. I båda fallen gör skriptet att plattformen Bluebeam Administrator (PbMngr5.exe) öppnas och att en uppdatering av registreringsservern med det nya datornamnet begärs.

Bluebeam Administrator måste kunna köras med utökad behörighet, och brandväggen och proxyservern får inte hindra plattformen från att ansluta till internet.

När Revu-installationer ska registreras på nya eller återavbildade datorer bör du tänka på följande:

 • Om alla de nya datorerna är baserade på en gemensam diskavbildning, eller ingår i en Virtual Desktop-miljö, måste du byta namn på datorn innan du försöker registrera Revu. Om du inte gör det kommer du att hamna i en situation där du försöker registrera Revu på flera instanser av en och samma dator, oavsett IP- eller MAC-adress.
 • Om du återavbildar eller installerar en ny systemenhet på en dator utan att byta ut det ursprungliga datornamnet betraktar våra licenssystem det som en och samma dator, på samma sätt som om ingenting hade ändrats.

Licenser i virtuella miljöer

Se Revu i en Citrix-miljö för information om licenser i virtuella miljöer.

Bluebeam Studio

Bluebeam Studio™ är vår molnbaserade samarbetsplattform som hjälper team och organisationer att hantera arbetsprojekt med hjälp av en Windows-dator, Windows-surfplatta eller iPad.

Användarna kan skapa och gå med i Studio-sessioner och Studio-projekt, och sedan ladda upp PDF-filer eller andra typer av filer och samarbeta med sina kollegor i realtid.

Bästa praxis för Studio

Studio-anslutning

Om dina användare har problem med anslutningen kan du läsa Fel: Det gick inte att ansluta till Bluebeam Studio.

Bluebeam Studio-portalen

Vi har skapat Bluebeam Studio-portalen för att hjälpa användare att hantera olika aspekter av sitt arbete i Bluebeam Studio. Efter att de har loggat in med sina kontouppgifter för Studio kan användarna utföra följande uppgifter:

 • Hantera sina Studio-profiler
 • Ändra sina e-postadresser
 • Visa en lista över sessioner som de har skapat
 • Tilldela sina sessioner nya ägare
 • Visa en lista över dokument i sina sessioner
 • Visa deltagarlistor för sina sessioner

Ytterligare resurser

Om du eller dina användare har ytterligare frågor om att använda Bluebeam Studio kan ni gå till Bluebeam.com, eller Bluebeams supportwebbplats, där det finns information om olika aspekter av tekniken, till exempel:

Bluebeam Administrator

I Bluebeam Administrator kan du konfigurera och styra Revu med hjälp av funktionerna på de olika flikar som beskrivs i avsnitten som följer. Inställningarna kan distribueras till slutanvändarnas datorer som ett sätt att standardisera anpassningar efter genomförd distribution.

Mer information finns i hjälpguiden för Bluebeam Administrator.

Fliken Plugin-program

Här visas en lista över installerade program som stöds av vår PDF-plugin och som hittas av Bluebeam Admin User.exe som öppnas när klientdatorn startar.

I samtliga Revu-utgåvor listas plugin-programmen för Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint och Outlook). Plugin-programmen för AutoCAD, Revit, SolidWorks, Navisworks och SketchUp Pro visas dock bara på datorer med Revu CAD eller eXtreme.

För testversionen används utgåvan eXtreme som standard. Om ett serienummer för Revu Standard används för att registrera programmet när testversionen har gått ut så kommer inte längre plugin-programmen för utgåvan eXtreme att fungera.

På fliken Plugins visas en lista med alla versioner av ett visst CAD-program som stöds och är installerade på datorn.

Installation av Revu 20 sida vid sida

Revu 20 kan installeras och köras sida vid sida med Revu 2018 eller senare, så att slutanvändarna kan köra Revu 20 som en fullt fungerande 30 dagars testversion. På så sätt kan användarna utvärdera Revu 20 medan organisationen beslutar om det är dags att uppgradera eller inte.

Om flera installationer av Revu körs sida vid sida måste all aktivering och avaktivering av plugin-program utföras i 20-versionen av Bluebeam Administrator.

Aktivera ett plugin-program

Du hittar mer information om felsökning av plugin-problem på den här sidan, men om en plugin saknas i ett program som stöds kan du aktivera det genom att utföra följande steg:

Från och med Revu 20 måste Bluebeam Kontrollpanel köras med förhöjd behörighet för att pluginprogram ska kunna installeras.
 1. Stäng programmet
 2. Gå till Start > Alla program > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
 3. I Windows 10 och 8.1 klickar eller trycker du på Start och skriver Bluebeam Administrator.
  – eller –
 4. Gå till Hjälp > Kontrollpanel i Revu.
 5. Klicka på fliken Plugin-program.
 6. Markera kryssrutan intill programmets namn.
 7. Klicka på OK.
 8. Öppna programmet igen.

