Wijzigingstoetsen efficiënt gebruiken in Revu

Van toepassing op:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Spring naar andere versies:

Wijzigingstoetsen gebruiken

De toetsen Alt, Shift en Ctrl worden niet alleen gebruikt voor sneltoetsen. Ze kunnen ook de manier wijzigen waarop uw muis fungeert in Revu, wat de snelheid en efficiëntie van uw workflows verhoogt. Elke toets activeert een andere functie, afhankelijk van de context waarin de toets wordt gebruikt.

Algemeen
 • Ctrl kan gebruikt worden om instellingen voor Vastmaken aan te negeren bij het maken of bewerken van een markering, zodat u het punt overal kunt plaatsen.
 • Houd Shift ingedrukt terwijl u een markering aanklikt en versleept om die in een rechte lijn omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te verplaatsen.
 • Ctrl wisselt ook de functie van het muiswiel tussen zoomen en pannen. Zie voor meer informatie Het muiswiel configureren.
 • Tijdens het plaatsen of verplaatsen van een markering of het vasthouden van een besturingspunt kunt u deze handeling pauzeren en het document pannen door de spatiebalk vast te houden. U keert weer terug naar het bewerken van uw markering door de spatiebalk los te laten.
Besturingspunten in polylijn- of polygoonmarkeringen
 • Voeg nieuwe lijnsegmenten toe aan een polygoon- of polylijnmarkering (zoals de hulpmiddelen Wolk, Polygoon, Polylijn, Omtrek of Oppervlakte ) door nieuwe besturingspunten te maken. Houd Shift ingedrukt en klik op een lijnsegment om een nieuw besturingspunt toe te voegen.
 • Verwijder een besturingspunt in een polygoon- of polylijnmarkering door Shift ingedrukt te houden en op een geel besturingspunt te klikken.
 • Druk op Ctrl terwijl u op een besturingspunt van een polylijn klikt om hem te converteren van recht naar krom (en andersom). Dit is een sneltoets voor Besturingspunt converteren  (rechtermuisklik > Besturingspunt > Besturingspunt converteren naar curve.)
 • Normaal gesproken worden de hendels van een gekromd punt tezamen verplaatst. Met Ctrl+klik op het besturingspunt van een hendel kunt u dat punt afzonderlijk verplaatsen.
Bogen
 • Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u een Boog maakt om een cirkelvormige boog te maken.
 • U kunt een boog maken op basis van drie punten door het Boog-hulpmiddel te selecteren, Alt ingedrukt te houden en de gewenste punten te selecteren.
 • Shift verbreekt ook de hoogte-breedteverhouding van markeringen op basis van polylijn of polygoon als u het hoekbesturingspunt verplaatst. Als u beeldmarkeringen maakt of bewerkt, verbreekt deze wijzigingstoets daarvan ook de hoogte-breedteverhouding.

Meer informatie over bogen en curves vindt u hier.

Draaihoek

Markeringen worden vastgemaakt in toenemende hoeken van 15° wanneer ze worden geroteerd met het besturingspunt aan de bovenkant. Houd Shift ingedrukt tijdens het roteren van een markering om hem los te maken en rotaties in toenemende hoeken van 1° toe te staan.

Markeringen kopiëren en plakken
 • Ctrl+klik en sleep een markering om die te kopiëren.
 • Ctrl+Shift+klik op een markering om die te kopiëren en sleep om de kopie in een rechte lijn te verplaatsen.
 • Nadat u Ctrl+C hebt gebruikt om een markering te kopiëren, kunt u op Ctrl+Shift+V drukken om die markering op dezelfde positie als het origineel te plakken. Als u bijvoorbeeld een ruimte die op meerdere pagina’s voorkomt in een wolk moet plaatsen, dan kunt u de wolk maken en deze wijzigingstoets gebruiken om dezelfde markering op dezelfde positie op elke volgende pagina te maken.
Rechte lijnen tekenen
 • Houd Shift ingedrukt terwijl u een van de markeringen Lijn, Pijl, Polylijn, Polygoon of Meting gebruikt om horizontaal, verticaal of onder een hoek van 45° een rechte lijn te tekenen.
 • Houd Shift ingedrukt terwijl u Polylijnschets op schaal of Polygoonschets op schaal gebruikt om die vast te maken in toenemende hoeken van 45 graden.
 • Houd Shift ingedrukt terwijl u de hulpmiddelen Pen of Markeren gebruikt om rechte horizontale of verticale lijnen te tekenen.
Markeren

