Fel vid laddning av verktygssats i Tool Chest

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Problem 

Meddelandet Fel vid laddning av verktygssats visas när du försöker komma åt verktyg från en viss verktygssats i Tool Chest.

Orsak

Det här felmeddelandet visas på grund av att Revu inte kan läsa in den .btx-fil som är kopplad till din verktygssats. 

Lösning

För att återställa din(a) verktygssats(er) måste du säkerhetskopiera och nollställa dina inställningar och sedan importera verktygssatserna till Tool Chest på nytt.

Säkerhetskopiera dina inställningar

 1. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 2. Välj Admin i menyn i det vänstra sidofältet.
 3. På fliken Alternativ väljer du Säkerhetskopiera. Dialogrutan Arkiv visas.
 4. Välj var på din lokala enhet du vill spara en komprimerad mapp med dina säkerhetskopierade inställningar.
 5. Klicka på Spara.

Nollställa Revu-inställningar

Innan du kan importera dina verktyg igen måste du nollställa dina Revu-inställningar.

 1. Öppna Revu > Inställningar (Ctrl+K) igen.
 2. Välj Admin i menyn i det vänstra sidofältet.
 3. Under Alternativ väljer du Nollställ
 4. Ett popup-meddelande visas där du blir ombedd att bekräfta nollställningen. Tryck på OK.

Revu stängs automatiskt och öppnas igen med dina inställningar nollställda.

Importera dina verktygssatser igen

 1. Leta upp mappen med dina säkerhetskopierade Revu-inställningar som du har sparat på din lokala enhet.
 2. Extrahera/packa upp filerna i den komprimerade mappen.
 3. Öppna Tool Chest  (Alt+X) i Revu.
 4. Välj Tool Chest  > Hantera verktygssatser längst upp i panelen.
 5. Klicka på Importera…  längst ner i vänstra hörnet av dialogrutan.
 6. Välj .btx-filen Mina verktyg i mappen med säkerhetskopian.
  mina_verktyg_btx
 7. Klicka på Öppna

Dina verktygssatser bör nu vara återställda och tillgängliga.

Om du fortsätter att få felmeddelandet kan den profil som är kopplad till din(a) verktygssats(er) vara skadad. Du kan läsa mer under Importera och exportera profiler. Om din version av Revu har distribuerats i en miljö med flera användare måste du kontakta din IT-administratör eller IT-avdelning för mer information.

Felsökning

Revu 2019

Revu 20

Felmeddelande

Det går inte att komma åt verktygssatser i Tool Chest.

Related Articles