Fliken Nätkonfiguration (Net Config)

Här kan du ange platser för olika inställningar och tillgångar i Revu. Inställningarna och tillgångarna kan ligga kvar i de lokala standardmappar som anges i avsnittet Ej hanterad, eller kommas åt från en central serverplats som du kan ställa in i avsnittet Centrala inställningar. Du kan också välja att konfigurera Revu så att en kombination av lokala platser och nätverksplatser används enligt de sökvägar som du anger i avsnittet Ej hanterad.

Ej hanterade nätkonfigurationer

I en typisk Revu-installation är alternativet Ej hanterad aktiverat som standard. I det här fallet finns tillgångarna och inställningarna på olika platser inom användarens Windows-profil under C:\ProgramData så som skärmbilden visar.

För e-postmallar används en annan standardmapp: C:\Users\\Documents\Bluebeam\E-mail

Centrala inställningar

Så här konfigurerar du dina Revu-installationer för att komma åt alla inställningar och tillgångar från en central serverplats:

Välj en dator att använda för ”iscensättning” och kopiera eventuella anpassade inställningar eller tillgångar till de standardplatser för dessa som listas när alternativet Ej hanterad är aktiverat. Se skärmbilden av standardinställningarna ovan.
Du kan enkelt öppna standardmapparna genom att dubbelklicka på respektive sökväg.

 1. När du är färdig med att kopiera objekten aktiverar du alternativet Centrala inställningar. En dialogruta öppnas, där du antingen kan bläddra fram till en befintlig nätverksmapp som du vill använda som central plats eller skapa en ny nätverksmapp.
 2. I båda fallen väljer du mappen och klickar på knappen Välj mapp.
 3. När dialogrutan Kopiera alla filer öppnas klickar du på något av följande tre alternativ:
  • Kopiera alla, vilket gör att mappar för den aktuella tillgångstypen eller inställningen skapas på serverplatsen och att allt kopieras till rätt plats.
  • Slå ihop, vilket gör att alla lokalt definierade inställningar och resurser slås ihop med eventuella befintliga objekt på den delade platsen.
  • Ingen kopia, vilket gör att sökvägen pekar mot nätverksmappen men att ingenting kopieras till eller integreras i mappen. När åtgärden är slutförd visas platserna för alla tillgångar och inställningar på fliken Nätkonfiguration.
Om du inte vill att dina slutanvändare ska kunna göra ändringar i den centrala nätverksmappen kan du ställa in mappbehörigheten på Skrivskyddad.

Berörda registernycklar

Följande sju registernycklar ändras när du gör ändringar på fliken Nätkonfiguration:

De sökvägar som visas nedan är endast avsedda som exempel.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins]"ManageNetConfig"="1""ManageNetConfigPath"="U:\\netconfig\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\Email]"TemplateFolder"="U:\\netconfig\\E-mail\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\PageSetup]"ConfigFolder"="U:\\netconfig\\Page Setup\\"

Distribuera centrala inställningar

I Bluebeam Administrator skapas en registerfil med namnet Netcfg.reg som innehåller samtliga berörda registernycklar. Filen finns i rotkatalogen för mappen med de centrala inställningarna (U:\netconfig i det föregående exemplet) och kan distribueras som en del av en MSI-distribution så som beskrivs i distributionshandboken för Revu.

Du kan distribuera registerfilen till individuella arbetsstationer för att snabbt tillämpa de centrala inställningarna.

När du distribuerar centrala inställningar som en del av en MSI-distribution börjar ändringarna inte gälla förrän klientdatorn startas om. Någon omstart behövs dock inte när du manuellt konfigurerar en individuell dator.

Om du ändrar sökvägarna inom Centrala inställningar eller under Nätkonfiguration i inställningarna för Revu måste Revu stängas och öppnas igen för att ändringarna ska börja gälla.

Fliken Skrivare

Den här fliken är indelad i fyra avsnitt (Skrivaralternativ, Skrivare, Portövervakare och Bildupplösning), som innehåller funktioner för att styra och installera om Bluebeam PDF-skrivare.

Skrivaralternativ

De här alternativen avgör vad som händer medan och efter en PDF-fil skapas med hjälp av PDF-skrivare eller Stapler.

Fråga efter filnamn

Om det här alternativet är aktiverat visas dialogrutan Spara som, där användaren ombeds ange ett filnamn och, om det behövs, en målplats för den nya PDF-filen.

Ta bort ursprunglig PS-fil

Det här alternativet är avaktiverat som standard. Om det aktiveras raderas den PostScript-fil som en PDF-fil är baserad på när dokumentet har skapats.

Öppna i visningsprogram

Den här inställningen avgör om den nya PDF-filen ska öppnas i standardprogrammet för PDF-visning på användarens dator.

Kontextmeny för Stapler

När den här inställningen är aktiverad visas alternativen Kombinera filer i Revu och Konvertera filer i Revu i popup-menyn när användaren högerklickar på en tillämplig fil på skrivbordet eller i Windows Explorer.

Användaren måste ha administratörsrättigheter på datorn för att kunna ändra den här inställningen.

