Lijst met wijzigingstoetsen

Toepassen op:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

summary > .style-svg { width: 22px; height: 22px; fill: #00579c; } .notice .style-svg { fill: #fff; } #highlighter { fill: #000; } ul li { margin-bottom: 20px; }

Wijzigingstoetsen gebruiken

De toetsen Alt, Shift en Ctrl worden niet alleen gebruikt voor sneltoetsen. Ze kunnen ook de manier wijzigen waarop uw muis fungeert in Revu, wat de snelheid en efficiëntie van uw workflows verhoogt. Elke toets activeert een andere functie, afhankelijk van de context waarin de toets wordt gebruikt.

Algemeen

Besturingspunten

Bogen

Rotatie

Kopiëren en plakken

Rechte lijnen tekenen

Markeren

Cirkels en vierkanten tekenen

Toelichtingen

Bijschriften van metingen verplaatsen

Bestandstoegang en hyperlinks

Meerdere markeringen selecteren

Algemeen
 • Ctrl kan gebruikt worden om instellingen voor Vastmaken aan te negeren bij het maken of bewerken van een markering, zodat u het punt overal kunt plaatsen.
 • Houd Shift ingedrukt terwijl u een markering aanklikt en versleept om die in een rechte lijn omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te verplaatsen.
 • Ctrl wisselt ook de functie van het muiswiel tussen zoomen en pannen. Zie voor meer informatie Het muiswiel configureren.
 • Tijdens het plaatsen of verplaatsen van een markering of het vasthouden van een besturingspunt kunt u deze handeling pauzeren en het document pannen door de spatiebalk vast te houden. U keert weer terug naar het bewerken van uw markering door de spatiebalk los te laten.
Besturingspunten in polylijn of polygoon markeringen
 • Voeg nieuwe lijnsegmenten toe aan een polygoon- of polylijnmarkering (zoals de hulpmiddelen Cloud , Polygoon , Polylijn , Omtrek of Oppervlakte ) door nieuwe besturingspunten te maken. Houd Shift ingedrukt en klik op een lijnsegment om een nieuw besturingspunt toe te voegen.
 • Verwijder een besturingspunt in een polygoon- of polylijnmarkering door Shift ingedrukt te houden en op een geel besturingspunt te klikken.
 • Druk op Ctrl terwijl u op een besturingspunt van een polylijn klikt om het te converteren van recht naar krom (en andersom). Dit is een sneltoets voor Besturingspunt converteren  (rechtermuisklik > Besturingspunt > Besturingspunt converteren naar curve .)
 • Normaal gesproken worden de hendels van een gekromd punt tezamen verplaatst. Met Ctrl+klik op het besturingspunt van een hendel kunt u dat punt afzonderlijk verplaatsen.
Bogen

Meer informatie over bogen en curves vindt u hier.

 • Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u een boog maakt om een cirkelvormige boog te maken.
 • U kunt een boog maken op basis van drie punten door het Booghulpmiddel te selecteren, Alt ingedrukt te houden en de gewenste punten te selecteren.
 • Shift verbreekt ook de hoogte-breedteverhouding van markeringen op basis van polylijn of polygoon als u het hoekbesturingspunt verplaatst. Als u beeldmarkeringen maakt of bewerkt, verbreekt deze wijzigingstoets daarvan ook de hoogte-breedteverhouding.
Draaihoek

Markeringen worden vastgemaakt in toenemende hoeken van 15° wanneer ze worden geroteerd met het besturingspunt aan de bovenkant. Houd Shift ingedrukt tijdens het roteren van een markering om hem los te maken en rotaties in toenemende hoeken van 1° toe te staan.

Markeringen kopiëren en plakken
 • Ctrl+klik en sleep een markering om die te kopiëren.
 • Ctrl+Shift+klik op een markering om die te kopiëren en sleep om de kopie in een rechte lijn te verplaatsen.
 • Nadat u Ctrl+C hebt gebruikt om een markering te kopiëren, kunt u op Ctrl+Shift+V drukken om die markering op dezelfde positie als het origineel te plakken. Als u bijvoorbeeld een ruimte die op meerdere pagina’s voorkomt in een wolk moet plaatsen, dan kunt u de wolk maken en deze wijzigingstoets gebruiken om dezelfde markering op dezelfde positie op elke volgende pagina te maken.
Rechte lijnen tekenen
 • Houd Shift ingedrukt terwijl u een van de markeringen Lijn , Pijl , Polylijn , Polygoon of meting gebruikt om horizontaal, verticaal of onder een hoek van 45° een rechte lijn te tekenen.
 • Houd Shift ingedrukt terwijl u Polylijnschets op schaal of Polygoonschets op schaal gebruikt om die vast te maken in toenemende hoeken van 45 graden.
 • Houd Shift ingedrukt terwijl u de pen- of markeertools gebruikt om rechte horizontale of verticale lijnen te tekenen.
Markeren

De markeertool verandert in een I-vormige cursor zo lang de instelling Teksthighlight inschakelen actief is (Revu > Voorkeuren (Ctrl+K) > Venster > Tablet). U kunt deze instelling negeren en vrij tekenen door Ctrl ingedrukt te houden terwijl u het hulpmiddel gebruikt.

U kunt ook rechte lijnen tekenen en tegelijkertijd de I-vormige cursor negeren door Ctrl+Shift ingedrukt te houden over tekst.
Cirkels en vierkanten tekenen
 • Houd Shift ingedrukt terwijl u de Ellipstool gebruikt om een cirkel te maken.
 • Houd Shift ingedrukt terwijl u op een vierkant besturingspunt van een ellips klikt om die te veranderen in een cirkel en vanuit het midden de grootte aan te passen.
 • Als u de tool Rechthoek gebruikt, houdt u Shift ingedrukt om een vierkant te maken.
 • U kunt cirkels vanuit het midden tekenen door Alt ingedrukt te houden voordat u gaat tekenen met de tool Ellips . Dit is handig als u een cirkel tekent op basis van een bekende radius.
Toelichtingen
 • De tool Toelichting heeft veel besturingspunten waarmee u de onderdelen ervan afzonderlijk kunt verplaatsen. Om de markering in zijn geheel te verplaatsen, houdt u Alt ingedrukt terwijl u de markering aanklikt en versleept.
 • U kunt ook een opvulteken toevoegen aan een toelichting door Shift ingedrukt te houden terwijl u op een besturingspunt in de bocht van een bestaand opvulteken klikt. Door Shift+klik te gebruiken op het besturingspunt van het uiteinde van het opvulteken kunt u het Opvulteken verwijderen .
Bijschriften van metingen verplaatsen

Houd Shift ingedrukt terwijl u op het bijschrift van een markering van een meting klikt om die los van de markering te verplaatsen.

Dit geldt alleen voor de metingen , Lengte , Omtrek , en Volume .
File Access en hyperlinks

Ctrl+klik op een hyperlink of PDF in het tabblad File Access om het als een nieuw tabblad op de achtergrond te openen (dat wil zeggen dat het bestand of de link niet uw actieve tabblad of venster wordt). Gebruik deze optie als u iets wilt openen om later te bekijken.

Meerdere markeringen selecteren

Shift+klik op elk van de markeringen. Deze methode kan worden gebruikt als alternatief voor klikken en een rechthoek rond de markeringen slepen.

How-to

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Markering

Interface & Navigatie

Aan de slag

Revu 2019

Revu 2017 & ouder

Revu 20

Revu 2018

Antwoorden op veelvoorkomende vragen over Bluebeam Studio.

Related Articles