Het hulpmiddel Markeren verandert in een I-vormige cursor wanneer de instelling Teksthighlight inschakelen actief is (Revu > Voorkeuren (Ctrl+K) > Venster > Tablet). U kunt deze instelling negeren en vrij tekenen door Ctrl ingedrukt te houden terwijl u het hulpmiddel gebruikt.

U kunt ook rechte lijnen tekenen en tegelijkertijd de I-vormige cursor negeren door Ctrl+Shift ingedrukt te houden over tekst.
Cirkels en vierkanten tekenen
 • Houd Shift ingedrukt terwijl u het hulpmiddel Ellips gebruikt om een cirkel te maken.
 • Houd Shift ingedrukt terwijl u op een vierkant besturingspunt van een ellips klikt om die te veranderen in een cirkel en vanuit het midden de grootte aan te passen.
 • Als u het hulpmiddel  Rechthoek gebruikt, houdt u Shift ingedrukt om een vierkant te maken.
 • U kunt cirkels vanuit het midden tekenen door Alt ingedrukt te houden voordat u gaat tekenen met het hulpmiddel Ellips. Dit is handig als u een cirkel tekent op basis van een bekende radius.
 Toelichtingen 
 • Het hulpmiddel Toelichting heeft veel besturingspunten, waarmee u de verschillende onderdelen afzonderlijk kunt verplaatsen. Om de markering in zijn geheel te verplaatsen, houdt u Alt ingedrukt terwijl u de markering aanklikt en versleept.
 • U kunt ook een Opvulteken toevoegen aan een Toelichting door Shift ingedrukt te houden terwijl u op een besturingspunt in de bocht van een bestaand opvulteken klikt. Door Shift+klik te gebruiken op het besturingspunt van het uiteinde van het opvulteken kunt u het Opvulteken verwijderen.
Bijschriften van metingen verplaatsen

Houd Shift ingedrukt terwijl u op het bijschrift van een markering van een meting klikt om die los van de markering te verplaatsen.

Dit geldt alleen voor de metingen Lengte, Omtrek, Oppervlakte en Volume.
File Access en hyperlinks

Ctrl+klik op een hyperlink of pdf in het tabblad File Access om deze als een nieuw tabblad op de achtergrond te openen (dat wil zeggen dat het bestand of de link niet uw actieve tabblad of venster wordt). Gebruik deze optie als u iets wilt openen om later te bekijken.

Meerdere markeringen selecteren

Shift+klik op elk van de markeringen. Deze methode kan worden gebruikt als alternatief voor klikken en een rechthoek rond de markeringen slepen.

 

How-to

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Markering

Interface & Navigatie

Aan de slag

Modifier keys zijn sneltoetsen op het toetsenbord waarmee extra functies van uw favoriete hulpmiddelen in Revu worden ontgrendeld. Lees meer over het gebruik van de Alt-, Shift- en Ctrl-toetsen in Revu.

Revu 20

Andere versies van dit artikel

Revu 2017 en lager

Als elke functie in een menu zou worden gestopt, zouden veel handelingen te ingewikkeld worden. Daarom zijn bepaalde functies van Revu toegankelijk door een toets ingedrukt te houden en te klikken.