Mappalternativ

Om du klickar på den här knappen öppnas dialogrutan Mappalternativ, där du kan välja den plats där nya PDF-dokument som skapas med Bluebeam Stapler ska sparas som standard. Tillgängliga alternativ är:

 • Källmapp – den plats där den ursprungliga källfilen finns.
 • Senast sparade mapp – den mapp där en ny PDF-fil sparades senast.
 • Anpassad projektmapp – med det här alternativet kan du ange en egen standardplats.
Bildupplösning

I listan Bildupplösning anges de bildupplösningar som kommer att visas i fönstret Spara som för Bluebeam PDF-skrivare, Stapler och Bluebeams plugin-program.

Skrivare

Under Skrivare visas skrivarnamn, drivrutin och skrivarport. Du kan också här välja en standardfilstorlek från en lista med tillgängliga sidstorlekar. Du kan även redigera listan över sidstorlekar med hjälp av knappen Hantera sidor enligt beskrivningen nedan.

När du felsöker prestandaproblem kan du också använda knappen Ominstallera skrivare för att installera och installera om Bluebeam PDF-skrivare.

Hantera sidor

Om du klickar på knappen Hantera sidor öppnas dialogrutan Sidstorlekar, där du kan lägga till, radera och redigera de sidstorlekar som används av Revu, PDF-skrivare, Stapler och plugin-program.

Detta är samma inställningar för sidstorlek (PrtPageSizes.xml) som kopieras från standardplatsen (%ProgramData%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Brewery\V45\Printer Support) när du konfigurerar alternativet Centrala inställningar.

Ominstallera skrivare

Om en användare får problem med Bluebeam PDF-skrivare eller Stapler, till exempel att dialogrutan Spara som inte visas när en PDF-fil skapas, kommer du bland annat att behöva använda knappen Ominstallera skrivare för att installera om PDF-skrivaren.

Om det inte hjälper kan du även högerklicka på knappen Ominstallera skrivare och välja Installera skrivare.

När Bluebeam PDF-skrivare har installerats kan det vara bra att gå till avsnittet Enheter och skrivare i Kontrollpanelen i Windows och kontrollera att den har installerats där.

Portövervakare

Portövervakaren bygger på processen BBPrint.exe som körs per användare och söker i användarens skrivarmapp (C:\ProgramData\Bluebeam Software\Print Jobs\) efter filer att bearbeta.

Förutsatt att BBPrint.exe är aktiverat som startobjekt körs portövervakaren troligen inte om dialogrutan Spara som aldrig visas, eller om en användare av någon annan anledning inte kan skapa PDF-filer med hjälp av Bluebeam PDF-skrivare eller Stapler. I så fall står det <ej tillämpligt> i portövervakarens statusruta. Du kan starta om portövervakaren genom att följa instruktionerna i nästa avsnitt.

Starta om portövervakaren

Om portövervakarens status visas som <ej tillämpligt>, eller om dialogrutan Spara som inte visas när PDF-filer skapas, behöver portövervakaren startas om. När den är aktiv igen bör statusen vara Svarar, och BBPrint.exe stå med på listan över processer som körs i Aktivitetshanteraren i Windows.

Felsöka Bluebeam PDF-skrivare i en Citrix-miljö

Om du har problem med Bluebeam PDF-skrivare medan du använder Revu i en Citrix-miljö hittar du felsökningsinformation i avsnittet om att använda Revu i en Citrix-miljö.

Fliken AutoCAD-sidstorlekar

Den här fliken är tillgänglig i Revu-utgåvorna CAD och eXtreme på datorer där det också finns en kompatibel AutoCAD-produkt installerad.

Du kan använda kryssrutorna för att ange vilka sidstorlekar (ANSI, ARCH eller ISO) som du vill göra tillgängliga på fliken Sidinställningar i plugin-programmet för AutoCAD.

Kryssrutorna ANSI, ARCH och ISO

Som ett alternativ till att markera varje enskild kryssruta kan du använda kryssrutan ANSI, ARCH eller ISO för att välja eller ta bort hela grupper av storlekstyper.

PDF-typ

I rullgardinsmenyn PDF-typ kan du välja vilken skrivardrivrutin som ska användas när PDF-filer skapas från AutoCAD.
Alternativen är standarddrivrutinen för PDF eller drivrutinen Heidi (AutoCAD HDI) som förklaras här nedan:

Skrivare

Med det här alternativet används Bluebeam PDF-printer, som har stöd för TrueType-teckensnitt, för att skapa PDF-filer med sökbar text från AutoCAD. Förutom att bildkvaliteten blir bättre gör den här drivrutinen också att du kan lägga till fler sidstorlekar och synkronisera dem i hela nätverket så att samtliga användare av Revu CAD eller Revu eXtreme kan använda dem.

Heidi

Med alternativet Heidi används HDI-drivrutinen för AutoCAD, som inte har stöd för TrueType-teckensnitt och som ”ritar” ej sökbar text som vektordata. Du kan dock skapa egna sidstorlekar och synkronisera dem i hela nätverket så att samtliga användare av Revu CAD eller Revu eXtreme kan använda dem.

