Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og gjenoppretting Revu-innstillingene dine, verktøysett og profiler

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Gå til andre versjoner:

Sikkerhetskopiering av Revu-innstillingene dine

Sikkerhetskopiering av Revu-innstillingene dine oppretter en .zip-fil du kan bruke i tilfelle du får problemer med datamaskinen eller må flytte over til en ny datamaskin. Selv om du ikke skal bytte til en ny maskin umiddelbart, kan det være lurt å oppbevare en sikkerhetskopi et annet sted enn på den lokale harddisken din, slik at den kan gjenopprettes i tilfelle det oppstår en harddiskfeil.

Slik sikkerhetskopierer du innstillingene dine med Revu:

 1. Åpne Revu .
 2. Gå til Revu > Innstillinger (Ctrl+K).
 3. Velg Administrator fra sidefeltet, og klikk så på Alternativer øverst.
 4. Klikk på Sikkerhetskopi.
 5. Lagre .zip-filen din på et sikkert sted når du blir bedt om det.

Din sikkerhetskopi av Revu .zip-filen er lagret. Gjenta denne prosessen som nødvendig, som når du gjør betydelige endringer i innstillingene dine.

Digitale ID-er og stempler er ikke inkludert i sikkerhetskopifiler og må eksporteres/importeres separat. Se denne artikkelen for å finne ut mer om hvordan du sikkerhetskopierer egendefinerte stempler.

Manuell sikkerhetskopiering av innstillingene dine

Du kan også sikkerhetskopiere hele mappen manuelt, eller legge til mappen i sikkerhetskopirutinen din. Du finner den under:

C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu

Når du er i Revu-mappen, ser du en undermappe merket 20 eller 19 (oppkalt etter den installerte versjonen).

Tilbakestille Revu-innstillingene dine

Alternativet for tilbakestilling i Revu tilbakestiller innstillingene dine til sin originale konfigurasjon. Før du fortsetter, anbefales det å sikkerhetskopiere innstillingene dine i tilfelle denne tilbakestillingen ikke produserer ønsket resultat.

Revu avsluttes og startes på nytt under denne prosessen. Forsikre deg om at du lagrer alt arbeid før du fortsetter.

Slik tilbakestiller du innstillingene dine:

 1. Åpne Revu .
 2. Gå til Revu > Innstillinger (Ctrl+K).
 3. Velg Administrator fra sidefeltet, og klikk så på Alternativer øverst.
 4. Klikk på Tilbakestill, og deretter på OK.
  Revu lukkes og startes på egen hånd.

Revu-innstillingene dine er tilbakestilt til de opprinnelige konfigurasjonene.

Gjenopprette Revu-innstillingene dine

Når du gjenoppretter innstillingene dine, kan du tilbakestille Revu-konfigurasjonsinnstillingene til et tidligere stadium ved å laste opp en sikkerhetskopifil.

Revu avsluttes og startes på nytt under denne prosessen. Forsikre deg om at du lagrer alt arbeid før du fortsetter.

Slik gjenoppretter du innstillingene dine:

 1. Åpne Revu .
 2. Gå til Revu > Innstillinger (Ctrl+K).
 3. Velg Administrator fra sidefeltet, og klikk så på Alternativer øverst.
 4. Klikk på Gjenopprett, og deretter på OK.
 5. Finn sikkerhetskopifilen for Revu-innstillingene dine og klikk på Åpne.
  Revu avsluttes og startes av seg selv.

Revu-innstillingene dine er tilbakestilt.


Sikkerhetskopiering av avanserte Revu-innstillinger

Du kan også sikkerhetskopiere andre Revu-innstillinger, som Bluebeam Printer, plugin-alternativer og e-postmaler. Hvis du ikke har endret følgende innstillinger ennå, er det ikke nødvendig å sikkerhetskopiere dem. 

Egendefinerte sidestørrelser for Bluebeam-skriveren og plugin-modulene

Slik sikkerhetskopierer du innstillinger for tilpassede sider:

 1. Åpne Bluebeam Administrator . I Windows 10 trykker du på Windows-tasten og skriver inn Bluebeam Administrator 20.
 2. Klikk på Nettkonfig-fanen.
 3. Dobbeltklikkpå banen ved siden av Skriverdriver.
 4. Kopier filen prtPages.xml til samme plassering som resten av sikkerhetskopien.

