Angi Studio-prosjektmappetillatelser

Gjelder:

 • Revu 20

Gå til andre versjoner:

Innstillinger for prosjekttillatelser

Hvis drifting av Studio-prosjekter er nytt for deg, er dette en oversikt over tillatelsesinnstillingene du har tilgang til når du har startet et prosjekt, lagt til filene dine og invitert brukere. Når du har fullført disse oppgavene, kan du åpne dialogboksen for prosjektinnstillingene ved å klikke på Innstillinger i Studio-vinduet. Der finner du følgende faner:

Generelt

Denne fanen viser generell informasjon om prosjektet, som prosjektnavn (som du kan redigere), prosjekt-ID, antall filer og mapper og prosjektets totale størrelse. Her kan du også Administrere meldinger og varsler for en rekke forskjellige aktiviteter i prosjektet, samt Delte lenker for dokumenter.

Brukertilgang

I Brukertilgang-fanen kan du legge til individuelle brukere og grupper av brukere som du enten kan tillate eller avslå tilgang for i Studio-prosjektet. Hvis Begrens brukere er aktiv, må en bruker legges til i listen med tilgang stilt inn på Tillat for at vedkommende skal få tilgang til prosjektet. Men hvis dette ikke er aktivert, er prosjektet tilgjengelig for alle brukere med unntak av brukere på listen med tilgang innstilt på Avslå.

Å legge til brukere eller en brukergruppe til Brukertilgang-fanen er en annen prosess enn invitere brukere til prosjektet.

Tillatelser-fanen

I Revu 20 kan tillatelser defineres for individuelle brukere eller grupper bestående av brukere og kan opprettes før brukerne blir med i prosjektet, eller selv før de oppretter en Studio-konto.

Her kontrollerer du hvilke administrative oppgaver deltakere kan utføre i prosjektet. Som standard inneholder hvert prosjekt en gruppe kalt Alle i bruker/grupper-listen som kontrollerer aktivitetene til alle Studio-brukere som har tilgang til prosjektet basert på innstillingene i Brukertilgang-fanen. Men du kan også opprette flere grupper.

Dette er nyttig når for eksempel en vert vil at noen assisterer i administrasjonen av prosjektet. I dette tilfellet kan verter legge til brukeren i Bruker/grupper-listen, velge dem og så velge en tillatelsestilstand (Tillat eller Avslå) fra nedtrekksmenyen for hver av de brukte tillatelsene.

Hvis en bruker eller en gruppe får Full kontroll-tillatelse, betyr det at de har full kontroll over Brukertilgang-, Tillatelser- og Mappetillatelser-fanen, samt muligheten til å slette prosjektet. Ettersom verten fremdeles eier prosjektet og alle gruppene som verten har opprettet, kan ikke brukere med Full kontroll-tillatelsen blokkere eller fjerne verten fra prosjektet eller redigere vertens grupper (dvs.

Mappetillatelser

Mappetillatelser-fanen gjør det mulig for deg å definere bruker- og gruppetillatelser for alle mapper og undermapper i et Studio-prosjekt. Som ved Tillatelser-fanen, inneholder hvert nye prosjekt en gruppe kalt «Alle» i Bruker/grupper-liste for å kontrollere alle Studio-brukeres mappetillatelser.

Trinnene for å legge til brukere og grupper, samt å definere de respektive tillatelsessettene deres, fungerer på samme måte som Tillatelser-fanen: Du legger til hver bruker og/eller gruppe, velger dem og velger så en Tillatelsesstatus i nedtrekksmenyen for hver mappe i Brukte tillatelser-listen du ønsker å endre.

De tilgjengelige Mappetillatelsesstatusene er oppført nedenfor. Du finner mer informasjon om dem i Veiledningshjelpen for Revu 2019.

 • Arv fra overordnet (standard)
 • Skjult
 • Lese
 • Lese/skrive
 • Lese/skrive/slette
Disse tillatelsesstatusene gjelder ikke for verter eller prosjektadministratorer.

Tillatelseshierarkier

Når du stiller inn tillatelser, må du huske at Studio er avhengig av Tillatelseshierarkier som oppretter forholdet mellom tillatelsessett og tillatelsesstatuser som tildeles brukere og grupper:

 • Tillatelser som tildeles Alle-gruppen er mest restriktive, siden de er stilt inn på Avslå for alle tildelte tillatelser.
 • Individuelle brukertillatelser er overordnet gruppetillatelser.
 • Hvis en bruker er medlem av to forskjellige grupper med motstridende tillatelsessett, styres tilgangen og rettighetene deres av de mer restriktive av de to.

Lær mer

Du finner utdypende informasjon i Hjelp for Revu-håndboken på Definere tilgang og tillatelser i Studio-prosjekter.

