Tecken ändras eller försvinner när jag slutar redigera en markering

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

Bokstäver ändras eller försvinner när en markering har redigerats.

Orsak

Det här problemet uppstår när det teckensnitt som används är skadat.

Lösning

Om du inte måste använda just det teckensnitt som orsakar problemet räcker det förmodligen att ändra till ett annat teckensnitt för texten. Om du måste använda just det teckensnittet kan du börja med att testa om problemet orsakas av systemteckensnittet eller av det teckensnitt som är inbäddat i PDF-filen.

Skapa ett testdokument:

 1. Skapa en tom PDF-fil.
 2. Infoga en textruta och skriv in text med det teckensnitt som orsakar problemet.

Om problemet kvarstår är det teckensnittet i ditt system som orsakar problem. Om problemet inte kvarstår är det teckensnittet som är inbäddat i PDF-filen som är skadat och måste tas bort.Så här tar du bort ett inbäddat teckensnitt:

 1. Gå till Dokument > Minska filstorlek . Fönstret Minska filstorlek visas.
 2. Klicka på Redigera under Alternativ för utdata. Dialogrutan Anpassade inställningar för minskning av filstorlek visas.
 3. Gå till fliken Bilder och avmarkera alla kryssrutor. Gå sedan till fliken Diverse och avmarkera alla kryssrutor.
 4. Gå till fliken Teckensnitt och kontrollera att rutan Släpp inbäddade är markerad.
 5. Klicka på OK. Dialogrutan stängs och du kommer tillbaka till dialogrutan Minska filstorlek.
 6. Klicka på Spara längst ner i fönstret.
 7. Du blir ombedd att välja mellan att skriva över den befintliga filen eller spara den som ny kopia.
  1. Klicka på Ja om du vill ersätta den befintliga filen med dina nya ändringar.
  2. Klicka på Nej om du vill spara PDF-filen som en kopia med ett nytt namn. Vi rekommenderar att du sparar filen som en kopia eftersom du då även kan behålla PDF-filen som den var om du skulle behöva den senare.
 8. Dubbelklicka på textrutan för att se om problemet är löst.

Felsökning

Revu 2019

Redigera dokument

Revu 20

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Felsökning

Redigera dokument

Related Articles