Egendefinerte sideoppsett for plugin-moduler

Slik sikkerhetskopierer du konfigurasjoner for tilpassede sider:

 1. Åpne Bluebeam Administrator . I Windows 10 trykker du på Windows-tasten og skriver inn Bluebeam Administrator 20.
 2. Klikk på Nettkonfig-fanen.
 3. Dobbeltklikk på banen ved siden av Globalt sideoppsett.
 4. Kopier filene *.plugin.xml til samme plassering som resten av sikkerhetskopien.

E-postmaler

Slik sikkerhetskopierer du e-postmalene dine:

 1. Åpne Bluebeam Administrator . I Windows 10 trykker du på Windows-tasten og skriver inn Bluebeam Administrator 20.
 2. Klikk på Nettkonfig-fanen.
 3. Dobbeltklikk på banen ved siden av E-postmaler.
 4. Kopier alle filene i mappen til samme sted som resten av sikkerhetskopien.

Andre versjoner av denne artikkelen

Revu 2018 og eldre
 

Sikkerhetskopiere og gjenopprette Revu-innstillinger, verktøysett, profiler og maler

Bluebeam Administrator gir deg muligheten til å raskt sikkerhetskopiere alle Revu-konfigurasjonsinnstillingene samtidig. Dette inkluderer profiler, verktøysett og skraverings- og linjemønstre, som plasseres i én enkelt zip-fil som kan lagres på nettverket ditt eller en sikkerhetskopidisk. Du kan også sikkerhetskopiere individuelle profiler og verktøysett i Revu, men Administrator lar deg sikkerhetskopiere dem alle samtidig.

Slik sikkerhetskopierer du innstillingene med Bluebeam Administrator:

 1. Påse at Revu er lukket for øyeblikket.
 2. Gå til Start > Alle programmer > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator..

  I Windows 10 og 8.1 klikker eller trykker du på Start og skriver inn Bluebeam Administrator.

  – eller –

  Gå til Hjelp > Administrator i Revu.


  Hvis du kjører Revu i en side-vde-side installasjon, må du alltid åpne den nyeste versjonen av Bluebeam Administrator.
 3. Klikk på Revu-fanen.
 4. Klikk på Innstillinger for sikkerhetskopiering, og velg en plassering der du vil lagre Zip (.zip)-filen.
 5. Klikk Lagre.
Bare filer i denne mappen sikkerhetskopieres. Profiler og verktøysett som er lagret på en annen plassering, for eksemple en annen mappe, blir ikke inkludert.

bluebeam-administrator-revu-tab

Manuell sikkerhetskopiering av innstillingene dine

Du kan også sikkerhetskopiere hele mappen manuelt, eller legge mappen til i sikkerhetskopirutinen din. Du finner den under

C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu.

Når du er inne i Revu-mappen, får du se en undermappe oppkalt etter den nåværende versjonen av Revu som er installert på maskinen din. Brukere av versjon 10 vil for eksempel se en mappe kalt 10, og brukere av Revu 2017 ser mappen 17.

Denne mappen inneholder minst én database fra Nylige-listen og Festede filer som vises på Filtilgang-fanen. Tre filer brukes til dette formålet, og de kalles RdbFileAccesses.dat, RdbPinnedFiles.dat, og RdbRecentFiles.dat. I Revu 12.1 og eldre finner du én enkelt fil kalt Recents.db.

Når du sikkerhetskopierer denne mappen, er det viktig å huske at disse filene ikke er kompatible mellom Revu-versjoner, og det kan hende at Revu ikke åpnes hvis feil fil er importert.

Tilbakestille innstillingene dine

Før du fortsetter med disse instruksjonene, må du ta sikkerhetskopi av innstillingene dine ved å følge instruksjonene ovenfor. Dette er en forhåndsregel hvis tilbakestilling av innstillingene dine ikke gir det ønskede resultatet.

 1. Påse at Revu er lukket for øyeblikket.
 2. Åpne Bluebeam Administrator:

  For installasjoner side om side: Påse at du velger den nyeste versjonen av Bluebeam Administrator.
  • Hvis Revu er åpent for øyeblikket:

   Gå til menylinjen og klikk på Revu > Administrator , og lukk deretter Revu-programmet.

   Bluebeam Administrator er et separat program, og skal fortsatt være åpent på dette tidspunktet.

   – eller –

  • Hvis Revu ikke er åpent:

   I Windows 10 og 8.1, klikk på Start, skriv inn Bluebeam Administrator 2018, og trykk deretter på Enter.

   Windows 7-brukere skal gå til Start > Alle programmer > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.