Laten we eens kijken naar enkele van de vele wijzigingstoetsen in Revu. Deze toetsen veranderen de manier waarop uw muis omgaat met verschillende markeringen en hulpmiddelen. Met sommige van deze wijzigingstoetsen kunt u snel de eigenschappen van een markering of hulpmiddel wijzigen, terwijl andere helpen om bestanden efficiënter te openen. Met wijzigingstoetsen kunt u sneller werken, net zoals met alle sneltoetsen.

Shift

Als u niet weet hoe u een vorm of lijn kunt wijzigen, helpt het waarschijnlijk om Shift ingedrukt te houden.

Zoals u misschien weet, kunt u door Shift ingedrukt te houden terwijl u de hulpmiddelen Lijn lijn, Polylijn polylijn en Polygoon polygoongebruikt, de lijn op 0, 45 of 90 graden vastmaken. Maar wist u dat u met deze toets ook een cirkel of vierkant kunt maken als u deze gebruikt in combinatie met de hulpmiddelen Ellips cirkel of Rechthoek rechthoek?

Dat is nog niet alles: Shift kan zelfs worden gebruikt tijdens het verslepen van een markering om deze verticaal of horizontaal in een rechte lijn te verplaatsen. Deze functie is ideaal om nauwkeurige markeringen te plaatsen. U kunt ook Opvultekens toevoegen opvulteken aan een Toelichting toelichting door Shift ingedrukt te houden terwijl u op een besturingspunt in de bocht van een bestaand opvulteken klikt. Door Shift te gebruiken en op het besturingspunt aan het uiteinde van het opvulteken te klikken, kunt u het Opvulteken verwijderen opvulteken-verwijderen.

Probeer deze toets ook met andere hulpmiddelen. U zult verrast zijn door alle nieuwe dingen die u kunt doen.

alt

Een andere handige toets om te onthouden is Alt. Deze toets biedt twee alternatieve manieren om cirkels en bogen te maken:

 • Door Alt ingedrukt te houden voordat u klikt en een Ellips cirkelversleept , kunt u een tweepuntscirkel maken, vanuit het midden naar buiten. Dit is handig als u een cirkel tekent op basis van een gemeten radius.
 • U kunt een Boog boog tekenen door op drie punten van de radius van de boog te klikken terwijl u Alt ingedrukt houdt.

Ctrl

Net als Shift heeft Ctrl een aantal handige, contextgevoelige functies. Houd bijvoorbeeld Ctrl ingedrukt en klik op een bestand in het tabblad File Access file-access om dit op de achtergrond te openen.

U kunt Ctrl gebruiken voor de volgende functies:

 • Houd Ctrl ingedrukt en klik op een besturingspunt op een Polylijn polylijn of Polygoon polygoon om een rechte lijn om te zetten in een gebogen lijn, of andersom. Dit is een sneltoets voor Naar boog converteren boog-converteren-punt.
 • Bij bepaalde markeringen, zoals de Polylijn polylijn, kunt u Ctrl gebruiken en op een greep klikken om alleen bepaalde segmenten van een lijn te buigen, zodat u unieke vormen in uw blauwdrukken kunt weergeven.
 • Houd Ctrl ingedrukt terwijl u op een besturingspunt klikt om elk punt op een segment vloeiend in een boog te verbinden.

ctrl-klik

Gebruik Ctrl terwijl u op een greep klikt om een unieke vorm te markeren.

In dit artikel worden alleen de belangrijkste wijzigingstoetsen die u in Revu zult gebruiken besproken. Als u de volledige lijst wilt zien, bekijk dan de lijst met wijzigingstoetsen.

How-to

Revu 2017 & ouder

Markering

Interface & Navigatie

De Alt, Shift en Ctrl-toetsen zijn niet alleen voor sneltoetsen. Ze kunnen ook de manier wijzigen waarop uw muis fungeert in Revu, wat de snelheid en efficiëntie van uw workflows verhoogt.

Related Articles