Slik registrerer du Revu uten Internett-tilkobling

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Etter å ha kjøpt programvaren, vil du motta et lisenssertifikat fra registration@bluebeamops.com, som inneholder serienummeret og produktnøkkelen din. Hvis du har mistet lisenssertifikatet ditt, kan du kontakte oss for å be om et nytt.

Den følgende prosessen gjelder ikke for kunder som har Revu-installasjoner som bruker det skybaserte Open Licensing-systemet, ettersom dette systemet krever en pålitelig Internettilkobling for å kunne kommunisere med registreringsserveren. Kontakt din lokale nettverksadministrator for å løse tilkoblingsproblemet.
 1. Åpne Registrerings-skjermbildet.
  1. Åpne Revu .
  2. Fra Revu-menyet, klikk på Registrer. En Bluebeam-registreringsdialog vil bli synlig. 
 1.  
 2. Fullfør registreringen uten Internettilkobling.
  1. Skriv inn serienummeret og produktnøkkelen og klikk på Registrer.
  2. Klikk på Godkjenn manuelt og deretter på Fortsett.
  3. Noter deg serienummeret, produktnøkkelen og sikkerhets-ID-en.
  4. Åpne nettleseren fra en enhet med Internettilgang og gå til https://activation.bluebeam.com/.
  5. Skriv inn serienummeret, produktnøkkelen, sikkerhets-ID-en og datamaskninnavnet.
  6. Klikk på Få godkjenningskode. Du finner godkjenningskoden på neste side.
  7. Skriv ned godkjenningskoden og gå tilbake til datamaskinen du holder på å installere programvaren på. Skriv inn godkjenningskoden i vinduet Manuell godkjenning og klikk på Godkjenn.

Godkjenningen er fullført.

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Installasjon

Related Articles