 3. Klikk på Revu-fanen.
 4. Klikk Tilbakestill innstillinger .
 5. Velg Ja for å tilbakestille innstillingene.

Gjenopprette innstillingene dine fra en sikkerhetskopi

 1. Påse at Revu er lukket for øyeblikket.
 2. Gå til Start > Alle programmer > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator..

  I Windows 10 og 8.1 klikker eller trykker du på Start og skriver inn Bluebeam Administrator.

  – eller –

  Gå til Hjelp > Administrator i Revu.

 3. Klikk på Revu-fanen.
 4. Klikk på Innstillinger for gjenoppretting, og finn og velg deretter ZIP (.zip)-filen fra sikkerhetskopien.
 5. Klikk på Åpne
 6. Lukk Bluebeam Administrator ved å klikke på Bruk og OK.
Du kan importere individuelle verktøysett (.btx-filer) eller Revu-profiler (.bpx) ved å åpne Zip-filen og dobbeltklikke på dem.

Avanserte innstillinger

Du må bare fullføre disse trinnene hvis du har konfigurert disse alternativene i Revu eller programtilleggene.

Hvis du må flytte disse elementene til en ny datamaskin eller et Windows-nettbrett, må du kopiere dem til de tilsvarende plasseringene på den nye enheten.

Egendefinerte sidestørrelser for Bluebeam-skriveren og plugin-modulene

 1. Åpne Bluebeam Administrator.
 2. Klikk på Nettkonfig-fanen.
 3. Dobbeltklikkpå banen ved siden av Skriverdriver.
 4. Kopier filen prtPages.xml til samme plassering som resten av sikkerhetskopien.

Egendefinerte sideoppsett for plugin-moduler

 1. Åpne Bluebeam Administrator.
 2. Klikk på Nettkonfig-fanen.
 3. Dobbeltklikk på banen ved siden av Globalt sideoppsett.
 4. Kopier filene *.plugin.xml til samme plassering som resten av sikkerhetskopien.

E-postmaler

 1. Åpne Bluebeam Administrator.
 2. Klikk på Nettkonfig-fanen.
 3. Dobbeltklikk på banen ved siden av E-postmaler.
 4. Kopier alle filene i mappen til samme sted som resten av sikkerhetskopien.

Eksportere og importere en Digital ID

Digitale ID-er kan ikke sikkerhetskopieres på samme måte som verktøysett, profiler og andre Revu-innstilllinger. Men noen Digitale ID-er kan eksporteres som .pfx-filer før de importeres til en ny datamaskin. Merk at dette er en manuell prosess.

Identifiser typen Digital ID du har i listen under for å komme i gang:

 • Personal Information Exchange-fil (pfx.-fil).
 • Windows sertifiseringsbutikk-ID
 • Tredjeparts sertifiseringsinstans (CA)

Hvis du har en .pfx-sertifikatfilkan du eksportere filen ved å lagre den lokalt på maskinen din. Hvis du har en Windows sertifiseringsbutikk-ID, kan den eksporteres fra eksportveiviseren for sertifikat. Når det gjelder tredjeparts CA-sertifikater, må du ta kontakt med CA for deres foretrukne måte for overføring og import.

Eksportere en .pfx-fil

 1. Finn sertifikatfilens plassering på datamaskinen din.
 2. Kopier filen og lagre den til den andre maskinen.

Importere en .pfx-fil

 1. Finn sertifikat-.pfx-filen på maskinen din.
 2. Åpne filen. Dette starter Windows’ eksportveiviser for sertifikat.
 3. Under lagringsstedet velger du Lokal maskin og klikker på Neste.
 4. Spesifiser filnavnet i riktig felt. Klikk på Neste.
 5. Om relevant, angi passordet og velg importalternativer. Klikk på Neste.
 6. Spesifiser ytterligere innstillinger (om relevant) og klikk på Fullfør. Sertifikatet ditt importeres.
Tilpasning av dine digitale signaturers utseende kan ikke overføres og må gjenskapes på den nye datamaskinen. Bilder som vises i den digitale signaturen din må også overføres.

Et viktig forslag

Selv om du ikke skal bytte til en ny maskin umiddelbart, kan det være lurt å lagre en kopi av sikkerhetskopien et annet sted enn på den lokale harddisken din, slik at den kan gjenopprettes i tilfelle en det oppstår en harddiskfeil.

Fremgangsmåte

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 og eldre

Preferanser

Når du har tilpasset Revu, bør du sikkerhetskopiere innstillingene dine i tilfelle du får problemer med datamaskinen eller må skifte til en ny datamaskin. Les videre for å finne ut hvordan du gjør dette.

Related Articles