Plugin-program är utgråade i Bluebeam Administrator

Denna artikel gäller:
  • Alla versioner av Revu

Problem

Plugin-program är utgråade i Bluebeam Administrator och går inte att välja.

Orsaker

För att använda plugin-program krävs en licens för Revu CAD, Revu eXtreme eller en aktiv testversion av Revu. Dina plugin-program kan vara utgråade på grund av att:
  • Din dator innehåller program som är kompatibla med Revu-pluginprogram, t.ex. AutoCAD eller Revit, men den registrerade licensen är Revu Standard.
  • Din testversion av Revu har gått ut.

Lösning

Kontrollera att du har en licens för Revu CAD eller Revu eXtreme:
  • I Revu 2018 eller senare går du till Revu > Om.
  • I Revu 2017 eller tidigare går du till Revu > Hjälp.
Om du vill köpa en crossgrade för Revu CAD eller eXtreme kan du kontakta vårt försäljningsteam.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Felsökning

Related Articles