Quantity Link gebruiken om uw start te verbeteren

Dit artikel is van toepassing op:

 • Revu 20 eXtreme
 • Revu 2019 eXtreme
 • Revu 2018 eXtreme
 • Microsoft® Excel® (2010 & Above)

Het hulpmiddel Quantity Link helpt u nauwkeurige offerteberekeningen te maken en de kwantiteit van de start te verbeteren door meettotalen van een lokale PDF real-time over te zetten in een Excel spreadsheet. Omdat een PDF meerdere soorten meettotalen kan bevatten, kunt u filters gebruiken om de totalen over te dragen die u nodig hebt en kunt u veel sneller gedetailleerde schattingen maken.

Stel aangepaste filters in voor uw project

De standaardfilters in Revu zijn Onderwerp, Label, Kleur, Auteur en Laag. Maar wat gebeurt er als u een filter wilt gebruiken dat niet in de lijst staat? Als u bijvoorbeeld een bodvoorstel wilt aanmaken voor een bepaald project, maar de PSI-kracht is geen filteroptie. Met Revu kunt u een kolom aanmaken in de Lijst met markeringen en deze met Quantity Link gebruiken als aangepast filter.

Zorg er, voordat u doorgaat, voor dat u Quantity Link hebt ingeschakeld via de Bluebeam-plugiin.

Volg deze stappen om Quantity Link te configureren in Excel en meettotalen toe te voegen:

 1. Open het Excel-bestand dat u wilt koppelen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een cel en ga naar Quantity Link > Aanmaken .
 3. Klik in het dialoogvenster op Toevoegen om de bron-PDF(‘s) te selecteren.
 4. Klik op OK om de bestand(en) toe te voegen.
 5. Vanuit het dialoogvenster Koppeling aanmaken gaat u naar Totaal en selecteert u een type meting (bijv. lengte, gebied, volume) uit de vervolgkeuzelijst. Gebruik de daarna volgende vervolgkeuzelijsten om meer filters toe te voegen voor dat Totaal.

Maak een aangepaste kolom in de Lijst met markeringen

Omdat Quantity Link filters zijn gebaseerd op bestaande kolommen in de Lijst met markeringen, kunt u een aangepast filter maken door een nieuwe kolom aan te maken in Revu. Volg de onderstaande stappen om te weten te komen hoe u dit doet:

 1. Open tde bron-PDF in Revu.
 2. Ga naar Lijst met markeringen en selecteer Kolommen > Kolommen beheren.
 3. Ga naar het tabblad Aangepaste kolommen en klik op Toevoegen.
 4. Vanuit het dialoogvenster Kolom toevoegen voert u een naam in voor uw aangepaste kolom. Dit is het filterlabel in Excel.
 5. Onder Type, selecteert u het type meting voor uw nieuwe kolom en vervolgens klikt u op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Kolommen beheren.
 6. Klik op OK. Uw nieuwe kolom verschijnt in de Lijst met markeringen .
 7. Sla uw veranderingen op (Ctrl+S) om ze onderdeel te maken van de bron-PDF.

Het aangepaste filter gebruiken in Excel

Als een aangepaste kolom is aangemaakt in Revu, volgt u deze stappen om het als filter te gebruiken voor Quantity Link:

 1. Open het gekoppelde Excel-bestand.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een cel en ga naar Quantity Link > Aanmaken .
 3. Vanuit het dialoogvenster Koppeling aanmaken selecteert u een Meettotaal.
 4. In de volgende vervolgkeuzelijst selecteert u uw aangepaste filter en klikt u op OK. De meettotaal verschijnt in de geselecteerde cel.

Filters bewerken

Hoewel de metingen real-time kunnen veranderen voor Excel, moeten uw filtercriteria handmatig worden veranderd. Om dit te doen, klikt u met de rechtermuisknop op een gekoppelde cel en selecteert u Quantity Link > Beheren . Klik om de naam van een cel te markeren en klik op Bewerken. Hier kunt u het filter wijzigen voor elke gekoppelde cel of de gehele koppeling verwijderen.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

How-to

Met Revu kunt u uw eigen werksets met individuele of gegroepeerde markeringen aanmaken en kunt u aangepaste werksets zelfs delen met andere gebruikers. Ga aan de slag met deze stappen.

Related Articles