Synkronisera sidstorlekar i hela nätverket

Du kan centralisera dina anpassade sidstorlekar så att de kan användas av alla användare av Revu CAD eller Revu eXtreme.Utför nedanstående steg beroende på om din organisation använder Bluebeam PDF-skrivare eller Heidi-drivrutinen för AutoCAD.

 1. Synkronisera sidstorlekar för Bluebeam PDF-skrivare
 2. Välj en dator att använda för iscensättning och skapa dina anpassade sidstorlekar på den.
 3. När du är färdig med att ställa in dina anpassade sidstorlekar går du till fliken Nätkonfiguration.
 4. Klicka på ellipsen till höger om den förvalda sökvägen för skrivardrivrutinen.
 5. En dialogruta öppnas, där du antingen kan bläddra fram till en befintlig nätverksmapp som du vill använda som central plats eller skapa en ny nätverksmapp.
 6. Markera mappen och klicka på Välj mapp.
 7. Klicka på Kopiera alla när dialogrutan Kopiera alla sidstorleksfiler för skrivaren öppnas.
 8. Då kopieras filen prtPages.xml från standardplatsen på den lokala enheten till nätverksplatsen, och den nya sökvägen för skrivardrivrutinen listas på fliken Nätkonfiguration.
 9. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
Konfigurera andra datorer för att använda de centraliserade sidstorlekarna för PDF-skrivare

Den här inställningen kan distribueras till dina andra Revu CAD- och Revu eXtreme-klienter som en del av en MSI-distribution. Du kan också konfigurera individuella datorer manuellt genom att följa nedanstående steg:

Obs! Centraliserade PC3-filer kan inte användas när PDF-typ är inställt på Skrivare. De kan endast användas om Heidi-drivrutinen är vald.

Om inställningen distribueras som en del av en MSI-distribution börjar ändringarna inte att gälla förrän klientdatorn startas om. Någon omstart behövs inte när du manuellt konfigurerar en individuell dator.

 1. Öppna Bluebeam Administrator och gå till fliken Nätkonfiguration.
 2. Klicka på ellipsen till höger om den förvalda sökvägen för skrivardrivrutinen.
 3. Leta upp och klicka på den nätverksmapp som innehåller prtPages.xml när dialogrutan för Windows Explorer öppnas, och klicka sedan på Välj mapp.
 4. När dialogrutan Kopiera alla sidstorleksfiler för skrivaren öppnas klickar du på Ingen kopia.
 5. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
Synkronisera sidstorlekar för Heidi-drivrutinen
 1. Välj en dator att använda för iscensättning och skapa dina anpassade sidstorlekar på den.
 2. Klicka på fliken Nätkonfiguration och dubbelklicka sedan på sökvägen för drivrutinen Heidi.
  En dialogruta öppnas, där du antingen kan bläddra fram till en befintlig nätverksmapp som du vill använda som central plats eller skapa en ny nätverksmapp.
 3. Markera mappen och klicka på Välj mapp.
 4. När dialogrutan Kopiera alla Bluebeam PC3-filer öppnas klickar du på Kopiera alla.
 5. Då kopieras PC3-filerna från standardplatsen på den lokala enheten till nätverksplatsen och den nya sökvägen för Heidi-drivrutinen listas på fliken Nätkonfiguration.
 6. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
Konfigurera andra datorer för att använda de centraliserade PC3-filerna

Den här inställningen kan distribueras till dina andra Revu CAD- och Revu eXtreme-klienter som en del av en MSI-distribution så som beskrivs i Distributionshandledning för företag för Revu. Du kan också manuellt konfigurera individuella datorer genom att följa nedanstående steg:

Centraliserade PC3-filer kan bara användas för AutoCAD-plugin-programmet om Heidi-drivrutinen är vald. Centraliserade PC3-filer kan inte användas för Bluebeam PDF-skrivare.

Om inställningen distribueras som en del av en MSI-distribution måste klientdatorn startas om innan den kan användas.

 1. Öppna Bluebeam Administrator och gå till fliken Nätkonfiguration.
 2. Klicka på ellipsen till höger om den förvalda sökvägen för Heidi-drivrutinen.
 3. När dialogrutan för Windows Explorer öppnas letar du upp och markerar den nätverksmapp som innehåller PC3-filerna och klickar sedan på Välj mapp.
 4. När dialogrutan Kopiera alla Bluebeam PC3-filer öppnas klickar du på Ingen kopia.
 5. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Berörda registernycklar

Följande två registernycklar ändras när sidstorlekarna för PDF-skrivaren och PC3-filerna centraliseras:

De sökvägar som visas nedan är endast avsedda som exempel.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"

Supportloggar

Om du har problem med Revu eller dess plugin-program finns det flera sätt att komma åt de aktuella loggarna och vid behov skicka dem per e-post till vår grupp för teknisk support.

