Bästa praxis för att spara och dela anpassade kolumner | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Markeringslistan har en rad olika kolumner som kan sorteras, ordnas om och anpassas efter dina projektbehov. När du har skapat en anpassad kolumn kan du spara den i en profil eller en PDF och dela den med andra. I den här artikeln går vi igenom bästa praxis för att spara och dela anpassade kolumner. Om anpassade kolumner är nytt för dig kan du titta på den här korta videoguiden eller besöka vår hjälpguide.

Var sparar jag mina anpassade kolumner?

I Revu kan du spara anpassade kolumner på två ställen: i en profil eller i en PDF. Var du bör spara en anpassad kolumn beror på vad du tänker göra med din PDF. Tabellen nedan ger en översikt över skillnaderna mellan att spara en anpassad kolumn i en PDF eller i en profil.

Spara som PDF

Med det här alternativet sparas den anpassade kolumnen i en individuell PDF-fil och blir en del av PDF-filens innehåll. Om du laddar upp din PDF till en session eller skickar den till en kollega följer den anpassade kolumnen med.

Det här alternativet passar om:

 • Du ska ladda upp din PDF till en session.

 • Du ska dela PDF-filen med andra och vill att de ska kunna se eller interagera med kolumnerna.

Spara till profil

Med det här alternativet sparas den anpassade kolumnen i en profil i Revu, och kolumnen blir då tillgänglig varje gång profilen är aktiv. Kolumnen blir inte en del av PDF-filens innehåll, om du inte lägger till en markering i PDF-filen och sparar den.

Det här alternativet passar om:

 • Du vill att kolumnen ska visas i markeringslistan när den aktuella profilen är aktiv.
 • Du vill kunna använda den anpassade kolumnen igen.

Spara anpassade kolumner i en PDF

Anpassade kolumner sparas i en PDF när du går till Arkiv > Spara, förutsatt att det finns minst en markering i PDF-filen.

Gör så här för att spara en anpassad kolumn från markeringslistan :

 1. Gå till Markeringslista > Kolumner > Hantera kolumner.
 2. På fliken Anpassade kolumner väljer du Lägg till.
 3. Skapa din kolumn och välj sedan OK.
 4. Spara PDF-filen.

Spara anpassade kolumner i en profil

Om du arbetar med en PDF som har anpassade kolumner som du vill återanvända kan du spara kolumnerna i din aktiva profil. De anpassade kolumnerna blir då tillgängliga när den profilen är aktiv.

Om en aktiv profil har anpassade kolumner sparade och du öppnar en PDF-fil som innehåller egna anpassade kolumner, åsidosätter kolumnerna i PDF-filen dem i den aktiva profilen.

Gör så här för att spara anpassade kolumner i en profil från markeringslistan :

 1. Gå till Markeringslista > Kolumner > Hantera kolumner.
 2. Välj fliken Anpassade kolumner.
 3. Välj den anpassade kolumn som du vill spara.
 4. Välj Spara till profil.

Ladda upp anpassade statusar till en session

Endast prenumeranter med prenumerationsplanerna Bluebeam Core och Bluebeam Complete kan skapa anpassade statusar.

Om du vill att de anpassade statusarna ska visas i markeringslistan ska du alltid spara dem i PDF-filen innan du laddar upp den till en session.

Spara anpassade kolumner från en profil i en PDF

För att spara de anpassade kolumnerna från en profil i en PDF placerar du bara en markering i PDF-filen och sparar den. Om du har arbetat med den här profilen och tidigare placerat markeringar i PDF-filen bör kolumnerna redan finnas sparade i filen.

Om du inte placerade några markeringar i PDF-filen medan du arbetade med den aktuella profilen överförs kolumnerna inte till PDF-filen.

Byt profil

Anpassade kolumner som är sparade i en PDF åsidosätter alltid kolumnerna i en profil. Om du hellre vill använda de anpassade kolumnerna från den aktiva profilen måste du först radera eventuella anpassade kolumner i PDF-filen. De anpassade kolumnerna från profilen är klara att användas när du ser dem i markeringslistan.

 

Markeringslistan har en rad olika kolumner som kan sorteras, ordnas om och anpassas efter dina projektbehov. När du har skapat en anpassad kolumn kan du spara den i en profil eller en PDF och dela den med andra. I den här artikeln går vi igenom bästa praxis för att spara och dela anpassade kolumner. Om anpassade kolumner är nytt för dig kan du komma igång genom att titta på den här korta videoguiden eller besöka vår hjälpguide.

Instruktioner

Markering

Inställningar

Related Articles