Användarguide för Bluebeam Gateway

Användarguide för Bluebeam Gateway

 

Vad är Bluebeam Gateway?

Bluebeam Gateway är en onlineportal för administration som är tillgänglig för licenser med aktivt underhåll. Gateway-administratörer (även kallade licensadministratörer) kan göra ändringar i sina Bluebeam-konton, lägga till och ta bort Drawings-uppladdare och hantera andra Gateway-administratörer, med mera.

Gateway är uppdelat i tre olika avsnitt:

 • Revu-licenser – Visa och hantera dina licenser Perpetual, Enterprise och Open.
 • Drawings-användare – Visa Drawings-användning och hantera Drawings-uppladdare.
 • Gateway-administratörer – Ställ in behörigheter för kontots administratörer.

Längre ner beskrivs varje avsnitt i detalj, men först går vi igenom hur du kommer åt Gateway och loggar in.

Komma åt Gateway

Bluebeam Gateway går att komma åt online på https://portal.bluebeam.com, där administratörerna kan utföra olika kontorelaterade uppgifter.

Inloggning

För att logga in på Gateway behöver du ditt Bluebeam-ID (kallas också BBID), vilket är samma inloggningsinformation som du använder för Bluebeam Studio och Drawings.

Så här loggar du in på Gateway:

 1. Gå till https://portal.bluebeam.com
 2. Under Bluebeam ID anger du ditt BBID och ditt lösenord.
  Har du inget Bluebeam-ID? Klicka på Skapa konto.
 3. Klicka på Logga in.

Om du har flera konton

På hemsidan för Gateway hittar du en översikt över dina konton och tillhörande licenser. Använd sökfältet för att snabbt hitta det konto du letar efter.

Om en produkt eller licens du äger saknas kan du kontakta oss för hjälp.

Kontosammanfattning

Om du klickar på ett konto kommer du till sidan Kontosammanfattning. Här kan du se Revu-licenser, behöriga Drawings-licenser och aktiva Gateway-administratörer. Du kan hantera kontot härifrån genom att gå till något av de avsnitt som beskrivs nedan.

Revu-licenser

Om du klickar på Revu-licenser kommer du till sidan Hantera licenser, där du kan välja en flik (Perpetual, Enterprise eller Open) och visa licenserna för ett konto. Du kan växla mellan olika licenstyper med hjälp av flikarna längst upp. Om en viss flik inte är synlig betyder det att den licenstypen inte är kopplad till ditt konto.

Perpetual Licenses

På den här fliken hittar du en tabell över alla Perpetual Licenses, dvs. löpande licenser, som är kopplade till ditt konto. Varje licens har ett unikt serienummer och du kan sortera tabellen efter registrerade platser, underhållets utgångsdatum, version med mera. Du kan sortera resultaten ytterligare genom att klicka på en utgåva av Revu längst upp. Om du klickar på ett serienummer kommer du till sidan med detaljerad information för den licensen.

Sidan med detaljerad information

På sidan med detaljerad information hittar du all information om din licens, till exempel:

 • Produktnyckel
 • Underhåll
 • Tillgängliga klientlicenser
 • Version
 • IP-adress
 • Registreringsdatum
Exportera licensinformation

Du kan exportera all data för en licens genom att klicka på länken Ladda ner .csv-filen.

Enterprise Licenses

På fliken Enterprise Licenses hittar du en tabell över alla Enterprise Licenses, dvs. datoroberoende licenser i företagspoolen, som är kopplade till ditt konto. Varje licens har ett unikt serienummer och du kan sortera tabellen efter registrerade klientlicenser, utgångsdatum för underhåll, version med mera. Du kan sortera resultaten ytterligare genom att klicka på en utgåva av Revu längst upp. Om du klickar på ett serienummer kommer du till sidan med detaljerad information om den licensen.

Sidan med detaljerad information

På sidan med detaljerad information hittar du all information om en Enterprise License, till exempel:

 • Version
 • Produktnyckel
 • Registrerade klientlicenser
 • Tillgängliga klientlicenser
 • Underhåll
 • Senaste ping
Exportera licensinformation

Du kan exportera alla data för licensen genom att klicka på länken Ladda ner .csv-filen.

