Det går inte att skapa anpassade kolumner eller statusar i en session

Problem

Du arbetar i en session och kan inte skapa anpassade kolumner eller nya statusar.

Orsak

När du arbetar i en session kan du bara använda anpassade kolumner eller statusar som skapades innan dokumentet lades till i sessionen. När dokumentet har lagts till i sessionen är alternativet för att skapa nya kolumner eller statusar avaktiverat.

Lösning

Om du behöver skapa anpassade kolumner eller statusar måste du flytta dokumentet från sessionen och arbeta med det offline. När dokumentet är offline kan du skapa nya kolumner eller statusar och göra eventuella ändringar av innehållet. Ladda upp dokumentet till sessionen igen när du är klar.

Det går inte att ändra markeringar som placerats i ett dokument när det ligger i en session om dokumentet laddas ner lokalt och därefter laddas upp till sessionen igen.

Gör så här:

  1. Medan du befinner dig i en session går du till Arkiv > Spara som och sparar en lokal kopia av dokumentet.
  2. Öppna dokumentet offline.
  3. Skapa anpassade kolumner, statusar eller redigera innehållet efter behov.
  4. Spara det uppdaterade dokumentet. Observera att om det ursprungliga dokumentet fortfarande finns i sessionen kan filnamnen inte vara identiska.
  5. Ladda upp dokumentet till sessionen.

Du bör nu se dina anpassade kolumner eller statusar i sessionen.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Felsökning

Markera

Revu har funktioner för meddelanden och aviseringar i Studio som hjälper dig att hålla dig uppdaterad om ändringar som görs i sessioner och projekt.

Related Articles