Vanliga frågor om Log4j

Gäller för:

  • Alla versioner av Revu

Översikt

Log4j är en Java-komponent med öppen källkod som används i hela branschen som ett populärt loggbibliotek. Kritiska sårbarheter har rapporterats för biblioteket, och dessa hittas under CVE-2021-44228, CVE-2021-45046 och CVE-2021-45105.

Påverkas några Bluebeam-produkter av den här sårbarheten?

För närvarande tyder vår utredning på att inga Bluebeam-produkter befinner sig i riskzonen för sårbarheten i Apache Log4j (Log4Shell). Endast en intern tjänst visade sig köra Log4J, och denna uppgraderades omedelbart som en försiktighetsåtgärd. Tjänsten visade sig dock inte vara sårbar för det nämnda intrånget.

Vi kommer att fortsätta att bevaka situationen, men Bluebeam-användare behöver inte vidta några åtgärder för närvarande.

Meddelanden

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Studio

System och miljö

För närvarande tyder vår utredning på att inga Bluebeam-produkter befinner sig i riskzonen för sårbarheten i Apache Log4j (Log4Shell). Endast en intern tjänst visade sig köra Log4J, och denna uppgraderades omedelbart som en försiktighetsåtgärd. Tjänsten visade sig dock inte vara sårbar för det nämnda intrånget.

Related Articles