Fliken Registrerade

På fliken Registrerade visas en lista över alla datorer som för närvarande är registrerade för den valda licensen. Du kan också se annan information, till exempel IP-adress, vilket datum datorn registrerades och senaste ping (den senaste gången enheten användes för att komma åt Revu).

Markerar du kryssrutan intill respektive dator visas knappen Återkalla dator. Om du återkallar en registrerad dator frisläpps den från licensen och all licensinformation tas bort från datorn.

Du kan avbryta en väntande återkallelse genom att klicka på Avbryt återkallning på nästa sida. Om statusen redan har ändrats till Har återkallats måste datorn återregistreras manuellt.

Funktionen Återkalla för Enterprise Licenser är tillgänglig för Revu 2015.5 och senare.

Fliken Återkallade

På den här fliken visas en lista över alla avregistrerade datorer med datornamn, versionsnummer, datum för återkallning och senaste ping (den senaste gången enheten användes för att komma åt Revu).

Visa Drawings-användning 

Klicka på den här knappen om du vill visa Drawings-användning för den aktuella licensen.

Open Licenses

På fliken Open Licenses hittar du en tabell över alla Open Licenses som är kopplade till ditt konto. Varje licens har ett unikt serienummer och är sorterad efter vilka klientlicenser som är tillåtna eller används samt det totala antalet tillgängliga klientlicenser. Om du klickar på ett serienummer kommer du till sidan med detaljerad information för den licensen. Läs mer om hur klientlicenser hanteras i administrationshandboken för Revu.

Sidan med detaljerad information

På sidan med detaljerad information hittar du all information om en licens, till exempel produktnycklar för alla versioner, tillåtna klientlicenser, underhållsstatus och senaste ping (den senaste gången enheten användes för att komma åt Revu).

I mitten av sidan visas avsnittet Användningsrapport med ett diagram över licensens användningshistorik. I avsnittet Enheter på den här licensen visas information om de enheter som har använts för att komma åt aktuell Open License.

Exportera licensinformation

Klicka på den här länken om du vill ladda ner ett Excel-ark med licensinformation.

Open Licensing för Bluebeam Revu kräver Revu eXtreme version 2015.5 eller senare.

Visa Drawings-användning 

Klicka på den här knappen om du vill visa Drawings-användning för den aktuella licensen.

Användningsrapport

Med hjälp av användningsrapporten kan du visualisera datatrender och undersöka licensåtkomsten på ett djupare plan. Det finns flera olika sätt att filtrera informationen:

 • Visas – I det här fältet anges vilka datumintervall som för närvarande visas i diagrammet.
 • Ladda ner användardata – Klicka på den här länken om du vill ladda ner ett Excel-blad med detaljerad information om användaråtkomsten till aktuell Open License. Vilket datumintervall som ingår i kalkylbladet avgörs av de datum som visas i fältet Visas.
 • Visa nekade – Markera den här rutan om du vill visa antalet nekade användare i diagrammet.
 • Listrutan Datum – Använd den här rutan för att ändra de data som visas i diagrammet och i det kalkylblad med användarinformation som nämns ovan. Du kan välja något av de förinställda datumintervallen eller använda alternativet Anpassat datumintervall.

Så här skapar du ett anpassat datumintervall:

 1. Klicka på nedåtpilen ovanför diagrammet. En rullgardinsmeny öppnas.
 2. Välj Anpassat datumformat längst ner i listan. En dialogruta visas ovanför grafen.
 3. Klicka på datumfältet till vänster för att välja ett datum.
 4. När kalendern visas klickar du på en dag eller använder pilen för att hoppa mellan olika månader. Klicka på en månad om du vill se en årsöversikt.
 5. Klicka sedan på datumfältet till höger och välj ett slutdatum med hjälp av kalendern.
 6. Klicka på Verkställ.

