Vanliga felmeddelanden i Studio

Gäller för:

  • Revu 21 och tidigare

De tomma områdena i felmeddelandena innehåller den URL som du försöker komma åt, till exempel studio.bluebeam.se.

Fel: Du har inte åtkomstbehörighet till ”______”

Det här meddelandet visas om du försöker gå med i en Studio-session eller ett Studio-projekt som inte ligger på en server som står med på din lista över tillåtna Studio-servrar. Om du vill delta i sessionen eller projektet ska du kontakta din IT-avdelning och be att de lägger till sessionen eller projektet på listan över tillåtna Studio-servrar.

Minst en ogiltig Studio-URL har identifierats och tagits bort

Den lista över tillåtna URL:er som din IT-avdelning har skapat innehåller minst ett felaktigt eller ogiltigt namn.

Servern ”______” stöder inte Windows-autentisering

Det här innebär att bara en del av listan över tillåtna Studio-servrar har konfigurerats. Kontakta din IT-avdelning och be dem undersöka problemet.

Avaktiverad av din systemadministratör

Om du ser det här meddelandet har det antingen uppstått ett problem med listan över tillåtna Studio-servrar, eller så har din IT-avdelning avaktiverat Bluebeam Studio på din dator.

Studio Enterprise-användare: gör så här för att implementera en lista över tillåtna Studio-servrar på din plats.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu för Mac 1

Revu för Mac 2

Felmeddelande

Studio

Ta reda på varför vissa felmeddelanden visas i Studio, och hur du kommer runt dem.

Related Articles