Lengde- og polylengdemålinger vises ikke som riktige enheter

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 20.2 og nyere

Problem

Tegningsskalaen din er satt til meter, men målingene for Lengden eller Polylengden  vises i millimeter.

Dette forårsakes av en funksjonsoppdatering i Revu 20.2 som gjør at du kan angi uavhengige enheter for lengde- og polylengdemålinger uten å opprette visningsporter. Hvis du for eksempel angir en sideskala i meter, vil lengde og polylengde være i millimeter som standard. Se løsningen under for å endre disse målingene tilbake til de foretrukne enhetene dine.

Løsning

Angi dine foretrukne standardenheter for måling av lengde og polylengde.

 1. Åpne Målinger-panelet (Alt + U) og velg et verktøy:
  1. Lengde (Shift + Alt + L)
  2. Polylengde (Shift + Alt + Q)
 2.  Under Egenskaper for lengdemåling velger du nedtrekksmenyen Lengde og velger din ønskede enhet.

  1. Dette kan du også gjøre fra Egenskaper-verktøylinjen øverst.
 3. Åpne Egenskaper-panelet (Alt + P).
 4. Rull ned til bunnen og velg Angi som standard.

Anne fremtidige lengde- og polylengdemålinger vises i din ønskede enhet.

Oppdatere flere målingsmarkeringer

Selv om løsningen over bare påvirker fremtidige målinger, kan du også oppdatere flere eksisterende målinger satsvis samtidig.

 1. Velg de markeringene du vil oppdatere.
  Hvis du vil ha tips om valg av markeringer, kan du se Redigere markeringer.
 2. Velg dine ønskede enheter i Egenskaper-verktøylinjen øverst på siden.

Revu 20

Feilsøking

Markering

Studio

Måling

Related Articles