Feil: «SharePoint-dokumentet ble ikke lastet ned (Den spesifikke banen, filnavnet eller begge delene er for lange)…» | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

  • Basics
  • Core
  • Complete
Selv om SharePoint har høyere grenser for antallet filbanetegn, er Revu ikke kompatibel med filbaner som er lengre enn 260 tegn.

Problem

Når du prøver å få tilgang til en SharePoint-fil i Bluebeam Revu, vises følgende melding:

SharePoint-dokumentet ble ikke lastet ned. (For lang bane eller for langt filnavn eller begge deler. Det fullstendig kvalifiserte filnavnet må ha færre enn 260 tegn, og mappenavnet må ha færre enn 248 tegn.)

Årsak

Revu støtter for tiden en grense på 260 egn for filbaner, som består av mappebanen pluss filnavnet. Når du åpner en PDF fra SharePoint i Revu, kopieres filen til en «SharePoint-utkast»-mappe på datamaskinen din. Før Revu kan søke i mappebanen der dokumentet er, vil løsningen først sjekke:

C:Users\{your-username}\Documents\SharePoint Drafts

Hvis mappebanen og filnavnet for dokumentet ditt overskrider 260 tegn, ser du en feilmelding. Hvis du vil ha mer informasjon om nettstedsnavn, mappenavn og filnavn i SharePoint, kan du se Microsoft-nettstedet.

Løsning

Kontroller at den fullstendige filbanen ikke overskrider 260 tegn ved å bruke følgende metoder:

  • Gjør filnavnet kortere.
  • Gjør mappebanen kortere.
  • Flytt filen til en mappe som er høyere oppe i mappestrukturen.

Integrasjoner og plugin-moduler

Feilsøking

Feilmelding

Related Articles