Hvordan lage midlertidige vekter i Revu

Gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019

«Bruk innlagt skala»-bryteren ble fjernet fra Revu 2019, og den innlagte sideskalaen brukes alltid som standard. Men i noen tilfeller vil en midlertidig skala kunne angis i et PDF-dokument:

 • Bruke Revu i visningsmodus.
 • Jobbe med en fil i en Studio-økt.
 • Jobbe med en fil i Studio-prosjekter som ikke er sjekket ut.
 • En skrivebeskyttet PDF-fil, eller skrivebeskyttet med grunnleggende markeringstillatelser.

En midlertidig skala kan brukes i disse tilfellene, og gjør det mulig å plassere målinger med en annen skala samtidig som dokumentets opprinnelige sideskala beholdes.

Bruke en midlertidig skala


En midlertidig skala opprettes på samme måte som du angir sann sideskalering. Forskjellen er at varselet «Dette dokumentets sideskala er beskyttet» vises når en midlertidig skala angis. Dette betyr at den midlertidige skalaen slettes og dokumentet går tilbake til sin opprinnelige skala når du lukker dokumentet.

Slik angir du en midlertidig skala for et beskyttet dokument:

 1. Åpne Målinger-panelet (Alt+U).
 2. Opprett en forhåndsinnstilling eller tilpasset skala i sideskaladelen under meldingen «Dette dokumentets sideskala er beskyttet». Du kan også klikke på Kalibrer-knappen for å generere en midlertidig skala basert på avstanden mellom to punkter.

Når en midlertidig skala er angitt, vil målingene du angir etter dette, følge denne skalaen. Bare målingene til personen som opprettet den midlertidige skalaen påvirkes av den midlertidige skalaen. Andre brukeres målinger vises fremdeles i henhold til den faktiske sideskalaen.

Fjerne en midlertidig skala


Selv om midlertidige skalaer slettes når et dokument lukkes, vil markeringer som måles med den midlertidige skalaen ikke gå tilbake til den opprinnelige skalaen. Hvis du vil endre skalaen til eksisterende målinger tilbake til den faktiske sideskalaen, kan du bruke Kalibrer på nytt-knappen i Målinger-panelet (Alt+U). Dette oppdaterer skalaen til alle markeringene dine til den gjeldende sideskalaen. Merk at dette også vil kalibrere markeringer på nytt som ble plassert før den midlertidige skalaen ble opprettet.

Eksportere et dokument med en midlertidig skala


PDF-filer som lastes opp til en Studio-økt er beskyttede dokumenter, og det er mulig å opprette en midlertidig skala i en økt. Når PDF-filen fjernes fra økten og lagres på enheten din, er det ikke lenger et beskyttet dokument som kan inneholde en midlertidig skala. I denne situasjonen vil alle målinger som legges til i PDF-file mens det var i økten, fortsette å vises i henhold til den midlertidige skalaen de hadde. Men hvis du flytter en måling til en ny plassering i PDF-dokumentet, vil den kalibreres på nytt i henhold til den faktiske sideskalaen. Du ser at målingens verdi umiddelbart oppdateres i PDF-dokumentet og i markeringslisten.

Visningsfelt


Midlertidige skalaer kan bare angis for beskyttede dokumenter som faller innenfor én av kategoriene som vises over. Hvis du jobber i et ubeskyttet dokument, kan du opprette visningsfelt for å angi en skala som avviker fra resten av dokumentet.

Slik oppretter du en visningsport:

 1. Åpne Målinger-panelet (Alt+U).
 2. Klikk på + i delen Visningsfelt.
 3. Klikk og dra rundt det ønskede området.
 4. Gi visningsporten et navn og velg mellom en forhåndsinnstilt eller en tilpasset skala.

Du ser nå en blå visningsport i PDF-dokumentet ditt. Målinger som opprettes i det, vil bruke skalaen du har angitt.

Fremgangsmåte

Revu 2019

Måling

Revu 20

Finn ut hvordan du angir en midlertidig skala og hva du må gjøre når du er ferdig med den.

Related Articles