Machtigingen instellen voor de Studio-projectmap

Van toepassing op:

 • Revu 20

Spring naar andere versies:

De instellingen voor projectmachtigingen

Als het hosten van Studio-projecten nieuw voor u is, volgt hier een overzicht van de machtigingsinstellingen waar u toegang toe hebt nadat u een project hebt gestart, uw bestanden hebt toegevoegd en gebruikers hebt uitgenodigd. Nadat u deze taken hebt uitgevoerd, opent u het dialoogvenster Projectinstellingen door op Instellingen in het venster Studio te klikken. Daar vindt u de volgende tabbladen:

Algemeen

In dit tabblad staat algemene informatie over het project, zoals de projectnaam (die u kunt bewerken), de project-ID, het aantal bestanden en mappen en de totale projectomvang. Hier kunt u ook Meldingen en waarschuwingen beheren voor verschillende activiteiten in het project, evenals Gedeelde links voor documenten.

Gebruikerstoegang

Op het tabblad Gebruikerstoegang kunt u individuele gebruikers en groepen gebruikers toevoegen, die u toegang tot het Studio-project kunt verlenen of weigeren. Als ‘Gebruikers beperken’ actief is, moet een gebruiker worden toegevoegd aan de lijst en moet de Toegang op Toestaan worden ingesteld om toegang te verlenen tot het project. Als het daarentegen niet ingeschakeld is, is het project open voor alle gebruikers, met uitzondering van degenen op de lijst van wie de Toegang op Weigeren staat.

Het toevoegen van een gebruiker of groep gebruikers aan het tabblad Gebruikerstoegang is een andere procedure dan gebruikers uitnodigen voor het project.

Tabblad Machtigingen

In Revu 20 kunt u machtigingen instellen voor individuele gebruikers of groepen gebruikers en kunt u dit doen voordat de gebruikers zich aanmelden bij het project of zelfs voordat zij een Studio-account aanmaken.

Hier kunt u beheren welke administratieve taken deelnemers mogen uitvoeren binnen het project. Standaard bevat elk nieuw project een groep genaamd Iedereen in de lijst Gebruiker/Groepen om de activiteiten van alle Studio-gebruikers te beheren die toegang hebben tot het project, op basis van de instellingen in het tabblad Toegang gebruikers. U kunt echter ook aanvullende groepen aanmaken.

Dit is handig als een host bijvoorbeeld iemand wil helpen met het beheer van het project. In dit geval kunnen hosts de gebruiker toevoegen aan de lijst met Gebruikers/Groepen, ze selecteren en vervolgens een machtiging kiezen (Toestaan of Weigeren) in het vervolgkeuzemenu voor elk van de Toegepaste machtigingen.

Het machtigen van een gebruiker of groep voor Volledige controle betekent dat diegene volledige controle heeft over de tabbladen Toegang voor gebruikers, Machtigingen en Machtigingen map, evenals de mogelijkheid om het project te verwijderen. Omdat de host echter eigenaar is van het project en alle groepen die zijn aangemaakt, kunnen beheerders de host niet blokkeren of verwijderen uit het project of de groepen bewerken.

Maptoestemmingen

In het tabblad Maptoestemmingen kunt u de machtigingen voor gebruikers en groepen voor alle mappen en submappen in een Studio-project definiëren. Net als in het tabblad Machtigingen bevat elk nieuw project een groep “Iedereen” in de lijst met Gebruikers/Groepen om controle te hebben over de mapmachtigingen van alle Studio-gebruikers.

De stappen voor het toevoegen van gebruikers en groepen en voor het definiëren van de respectievelijke Machtigingensets werkt hetzelfde als in het tabblad Machtigingen: u voegt elke gebruiker en/of Groep toe, selecteert deze en kiest een Machtiging in het vervolgkeuzemenu in de lijst Toegepaste machtigingen die u wilt wijzigen.

De beschikbare Maptoestemmingen worden hieronder aangegeven. Meer informatie daarover vindt u in de Revu 2019 Hulpgids.

 • Overnemen van bovenliggende map (standaard)
 • Verborgen
 • Lezen
 • Lezen / Schrijven
 • Lezen / Schrijven / Verwijderen
Deze Machtiging is niet van toepassing op de Host of Projectbeheerder.

Machtigingshiërarchie

Als u machtigingen instelt, vergeet dan niet dat Studio afhankelijk is van Machtigingshiërarchieën die de relatie bepalen tussen Machtigingssets en de Machtigingsstatus zoals toegewezen aan gebruikers en groepen:

 • Machtigingen van de groep Iedereen zijn het meest beperkend gezien deze zijn ingesteld op Weigeren voor alle van toepassing zijnde machtigingen.
 • Machtigingen van individuele gebruikers hebben voorrang op Groepsmachtigingen.
 • Als een gebruiker lid is van twee verschillende groepen met strijdige machtigingensets, dan worden de toegang en rechten beheerd door de meer beperkende van de twee.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Revu Hulphandleiding onder Toegang en machtigingen definiëren in Studio-projecten.

