Siden blir blå når du tar en måling | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Problem

Tegningene blir fremhevet i blått når du utfører en måling.

Årsak

Dokumentet inneholder minst én Visningsport som definerer skalaen og måleenhetene.

Løsning

Du kan fjerne uønskede visningsporter ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

  1. Åpne Målingspanelet (Alt+U) og utvide rullegardinmenyen Visningsport.
  2. I Viewports-listen velger du visningsporten du vil slette.
  3. Velg Fjern alle visningsporter-ikonet.
    1. Velg Fjern alt fra siden for å slette den uthevede visningsporten fra gjeldende side.
    2. Velg Fjern alt fra dokument for å fjerne visningsporter fra hele dokumentet.

Feilsøking

Revu 21

Måling

Related Articles