Visa loggfiler

 • Bluebeam Administrator – Hjälp > Utforska loggmapp
 • Revu – Revu > Inställningar > Kontrollpanel > Alternativ > Utforska loggmapp

Skicka loggar till Bluebeams tekniska support via e-post

 • Bluebeam Administrator – Hjälp > Skicka loggar till support via e-post
 • Revu – Hjälp > Rapportera ett tekniskt ärende > Ja
Det är endast i inställningarna för Revu som du kan sätta på och stänga av utökad felsökning.

Programloggar

I de här loggfilerna registreras de olika Revu-komponenternas aktiviteter. Du kan öppna varje loggfil genom att klicka på dess hyperlänk.

Plugin-loggar

I den här gruppen loggfiler registreras aktiviteter för eventuella aktiverade plugin-program för program som stöds. Varje aktiverat plugin-program har en hyperlänk som du kan klicka på för att öppna den aktuella loggfilen.

Utforska

Om du trycker på den här knappen öppnas den mapp inom den aktuella Windows-användarprofilen där loggfilerna lagras.

Skicka loggar till support via e-post

Den här knappen används för att skicka in loggfiler till vår tekniska support.

Försök om möjligt att reproducera problemet innan du skickar in loggfilerna.

Detta gör att nya loggposter som är specifika för problemet skapas. Om du klickar på knappen skapas en zip-fil (logs.zip) som innehåller hela uppsättningen av loggfiler för samtliga komponenter och pluginprogram för Revu. Filen bifogas till ett nytt e-postmeddelande adresserat till support@bluebeam.com.

Om e-postmeddelandet inte öppnas, eller om du använder ett webbmejlkonto, kan du följa instruktionerna för att visa loggfiler ovan och manuellt bifoga filen logs.zip till ett e-postmeddelande adresserat till support@bluebeam.com.

I vilket fall som helst bör du ta med så mycket information som möjligt om problemet.

Nollställ inställningar

Om du kör det här alternativet återställs programvaran till standardläget enligt inställningarna i C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-versionsnummer}\Revu.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reset - nollställer Revu-inställningarna

När du kör en nollställning av Revu-inställningarna skapas filen Backup.zip i %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\

Det här gäller för nollställningar som har inletts på följande sätt:

 • Revu > Inställningar > Kontrollpanel > Nollställ
 • Bluebeam Administrator > Hjälp > Nollställ inställningar
 • Kommandoraden.

Konsolprogrammet Administrator

Genom konsolprogrammet kan administratörer utföra följande administrativa funktioner på kommandoraden med hjälp av PbMngr5.exe.

Följande kommandoradsalternativ kräver utökad behörighet. Klicka på Start, skriv in CMD och högerklicka sedan på kommandotolken och välj Kör som administratör.

Administrativa funktioner

Med hjälp av den körbara filen PbMngr5.exe kan administratörer utföra följande administrativa funktioner via kommandoraden:

 • Installera plugin-program
 • Ställa in Revu som standardprogram
 • Installera om/avinstallera Bluebeam PDF-skrivare
 • Ställa in standard-DPI för Bluebeam PDF-skrivare
 • Ställa in nätkonfiguration
 • Registrera licens
 • Uppdatera licensservern med ett nytt datornamn
 • Avsluta testversionen
 • Återställa/återskapa/säkerhetskopiera användarens inställningar

Exempel på dessa kommandon visas nedan:

Säkerhetskopiera inställningar

Det här alternativet gör att dina nuvarande Revu-inställningar säkerhetskopieras till en .zip-fil som sparas på en plats som du väljer, vilket är praktiskt när du ska migrera dem till en annan dator.

Stämplar och fästa objekt på fliken File Access säkerhetskopieras inte genom den här processen.

Säkerhetskopiera

Skapar en zip-fil med namnet Backup i rotkatalogen på C:\ :

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /backup "C:\backup.zip"

Nollställ inställningar

Om du kör nedanstående alternativ återställs programvaran till standardläget enligt inställningarna i C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-versionsnummer}\Revu:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reset
När du kör en nollställning av Revu-inställningarna skapas filen Backup.zip file i %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\. Detta gäller när du kör nollställningen inifrån Revu (Revu > Inställningar > Kontrollpanel > Nollställ), genom Bluebeam Administrator (Hjälp > Nollställ inställningar) och genom kommandoraden enligt ovanstående.

Återställ inställningar

Genom att köra det här alternativet kan du återställa utvalda Revu-inställningar, vilket är ett viktigt moment när Revu-inställningarna migreras från en dator till en annan:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\”PbMngr5.exe” /restore “C:\backup.zip” – Återställer Revu-inställningar från zip-filen backup.zip i rotkatalogen på C:\

Ominstallera skrivare

Om du kör det här kommandot installeras Bluebeam PDF-skrivare om.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reinstallptr

Registrera licens

Om du kör det här kommandot för att registrera med parametrar görs ett försök att registrera Revu.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu>"PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCDE-FGHIJKL

Om du kör det här kommandot för att registrera med parametrar görs ett försök att registrera Revu.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu>"PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCDE-FGHIJKL [NoAuth]
 

Administrator-konsolens funktioner

Följ de här stegen om du vill se mer information om tillgängliga funktioner i Administrator-konsolen:

 1. Klicka på Start och skriv in CMD
 2. Öppna kommandotolken
 3. Skriv C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu på kommandoraden
 4. Skriv in: PbMngr5.exe /help
 5. Tryck på Enter

Den senaste hjälpfilen för programmet öppnas. Följande alternativ är tillgängliga:

/help eller /? Hjälp med kommandoraden för PbMngr5.exe visas.
/printername Namnet på den skrivare som används av Bluebeam Revu visas.
/printerdpi <nummer> Standard-DPI för Bluebeam PDF-skrivare ställs in.
/reinstallptr Bluebeam-skrivaren installeras om.
/uninstallptr Bluebeam-skrivaren avinstalleras.
/update Bluebeams auktoriseringsserver uppdateras med nuvarande version och datornamn.
/register [<version> <serienummer> <produktnyckel> [NoAuth]] Registrering utan parametrar: ett försök görs att registrera en fördröjd auktorisering. Registrering med parametrar: ett försök görs att korsregistrera mellan olika Bluebeam-produkter.
/expire Testversionen avslutas och Revu tvingas till visningsläget.
/reset

Revu-inställningarna nollställs. Säkerhetskopiera inställningarna innan kommandot körs.

T.ex.: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\”PbMngr5.exe” /reset

/backup <zipfil>

Revu-inställningarna säkerhetskopieras.

T.ex.: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\”PbMngr5.exe” /backup “C:\backup.zip” – Skapar en zip-fil med namnet Backup i rotkatalogen på C:\

/restore <zipfil> Återställer Revu-inställningarna.
/setup [parametrar] Setup används för att starta Bluebeam Revu.
/DVON
Microsoft har ändrat hur standardprogram väljs i Windows 8 och senare, och därför fungerar inte de här kommandoalternativen för att göra Revu till standardprogram för PDF-redigering eller återställa standardprogrammet för PDF-redigering med konsolprogrammet Kontrollpanel. Dina användare måste följa stegen i Ändra standardprogram för PDF-visning för att ändra standardprogrammet för PDF-visning. Mer information finns på Microsofts webbplats.
/DVON32
/DVOFF
/IF:

Binära flaggor för att installera plugin-program i:

Office(1), AutoCad(2), AutoCad Lt(4), SolidWorks(8), Revit(16), IE(32), ProjectWise(64), Outlook(128), SketchUp(256)

/DPS:[A4 eller Letter] Standardsidstorlek att använda med Bluebeam PDF-skrivare.
/NCPATH:<sökväg> Sökväg för nätkonfiguration.
/JOPATH:<sökväg> Sökväg för jobbalternativ.
/PREFSPATH:<sökväg> Sökväg för en konfigurationsfil för Bluebeam Revu-inställningar.
/ANALYTICS Gör att data som gäller användningen av Revu kan samlas in och automatiskt skickas till Bluebeams servrar. Inga användardata samlas in eller överförs.
/QLINKON Aktiverar pluginprogrammet Mängdlänk för Excel.
/QLINKOFF Aktiverar pluginprogrammet Mängdlänk för Excel.
/latest Använd den senast installerade versionen av Bluebeam Administrator för att köra skript på kommandoraden.

Revu-inställningar – Kontrollpanel

Vissa funktioner som tidigare fanns i Bluebeam Administrator har flyttats till avsnittet Kontrollpanel i Revu-inställningar. Det gäller bland annat Nollställ inställningar, Säkerhetskopiera inställningar, Loggar och klientspecifika inställningar för nätkonfiguration.

Fliken Alternativ

På fliken Alternativ finns följande funktioner:

 • Standard-PDF-läsare
 • Utforska loggmapp
 • Utökad felsökning
 • Inställningar
 • Återställ
 • Säkerhetskopiera
 • Återställ
 • Standard-PDF-läsare
 • Öppnar fönstret Standardappar.

Standard-PDF-läsare

Öppnar fönstret Standardappar. Så här gör du Revu till standardprogram för PDF-visning:

 1. Klicka på Välj standardappar efter filtyp
 2. Klicka på .pdf
 3. Välj Bluebeam Revu.

Utforska loggmapp

Öppnar sökvägen till Revu-loggfilerna. Loggfilerna finns här: C:\Users\\AppData\Local\Bluebeam\Revu\20\Logs

Utökad felsökning

Välj det här alternativet om du vill aktivera utförlig loggning i programmet.

Inställningar – Nollställ

Om du klickar på det här alternativet blir du ombedd att stänga Revu. När du har valt OK i dialogrutan händer följande:

 • Revu stängs automatiskt.
 • Användarinställningarna nollställs.
 • När processen är genomförd startas Revu om automatiskt.
 • Du kan stoppa processen genom att klicka på Avbryt.

När du kör en nollställning av Revu-inställningarna skapas filen Backup.zip file i %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\
Detta gäller när du kör nollställningen inifrån Revu (Revu > Inställningar > Kontrollpanel > Nollställ), genom Bluebeam Administrator (Hjälp > Nollställ inställningar) och genom kommandoraden.