Andere versies van dit artikel

Revu 2019 en 2018

Dit artikel geeft een overzicht van de functie maptoestemmingen voor Studio-projecten in Revu. Meer informatie vindt u in de Revu Hulphandleiding onder Toegang en machtigingen definiëren in Studio-projecten.

De instellingen voor projectmachtigingen

Als het hosten van Studio-projecten nieuw voor u is, volgt hier een overzicht van de machtigingsinstellingen waar u toegang toe hebt nadat u een project hebt gestart, uw bestanden hebt toegevoegd en gebruikers hebt uitgenodigd.

Zodra u deze taken hebt uitgevoerd, opent u het dialoogvenster Projectinstellingen door op Instellingen in het venster Studio te klikken. Daar vindt u de volgende tabbladen:

Algemeen

In dit tabblad staat algemene informatie over het project, zoals de projectnaam (die u kunt bewerken), de project-ID, het aantal bestanden en mappen en de totale projectomvang. Hier kunt u ook Meldingen en waarschuwingen beheren voor verschillende activiteiten in het project, evenals Gedeelde links voor documenten.

Gebruikerstoegang

Op het tabblad Gebruikerstoegang kunt u individuele gebruikers en groepen gebruikers toevoegen, die u toegang tot het Studio-project kunt verlenen of weigeren.

Nieuwe Studio-gebruikers moeten zich eerst aanmelden bij Studio voordat ze aan een Studio-groep kunnen worden toegevoegd.

Als Gebruikers beperken actief is, moet een gebruiker worden toegevoegd aan de lijst en moet de Toegang op Toestaan worden ingesteld om toegang te verlenen tot het project. Als dit niet is ingeschakeld, is het project open voor alle gebruikers, met uitzondering van die op de lijst staan en waarvan de Toegang op Weigeren staat.

Het toevoegen van een gebruiker of groep gebruikers aan het tabblad Gebruikerstoegang is een andere procedure dan gebruikers uitnodigen voor het project.

Tabblad Machtigingen

Hier kunt u beheren welke administratieve taken deelnemers mogen uitvoeren binnen het project. Standaard bevat elk nieuw project een groep genaamd Iedereen in de lijst Gebruiker/Groepen om de activiteiten van alle Studio-gebruikers te beheren die toegang hebben tot het project, op basis van de instellingen in het tabblad Toegang gebruikers. U kunt echter ook aanvullende groepen aanmaken.

Dit is handig als een host bijvoorbeeld iemand wil helpen met het beheer van het project. In dit geval kunnen hosts de gebruiker toevoegen aan de lijst met Gebruikers/Groepen, ze selecteren en vervolgens een machtiging kiezen (Toestaan of Weigeren) in het vervolgkeuzemenu voor elk van de Toegepaste machtigingen.

Het machtigen van een gebruiker of groep voor Volledige controle betekent dat diegene volledige controle heeft over de tabbladen Toegang voor gebruikers, Machtigingen en Machtigingen map, evenals de mogelijkheid om het project te verwijderen. Omdat de host echter eigenaar is van het project en alle groepen die zijn aangemaakt, kunnen beheerders de host niet blokkeren of verwijderen uit het project of de groepen bewerken.

Maptoestemmingen

In het tabblad Maptoestemmingen kunt u de machtigingen voor gebruikers en groepen voor alle mappen en submappen in een Studio-project definiëren.

Net als in het tabblad Machtigingen, bevat elk nieuw project een groep genaamd “Iedereen” in de lijst met Gebruikers/Groepen om controle te hebben over de mapmachtigingen van alle Studio-gebruikers.

De stappen voor het toevoegen van gebruikers en groepen en voor het definiëren van de respectievelijke Machtigingensets werkt hetzelfde als in het tabblad Machtigingen: u voegt elke gebruiker en/of Groep toe, selecteert deze en kiest een Machtiging in het vervolgkeuzemenu in de lijst Toegepaste machtigingen die u wilt wijzigen.

De beschikbare Maptoestemmingen worden hieronder aangegeven. Meer informatie daarover vindt u in de Revu 2019 Hulpgids.

 • Overnemen van bovenliggende map (standaard)
 • Verborgen
 • Lezen
 • Lezen / Schrijven
 • Lezen / Schrijven / Verwijderen
Deze Machtiging is niet van toepassing op de Host of Projectbeheerder.

Machtigingshiërarchie

Als u machtigingen instelt, vergeet dan niet dat Studio afhankelijk is van Machtigingshiërarchieën die de relatie bepalen tussen Machtigingssets en de Machtigingsstatus zoals toegewezen aan gebruikers en groepen:

 • Machtigingen van de groep Iedereen zijn het meest beperkend gezien deze zijn ingesteld op Weigeren voor alle van toepassing zijnde machtigingen.
 • Machtigingen van individuele gebruikers hebben voorrang op Groepsmachtigingen.
 • Als een gebruiker lid is van twee verschillende groepen met strijdige machtigingensets, dan worden de toegang en rechten beheerd door de meer beperkende van de twee.

 

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

How-to

Studio

Beveiliging

Lees alles over de verschillende manieren om markeringen te selecteren en deselecteren in Revu.

Related Articles