Diagrammet visar trender baserade på tre olika typer av statistik:

 • Tillåtna – Antalet användare som får använda Revu samtidigt. Antalet motsvaras av en gul streckad linje.
 • Nekade – Antalet användare som har nekats åtkomst till Revu vid en viss tidpunkt, vilket innebär att antalet tillåtna användare överskreds. Antalet motsvaras av en röd punkt. För att den här informationen ska visas måste kryssrutan Visa nekade vara markerad.
 • Max aktiva – Det totala antalet användare som använde Revu vid en viss tidpunkt. Antalet motsvaras av en blå punkt.

Du kan också använda grafen för att se mer detaljerad information:

 • Håll muspekaren över diagrammet om du vill se exakta antal för en viss tidpunkt. I en beskrivning intill den punkt som du håller muspekaren över visas det exakta antalet i respektive färg. Det finns också en beskrivning som visar den angivna tiden längst ner i diagrammet.
 • Om du vill visa en mindre datauppsättning kan du klicka och dra över önskat intervall och sedan släppa. Diagrammet zoomas då in på aktuellt intervall. Zooma ut genom att dubbelklicka på diagrammet.

Enheter på den här licensen

I det här avsnittet av licenssidan kan du se alla enheter som har, eller tidigare har haft, tillgång till Open License. Informationen är ordnad på följande flikar: Aktiva, Registrerade och Återkallade.

Fliken Aktiva

På den här fliken visas en lista med de datorer som för närvarande kör Revu. Här kan du tillfälligt frisläppa en klientlicens som för närvarande används av någon av dessa registrerade datorer.

Om du vill frisläppa en klientlicens markerar du motsvarande kryssruta till vänster och klickar på Frisläpp markerade. Att frisläppa en klientlicens innebär inte att licensen avregistreras från den aktuella datorn, som fortfarande visas på fliken Registrerade.

Fliken Registrerade

På den här fliken visas en lista över registrerade datorer tillsammans med produktens versionsnummer, IP-adress, registreringsdatum och senaste ping (den senaste gången enheten användes för att komma åt Revu).

Om du behöver avregistrera en dator permanent markerar du motsvarande kryssruta till vänster och klickar på Återkalla markerade. Klicka sedan på Återkalla enheter på nästa sida för att bekräfta återkallelsen.

Fliken Återkallade

På den här fliken visas en lista över avregistrerade datorer tillsammans med versionsnummer, återkallelsestatus och den tidpunkt då datorn senast användes.

Du kan avbryta en väntande återkallelse genom att klicka på Avbryt återkallelse intill en enhet som visas på fliken Återkallade. Om en dators återkallelsestatus redan har ändrats till Återkallad måste den återkallas manuellt.

Drawings-användare

Om du vill se Drawings-användning för dina licenser eller lägga till eller ta bort Drawings-uppladdare kan du göra det i det här avsnittet av Gateway. Du måste först välja en licens att hantera och sedan gå till sidan Drawings-användning för licens.

Licensinformation och Hantera Drawings-uppladdare

På den här sidan visas en tabell över aktiva Drawings-uppladdare, tillåtna ark och när underhållet för en licens går ut.

Lägg till Drawings-uppladdare

Om du vill lägga till en Drawings-uppladdare klickar du på knappen Lägg till Drawings-uppladdare längst upp. Ange den nya uppladdarens BBID-adress och klicka på Lägg till. Uppladdaren får ett e-postmeddelande med information om nästa steg.

Drawings-uppladdare kan tilldelas till en licens i taget.
Om knappen är gråtonad kan du ha nått det maximala antalet Drawings-uppladdare för din licens.

Lägg till flera Drawings-uppladdare

Genom att klicka på länken Ladda upp Drawings-hanterare med .csv kan du lägga till upp till 100 Drawings-uppladdare i taget med en .csv-fil. När du klickar på länken laddas en .csv-mall ner automatiskt. Ange BBID-adresserna för samtliga uppladdare i .csv-filen och dra eller importera sedan den importerade .csv-filen till samma sida. Klicka på Ladda upp din .csv-fil.

