Trunkerat filnamn vid utskrift till Bluebeam PDF-skrivare

Gäller för:

  • Revu 21 och tidigare

Problem

Namnet på PDF-filen trunkeras eller klipps av när du skriver ut till Bluebeam PDF-skrivare. Du kanske till exempel har en ritning som heter Drawing1234.dwg som du ska skriva ut till Bluebeam PDF-skrivare, men namnet i dialogrutan Spara som är Drawi.pdf.

Orsak

Utskriftskön i Windows har en gräns på högst 140 tecken för filnamn, vilket inkluderar enhetsbeteckning, kolon, snedstreck och mellanslag i filsökvägen. Det är betydligt mindre än gränsen på 260 tecken för filnamn.

Normalt kan du skriva in fler än 140 tecken i dialogrutan Spara som eftersom du anger namnet på den fil som ska skrivas ut, inte den fil som ska sparas. Problemet är att utskriften är en ny PDF-fil. Den här filen måste sparas, och då gäller teckenbegränsningen.

Lösning

För att undvika det här problemet kan du antingen flytta filen till en ny plats längre upp i filsökvägen eller ge filen ett namn som är kortare än 140 tecken.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Skriva ut

Om namnet på PDF-filen trunkeras eller klipps av när du skriver ut till Bluebeam PDF-skrivare beskriver den här artikeln hur du löser problemet.

Related Articles