Andre versjoner av denne artikkelen

Revu 2019 og 2018

Denne artikkelen gir en oversikt over funksjonene til mappetillatelser for Studio-prosjekter i Revu. Du finner utdypende informasjon i Hjelp for Revu-håndboken på Definere tilgang og tillatelser i Studio-prosjekter.

Innstillinger for prosjekttillatelser

Hvis drifting av Studio-prosjekter er nytt for deg, er dette en oversikt over tillatelsesinnstillingene du har tilgang til når du har startet et prosjekt, lagt til filene dine og invitert brukere.

Når du har fullført disse oppgavene, kan du åpne dialogboksen for prosjektinnstillingene ved å klikke på Innstillinger i Studio-vinduet. Der finner du følgende faner:

Generelt

Denne fanen viser generell informasjon om prosjektet, som prosjektnavn (som du kan redigere), prosjekt-ID, antall filer og mapper og prosjektets totale størrelse. Her kan du også Administrere meldinger og varsler for en rekke forskjellige aktiviteter i prosjektet, samt Delte lenker for dokumenter.

Brukertilgang

I Brukertilgang-fanen kan du legge til individuelle brukere og grupper av brukere som du enten kan tillate eller avslå tilgang for i Studio-prosjektet.

Nye Studio-brukere må logge på Studio minst én gang før de kan legges til i en Studio-gruppe.

Hvis Begrens brukere er aktiv, må en bruker legges til i listen med tilgang stilt inn på Tillat for at vedkommende skal få tilgang til prosjektet. Men hvis dette ikke er aktivert, er prosjektet tilgjengelig for alle brukere med unntak av brukere på listen med tilgang innstilt på Avslå.

Å legge til brukere eller en brukergruppe til Brukertilgang-fanen er en annen prosess enn invitere brukere til prosjektet.

Tillatelser-fanen

Her kontrollerer du hvilke administrative oppgaver deltakere kan utføre i prosjektet. Som standard inneholder hvert prosjekt en gruppe kalt Alle i bruker/grupper-listen som kontrollerer aktivitetene til alle Studio-brukere som har tilgang til prosjektet basert på innstillingene i Brukertilgang-fanen. Men du kan også opprette flere grupper.

Dette er nyttig når for eksempel en vert vil at noen assisterer i administrasjonen av prosjektet. I dette tilfellet kan verter legge til brukeren i Bruker/grupper-listen, velge dem og så velge en tillatelsestilstand (Tillat eller Avslå) fra nedtrekksmenyen for hver av de brukte tillatelsene.

Hvis en bruker eller en gruppe får Full kontroll-tillatelse, betyr det at de har full kontroll over Brukertilgang-, Tillatelser- og Mappetillatelser-fanen, samt muligheten til å slette prosjektet. Ettersom verten fremdeles eier prosjektet og alle gruppene som verten har opprettet, kan ikke brukere med Full kontroll-tillatelsen blokkere eller fjerne verten fra prosjektet eller redigere vertens grupper (dvs.

Mappetillatelser

Mappetillatelser-fanen gjør det mulig for deg å definere bruker- og gruppetillatelser for alle mapper og undermapper i et Studio-prosjekt.

Som ved Tillatelser-fanen, inneholder hvert nye prosjekt en gruppe kalt «Alle» i Bruker/grupper-liste for å kontrollere alle Studio-brukeres mappetillatelser.

Trinnene for å legge til brukere og grupper, samt å definere de respektive tillatelsessettene deres, fungerer på samme måte som Tillatelser-fanen: Du legger til hver bruker og/eller gruppe, velger dem og velger så en Tillatelsesstatus i nedtrekksmenyen for hver mappe i Brukte tillatelser-listen du ønsker å endre.

De tilgjengelige Mappetillatelsesstatusene er oppført nedenfor. Du finner mer informasjon om dem i Veiledningshjelpen for Revu 2019.

 • Arv fra overordnet (standard)
 • Skjult
 • Lese
 • Lese/skrive
 • Lese/skrive/slette
Disse tillatelsesstatusene gjelder ikke for verter eller prosjektadministratorer.

Tillatelseshierarkier

Når du stiller inn tillatelser, må du huske at Studio er avhengig av Tillatelseshierarkier som oppretter forholdet mellom tillatelsessett og tillatelsesstatuser som tildeles brukere og grupper:

 • Tillatelser som tildeles Alle-gruppen er mest restriktive, siden de er stilt inn på Avslå for alle tildelte tillatelser.
 • Individuelle brukertillatelser er overordnet gruppetillatelser.
 • Hvis en bruker er medlem av to forskjellige grupper med motstridende tillatelsessett, styres tilgangen og rettighetene deres av de mer restriktive av de to.

 

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Studio

Sikkerhet

Related Articles