Fremheving er ugjennomsiktige og skjuler tegning eller tekst

Gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

Når du bruker fremhevingsverktøyet, er markeringen din ugjennomsiktig og skjuler tegningen eller tekst.

Løsning

Prøv hver løsning etter hverandre.

Juster fremhevingsegenskaper:

 1. Velg Fremhev markeringen. Et blått, prikket omriss vises rundt fremhevingen når den er valgt.
 2. Gå til Egenskaper-panelet (Alt+P).
 3. Under Utseende kan du redigere fargen og opasiteten til fremhevingen for å gjøre innholdet under mer synlig.
  Uthev egenskaper
 4. Velg Angi som standard under Alternativer for å lagre disse egenskapene.
  Angi som standard

Aktivere blandemoduser

Hvis justering av fremhevingsegenskaper ikke løste problemet:

 1. Gå til Revu > Innstillinger (Ctrl+K).
 2. Velg Avansert i sidepanelet og så 2D-fremstilling.
 3. Merk av avkryssingsboksen for Blandemoduser.
 4. Klikk på OK

Bruk fremhevingsverktøyet på nytt for å forsikre deg om at problemet er løst.

Lær mer

Se Tips for fremheving og valg av tekst for tips om hvordan du bruker fremhevingsverktøyet, eller gå til veiledningshjelpen.

Feilsøking

Revu 2019

Markering

Revu 20

Når du bruker fremhevingsverktøyet, er markeringen din ugjennomsiktig og skjuler tegningen eller tekst.

Related Articles