Beste praksis for lagring og deling av egendefinerte kolonner | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Markeringslisten har en rekke forskjellige kolonner som kan sorteres, omorganiseres og tilpasses for å passe til ditt prosjekts behov. Når du har opprettet en egendefinert kolonne, kan du lagre den i en profil eller i et PDF-dokument og dele den med andre. I denne artikkelen diskuterer vi beste praksis for å lagre og dele egendefinerte kolonner. Hvis du ikke har brukt egendefinerte kolonner før, kan du se denne korte videoveiledningen eller gå til veiledningshjelp.

Hvor bør jeg lagre de egendefinerte kolonnene mine?

Revu lar deg lagre egendefinerte kolonner på to steder: i en profil eller i en PDF. Hvor du bør lagre en egendefinert kolonne er avhengig av hva du vil gjøre med PDF-en. Tabellen nedenfor gir en oversikt over forskjellene mellom å lagre en egendefinert kolonne i en PDF-fil og i en profil.

Lagre som PDF

Dette alternativet lagrer den egendefinerte kolonnen i en enkelt PDF, og den egendefinerte kolonnen blir en del av PDF-innholdet. Hvis du laster opp PDF-filen i en økt eller sender den til en kollega, vil den egendefinerte kolonnen sendes sammen med den.

Vurder dette alternativet hvis:

 • Du skal laste opp PDF-filen i en økt.

 • Du skal dele denne PDF-filen med andre og vil at se skal se og samhandle med kolonnene.

Lagre i profil

Dette alternativet lagrer de egendefinerte kolonnene en profil i Revu, og kolonnene blir tilgjengelige når profilen er aktiv. Kolonnen blir ikke en del av PDF-filens innhold med mindre du legger til en markering i PDF-filen og lagrer den.

Vurder dette alternativet hvis:

 • Du vil at kolonnen skal vises i markeringslisten når en profil er aktiv.
 • Du vil bruke denne egendefinerte kolonnen på nytt.

Lagre egendefinerte kolonner i en PDF-fil

Egendefinerte kolonner lagres i en PDF når du går til Fil > Lagre så lenge det er minst én markering i PDF-en.

Slik lagrer du en egendefinert kolonne fra markeringslisten :

 1. Gå til Markeringsliste > Kolonner > Administrer kolonner.
 2. Velg Legg til i Egendefinerte kolonner-fanen.
 3. Opprett kolonnen og velg OK.
 4. Lagre PDF-filen.

Lagre egendefinerte kolonner i en profil

Hvis du jobber i en PDF som inneholder egendefinerte kolonner som du vil bruke på nytt, kan du lagre kolonnene i den aktive profilen din. Den egendefinerte kolonnen vil være tilgjengelig når profilen er aktiv.

Hvis en aktiv profil har lagrede egendefinerte kolonner og du åpner en PDF-fil som inneholder sine egne egendefinerte kolonner, vil kolonnene i PDF-dokumentet overskrive kolonnene i den aktive profilen.

Slik lagrer du egendefinerte kolonner i en profil fra markeringslisten :

 1. Gå til Markeringsliste > Kolonner > Administrer kolonner.
 2. Velg fanen Egendefinerte kolonner.
 3. Velg den egendefinerte kolonnen du vil lagre.
 4. Velg Lagre i profil.

Laste opp tilpassede statuser i en økt

Bare abonnenter med Bluebeam Core- og Complete-abonnementer kan opprette tilpassede statuser

Hvis du vil at de tilpassede statusene skal vises i markeringslisten, må du alltid lagre dem i PDF-en før du laster dem opp i en økt.

Lagre egendefinerte kolonner fra en profil til en PDF

Hvis du vil lagre egendefinerte kolonner fra en profil til en PDF, må du plassere markeringen på PDF-en og lagre den. Hvis du har jobbet i denne profilen og tidligere plasserte markeringer på PDF-en, skal kolonnene allerede være lagret i PDF-filen.

Hvis du ikke har plassert markeringer mens du jobbet i denne profilen, overføres ikke de egendefinerte kolonnene til PDF-filen.

Bytte profiler

Egendefinerte kolonner som lagres i en PDF vil alltid overskrive kolonner i en profil. Hvis du heller vil bruke egendefinerte kolonner fra den aktive profilen, må du først slette alle egendefinerte kolonner i PDF-dokumentet. De egendefinerte kolonnene fra profilen er klare til bruk når du ser dem i markeringslisten.

 

Markeringslisten har en rekke forskjellige kolonner som kan sorteres, omorganiseres og tilpasses for å passe til ditt prosjekts behov. Når du har opprettet en egendefinert kolonne, kan du lagre den i en profil eller i et PDF-dokument og dele den med andre. I denne artikkelen diskuterer vi beste praksis for å lagre og dele egendefinerte kolonner. Hvis du ikke har brukt egendefinerte kolonner før, kan du se denne korte videoveiledningen eller se veiledningshjelpen.

Fremgangsmåte

Markering

Preferanser

Related Articles