Så här exporterar, importerar och hanterar du profiler | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Profiler ger dig ett enkelt sätt att lagra dina favoriter bland verktygsfält, menyer och andra visningsinställningar i Revu. Precis som med verktygssatser kan du exportera dina anpassade profiler och sedan lägga till eller importera dem till ett annat Revu-konto.

Utöver profiler kan du anpassa verktygssatser och stämplar i Revu så att de passar dina behov.

Exportera en profil

Så här exporterar du en profil:

 1. Gå till Revu > Profiler  > Hantera profiler eller välj ikonen Profiler i navigeringsfältet.
  Om du inte ser navigeringsfältet kan du gå till Verktyg > Verktygsfält > Navigeringsfält (F4) för att visa verktygsfältet på din arbetsyta. Om ikonen Profiler inte syns i navigeringsfältet måste du gå till verktyget Anpassa verktygsfält.
 2. Välj den profil som du vill dela och välj sedan Exportera. Profilen sparas som en .bpx-fil som kan skickas via e-post eller laddas upp till en delad nätverksenhet eller något annat fildelningssystem.
 3. Om du markerar rutan Inkludera beroenden innan du exporterar inkluderar Revu verktygssatser, bokmärkesstrukturer (endast prenumerationsplanen Complete), skrafferingsmönster och linjeformat i den exporterade profilen. När profilen importeras tillbaka till Revu inkluderas även de här beroendena.
 4. Välj OK.

Importera en profil

Så här importerar du en profil till Revu:

 1. Gå till Revu > Profiler > Hantera profiler eller välj ikonen Profiler i navigeringsfältet.
 2. Välj Importera för att kopiera .bpx-filen till den filsökväg som anges i fältet Plats.
  Du kan gå till den angivna mappen för att ta bort eller kopiera profiler efter behov.
 3. Välj OK.

Hantera dina profiler

Du kan skapa en ny profil, som du sedan kan anpassa. Du kan också byta namn på eller radera befintliga profiler. Gör så här för att lägga till en profil:

 1. Gå till Revu > Profiler > Hantera profiler eller välj ikonen Profiler i navigeringsfältet.
 2. Välj Lägg till och ange namnet på profilen.
 3. Välj OK.

Så här byter du namn på en profil:

 1. Gå till Revu > Profiler > Hantera profiler eller välj ikonen Profiler i navigeringsfältet.
 2. Välj den profil som du vill byta namn på.
 3. Välj Ändra och ange det nya namnet på profilen.
 4. Välj OK.

Så här raderar du en profil:

 1. Gå till Revu > Profiler > Hantera profiler eller välj ikonen Profiler i navigeringsfältet.
 2. Välj den profil som du vill radera.
 3. Välj Radera.
 4. Välj Ja.

Instruktioner

Markering

Gränssnitt och navigering

Profiler ger dig ett enkelt sätt att lagra dina favoriter bland verktygssatser, menyer och andra visningsinställningar i Revu.

Related Articles