Inställningar – Säkerhetskopiera

När du har valt det här alternativet visas dialogrutan Spara som.

Om du väljer en katalog och sedan klickar på Spara sparas en .zip-fil som innehåller en säkerhetskopia av Revu-inställningarna på den valda platsen.

Inställningar – Återställ

Med det här alternativet återställs inställningarna från en .zip-fil med en säkerhetskopia.

 1. Efter att du har klickat på Inställningar — Återställ blir du ombedd att stänga Revu.
 2. Välj OK.
 3. Klicka på .zip-filen med säkerhetskopian.
 4. Klicka på Öppna.

När återställningen är klar startas Revu om automatiskt.

Fliken Nätkonfiguration

På fliken Nätkonfiguration finns följande alternativ:

 • Sökväg för stämplar
 • Sökväg för e-postmallar
Sökvägarna ändras om en ny sökväg väljs under Stämplar > Ändra mapp för stämplar

Standardsökväg för stämpelfiler är ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Stamps. Du kan välja en annan mapp för stämplar genom att klicka på Bläddra och välja önskad mapp.

Standardsökväg för e-postmallar är C:\Users\\Documents\Bluebeam\E-mail. Du kan välja en annan mapp för e-postmallar genom att klicka på Bläddra och välja önskad mapp.

Revu-inställningar

Dialogrutan Inställningar används för att anpassa Revu-inställningarna för en enstaka arbetsstation eller för en hel organisation.

Du kan till exempel gå till Gränssnitt > File Access för att konfigurera en anslutning till Microsoft SharePoint eller Bentley ProjectWise, som du sedan distribuerar till dina användare.

Om din organisation använder Studio U.K. för att hålla sessioner och projekt kan du istället konfigurera den här anslutningen i avsnittet Studio.

Exportera Revu-inställningar

Om du vill använda en uppsättning Revu-inställningar i hela eller delar av din organisation kan du klicka på Exportera längst ner till vänster i dialogrutan Inställningar och spara dem i en nätverksdelning. RevuPrefences.xml kan distribueras genom att följa beskrivningen i distributionshandboken för Revu.

Revu-profiler

Profiler innehåller information om den övergripande layouten för Revu-gränssnittet, till exempel placering av verktygsfält, innehåll i Tool Chest och konfiguration av paneler.

Bästa praxis: Om du har skapat dina företagsprofiler i en äldre version av Revu och inte har uppdaterat dem på flera år är det en god idé att skapa om dem i den senaste versionen av Revu. Annars kan det hända att du får problem med kompatibiliteten.

Exportera profiler

Fullständiga instruktioner för hur du hanterar, exporterar och importerar Revu-profiler finns i Revu-handboken. När en profil har skapats, konfigurerats och sparats går det att exportera den till en central plats genom att klicka på Exportera i dialogrutan Hantera profiler. Därefter kan den distribueras genom att följa det förlopp som beskrivs i distributionshandboken för Revu.

Du kan också importera en profil till en Revu-installation genom att navigera till dess plats och dubbelklicka på .bpx-filen. Alternativt kan du importera den genom att klicka på Importera i dialogrutan Hantera profiler, välja filen och klicka på Öppna.

Inkludera beroenden

Om du markerar den här kryssrutan innan du klickar på Exportera bäddas följande objekt in i profilen:

 • Verktygssatser
 • Anpassade kolumner
 • Anpassade statusar
 • Bokmärkesstrukturer™ (endast Revu eXtreme)

Använda delade profiler på en nätverksplats

Om du inte vill importera en profil till Revu kan du länka till en central nätverksplats där den finns tillgänglig för alla användare. Gör så här:

 1. Öppna dialogrutan Hantera profiler och klicka på knappen Bläddra till höger om sökvägen som visas i rutan Plats.
 2. Navigera till mappen, klicka på den och klicka därefter på Välj mapp.
Delade profiler är skrivskyddade. Eventuella ändringar som en användare gör (t.ex. att stänga av eller sätta på verktygsfält) försvinner när Revu stängs.

Skrivskyddade profiler

Som standard kommer Revu ihåg senast kända tillstånd eller layout för användargränssnittet när programmet stängs. Ändringar – till exempel om ett verktygsfält aktiveras eller fliken Egenskaper döljs – sparas i den aktiva profilen. Om din organisation använder delade profiler enligt ovanstående behöver du förhindra att detta sker eftersom det innebär att den delade profilen skrivs över, vilket kan vara negativt för andra som använder den. Gör så här:

 1. Navigera till profilens nätverksplats.
 2. Högerklicka på den och välj Egenskaper i popup-menyn.
 3. Klicka i kryssrutan Skrivskyddad, därefter på Verkställ och till sist på OK.

Tool Chest

Tool Chest kan enkelt beskrivas som en praktisk plats för användare att spara och ordna markeringar i verktygssatser. Mer detaljerad information om Tool Chest finns även i Revu-handboken.