Återaktivera en Drawings-uppladdare

Om du vill återaktivera en tidigare uppladdare går du till sidan Drawings-användning och anger uppladdarens BBID-adress i sökfältet. Klicka på Återaktivera intill BBID-adressen och bekräfta återaktiveringen genom att klicka på Aktivera.

Inaktivera en Drawings-uppladdare

Om du vill inaktivera en nuvarande uppladdare går du till sidan Drawings-användning och anger uppladdarens BBID-adress i sökfältet. Klicka på Inaktivera intill BBID-adressen och bekräfta inaktiveringen genom att klicka på Inaktivera.

 

Överför en Drawings-uppladdare till en annan licens

Eftersom Drawings-uppladdare bara kan vara tilldelade till en licens i taget kan du överföra en uppladdare till en annan licens vid behov. Om du vill överföra en uppladdare ska du först inaktivera uppladdaren från nuvarande licens, och sedan lägga till uppladdaren till önskad licens.

Steg 1: Inaktivera uppladdaren från nuvarande licens.

 1. Välj Drawings-användare i menyn.
 2. Klicka på Hantera på den licens som uppladdaren för närvarande är tilldelad till.
 3. Leta upp uppladdarens e-postadress i tabellen och klicka sedan på Inaktivera.

Steg 2: Lägg till uppladdaren till den nya licensen.

 1. Välj Drawings-användare i menyn.
 2. Klicka på Hantera på den licens som du vill att uppladdaren ska tilldelas till.
 3. Klicka på Lägg till Drawings-uppladdare.
 4. Ange uppladdarens e-postadress och klicka på Lägg till.

Uppladdaren får ett e-postmeddelande med information om nästa steg.

Gateway-administratörer

Om du vill att en kollega ska kunna hjälpa dig med att administrera licenser kan du lägga till honom eller henne som Gateway-administratör (även kallat licensadministratör). Administratörer kan se alla licenser inom ett konto och hantera Drawings-uppladdare och andra Gateway-administratörer.

Gå till hemsidan och klicka på Hantera Gateway-administratörer. Du kommer då till sidan Visa och hantera Gateway-administratörer där du ser en tabell över aktuella och inaktiverade administratörer.

Fliken Aktuella administratörer

Om du vill se aktuella Gateway-administratörer för ett konto väljer du fliken Aktuella administratörer. Där visas en tabell över administratörer. På den här fliken kan du också bjuda in eller inaktivera administratörer.

Bjuda in en Gateway-administratör

Om du vill bjuda in en ny administratör klickar du på knappen Bjud in Gateway-administratör längst upp. Ange den nya administratörens BBID-adress och klicka på Skicka inbjudan. Användaren får ett e-postmeddelande med information om nästa steg.

Inaktivera en Gateway-administratör

Om du vill inaktivera en befintlig administratör söker du efter administratörens BBID-adress i administratörslistan och klickar på Inaktivera.

Fliken Inaktiverade administratörer

Välj den här fliken om du vill visa en lista över inaktiverade administratörer. Om du vill återaktivera en administratör söker du efter administratörens BBID-adress och klickar på Gör till administratör. Användaren får ett e-postmeddelande med information om nästa steg.

Ytterligare Gateway-funktioner

I sidfoten i Gateway hittar du ytterligare funktioner, till exempel:

 • Återställ lösenord – Om du väljer det här alternativet kommer du till en sida där du kan återställa ditt BBID-lösenord.
 • Ändra e-postadress – Om du väljer det här alternativet kommer du till en sida där du kan ändra din BBID-adress.
 • Kontakta oss – Om du väljer det här alternativet kommer du till sidan Kontakta oss, där du kan skicka ett meddelande till vårt försäljningsteam eller vårt tekniska supportteam.
 • Ladda ner Revu – Om du väljer det här alternativet kommer du till sidan Uppdateringar och installation där du kan ladda ner våra senaste produktuppdateringar.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Gateway

Så här gör du om du försöker registrera Bluebeam Revu och ser meddelandet ”Serienumret och produktnyckeln kunde inte valideras.”

Related Articles