Hvordan overføre markeringer med Batch Slip Sheet

Gjelder:

 • Revu eXtreme

Satsvis arkutskiftning automatiserer prosessen med å kopiere markeringer til flere sider og PDF-dokumenter i Revu eXtreme. Se vår veiledning om satsvis arkutskiftning for mer generell informasjon om denne funksjonen.

Kjør satsvis arkutskiftning

Følg disse trinnene for å overføre markeringer fra ett PDF-dokument til et annet:

 1. Åpne Revu.
  De aktuelle PDF-dokumentene må ikke åpnes i Revu for å kjøre satsvis arkutskiftning. Men du kan kontrollere om markeringene overføres på riktig måte hvis du har åpnet PDF-dokumentet.
 2. Gå til Satsvis > Arkutskiftning.
 3. I dialogboksen Satsvis arkutskiftning legger du til mål-PDF-ene under Aktuelle filer. Legg så til PDF-dokumentene med markeringer under Reviderte filer.
  Dialogboks Satsvis arkutskiftning
 4. Under Finn sider som samsvarer med velger du hvordan du vil identifisere siden(e) som trenger markeringer.
  Samsvar via-nedtrekksmeny
  Hvis mål-PDF-en har et annet antall sider enn kildefilen, kan du velge Sideetikett eller Sideområde for å finne en omgåelse for dette avviket.
 5. Klikk på Finn sider som samsvarer.
 6. Dialogboksen viser samsvarende sider og du kan aktivere/deaktivere for å vise sider som ikke samsvarer.
  Sider med samsvar i forhold til sider uten samsvar
 7. Under Alternativer velger du Erstatt gjeldende sider med reviderte sider i nedtrekksmenyen.
 8. Fjern markeringen fra alternativet Kopier markeringer fra gjeldende sider til reviderte sider.
  Alternativer Satsvis arkutskiftning
 9. Klikk på OK.
 10. Du ser så alternativer for alle sider som ikke hadde samsvar.
  Alternativer for sider uten samsvar
 11. Hvis du ikke vil trekke ut sider uten samsvar, må du velge Hopp over.
 12. Du mottar en satsvis oppsummering og får muligheten til å lagre en detaljert rapport på datamaskinen din.
  Satsvis oppsummering-rapport
 13. Klikk på OK for å lagre rapporten og/eller kjøre satsvis arkutskiftning-prosessen.

Markeringene dine fra de reviderte sidene vises i den gjeldende versjonen. Hvis du må overføre markeringer manuelt til sider uten samsvar, kan du se Overføre markeringer til et annet dokument for å få mer detaljerte trinn.

Fremgangsmåte

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Markering

PDF-administrasjon

Tegningshåndtering

Finn ut hvordan du overfører markeringer fra ett dokument til et annet med satsvis arkutskiftning i Revu eXtreme.

Related Articles