Hantera verktygssatser

Alla verktygssatser sparas som .btx-filer som kan kopieras till en nätverksenhet eller skickas direkt till användare. Liksom profiler kan verktygssatser importeras direkt till Revu genom att dubbelklicka på en .btx-fil eller genom dialogrutan Hantera verktygssatser.

Bästa praxis: Om du har skapat dina företagsprofiler i en äldre version av Revu och inte har uppdaterat dem på flera år är det en god idé att skapa om dem i den senaste versionen av Revu. Annars kan det hända att du får problem med kompatibiliteten.

Om du vill exportera en verktygssats öppnar du dialogrutan Hantera verktygssatser, väljer den aktuella verktygssatsen och klickar på Exportera. När dialogrutan Spara som öppnas väljer du den målmapp dit du vill exportera verktygssatsen och klickar på Spara. Om dina användare ska dela verktygssatsen måste du spara den på en nätverksplats som de kan komma åt.

Du kan också distribuera verktygssatser med hjälp av ett kommandoradsskript som beskrivs i distributionshandboken för Revu.

Använda delade verktygssatser på en nätverksplats

Om du inte vill importera en profil till Revu kan du länka till en central nätverksplats där den finns tillgänglig för alla användare. Det gör du genom att följa de steg som beskrivs i Revu-handboken.

Verktygssatser som finns på en delad nätverksplats kan användas medan användaren är offline, men kan inte uppdateras eller checkas ut.

Låsta verktygssatser

En låst verktygssats visas i Tool Chest med ett blått hänglås   till höger om namnet. Som administratör kan du ge vissa användare skrivbehörighet till filen och andra endast läsbehörighet. En användare med skrivbehörighet till verktygssatsen kan checka ut filen och göra ändringar i den. Ändringar i en verktygssats påverkar alla användare som delar den.

En användare som endast har läsbehörighet kan inte göra några ändringar i verktygssatsen eller låsa upp den för att göra ändringar. Användare som endast har läsbehörighet måste kontakta administratören och begära behörighet för att kunna checka ut verktygssatsen.

Du kan ändra specifika användarbehörigheter för en verktygssats genom att följa nedanstående steg:

1. Gå till den nätverksplats där verktygssatsen finns.
2. Högerklicka på verktygssatsen (.btx) och välj Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper visas.
3. Gå till Säkerhet och välj Redigera under Grupp- eller användarnamn.
4. Ändra befintliga användare/grupper eller lägg till nya användare/grupper. När du är nöjd med ändringarna trycker du på Verkställ och sedan på OK.

Skrivskyddade verktygssatser

Om du vill förhindra att ändringar görs i en delad verktygssats kan du ställa in egenskapen Skrivskyddad på följande sätt:

 1. Navigera till verktygssatsens nätverksplats.
 2. Högerklicka på den och välj Egenskaper i popup-menyn.
 3. Klicka i kryssrutan Skrivskyddad, därefter på Verkställ och till sist på OK.

Skrafferingsmönster

Revu innehåller flera standardskrafferingsmönster som kan användas för att fylla i markeringar. Dessa kan exporteras, importeras och läggas till på samma sätt som verktygssatser. Filerna med skrafferingsmönster (.bhx) kan dessutom exporteras till en central nätverksplats och därifrån distribueras till din Revu-installation.

Information om hur du distribuerar skrafferingsmönster i din organisation finns i distributionshandboken för Revu. Information om hur du hanterar, exporterar, importerar, lägger till eller på annat sätt arbetar med skrafferingsmönster finns i Revu-handboken.

Integrering med SharePoint och ProjectWise

Revu kan direktintegreras med dokumenthanteringssystemen Microsoft SharePoint och Bentley ProjectWise. Du kan checka in, checka ut och visa filer från en datakälla i ProjectWise eller ett dokumentbibliotek i SharePoint genom Revus gränssnitt.

Logga in

När du loggar in på en SharePoint-webbplats används dina inloggningsuppgifter för Windows vid det första inloggningsförsöket som standard. Om försöket misslyckas blir du ombedd att ange inloggningsuppgifter. För en smidig autentisering kan rätt inloggningsuppgifter för dig lagras i Revu, i inställningarna för Revu File Access. Dessa inloggningsuppgifter ingår dock inte i exportfilen RevuPreferences.xml.

I Revu-handboken finns mer djupgående information om hur du konfigurerar integrationen med SharePoint eller ProjectWise, men de grundläggande stegen är följande:

 1. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K)
 2. Gå till Gränssnitt > File Access i dialogrutan Inställningar.
 3. Klicka på +-symbolen i dialogrutan File Access. Då öppnas dialogrutan Lägg till system för dokumenthantering.
 4. Välj den typ av dokumenthanteringssystem som du ska konfigurera och skriv in inloggningsuppgifter och annan nödvändig information.
 5. Stäng dialogrutorna genom att klicka på OK.

Instruktioner

Revu 20

Distribution

Den här guiden ger IT-administratörer de kunskaper, den självständighet och den frihet som de behöver för att hantera och felsöka alla aspekter av Revu i hela organisationen.

Related Articles