Essentiële zaken om thuis te werken

U weet nooit wanneer u extern zou moeten werken of buiten kantoor. Een project kan stagneren door slecht weer, omdat u onderweg bent of omdat u een dagje thuis bent. Wat de reden ook is, hier volgen enkele handige tips om rekening mee te houden als u extern werkt in Revu.

Back-ups maken van instellingen en instellingen terugzetten

Als u Revu gebruikt op een aparte thuiscomputer, dan wilt u mogelijk dezelfde werksets en profielen gebruiken als op kantoor. Dit kan door een back-up te maken van uw instellingen en die instellingen terug te zetten op een andere computer. Vergeet uw back-upbestanden niet op een draagbaar apparaat op te slaan of naar een locatie te uploaden waar u toegang toe hebt vanaf uw andere computer.

Stempels zijn niet inbegrepen in de back-up van de Revu-instellingen. Zie voor het importeren van uw stempels op een nieuwe computer Back-up maken van uw stempels en uw stempels terugzetten.

Revu downloaden en installeren op een nieuwe computer

Mogelijk moet u Revu downloaden en installeren als u een andere computer gebruikt buiten kantoor. Revu 2019 gebruikt hetzelfde installatieprogramma voor alle edities. Voor Revu 2018 en lager downloadt u de editie specifiek voor uw serienummer en productsleutel. Als uw licentie bijvoorbeeld is toegewezen aan Revu 2018 Standard, dan kunt u niet dezelfde licentiegegevens gebruiken voor Revu 2018 eXtreme. U vindt uw serienummer en productsleutel op het licentiecertificaat dat u hebt ontvangen van registration@bluebeamops.com.Als u geen toegang hebt tot de licentiegegevens van uw versie van Revu, download dan een persoonlijke gratis proefperiode van 30 dagen op onze website. Vervolgens hebt u 30 dagen toegang tot alle functies van Revu. U kunt nog steeds al uw werksets en profielen importeren (zoals hierboven beschreven) zodat u gewoon normaal kunt blijven werken tijdens deze proefperiode.

Na uw proefperiode van 30 dagen wordt Revu teruggezet in kijkmodus.

Een nieuwe computer registreren

Als u de licentie-eigenaar bent en toegang hebt tot uw serienummer en productsleutel, moet u de registratie van uw computer op kantoor ongedaan maken voordat u een andere computer registreert buiten kantoor. Daardoor hebt u genoeg seats beschikbaar onder uw licentie. Zie hiervoor Uw licentie overdragen aan een nieuwe computer.

Studio-projecten en -sessies

Met Studio kunt u buiten kantoor aan uw projecten blijven werken, zelfs als u offline bent. Omdat projecten in de cloud worden opgeslagen, hebt u er altijd toegang toe vanaf een computer waarop Revu is geïnstalleerd. Met Studio-sessies kunt u real-time blijven samenwerken met uw projectteams. Zie voor meer informatie Studio-sessies en Veelgestelde vragen Studio.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

How-to

Studio

Aan de slag

U hebt een aangepaste kolom ingesteld met beschikbare keuzes die aan de eigenschap Onderwerp van een markering is gekoppeld, maar de kolom Keuze is leeg als u probeert een selectie te doen.

Related Articles