Fel: Kunde inte ansluta till Studio

Gäller för:

  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Det här felet kan bero på problem med vår molntjänst, vilket anges längst upp på sidan. Mer detaljerad information finns på statussidan för Bluebeams® molntjänster.

Problem

När du försöker skapa ett konto, logga in eller ladda upp filer till Bluebeam Studio ser du det här meddelandet:

Kunde inte ansluta till Bluebeam Studio.

Orsak

Brandväggsportarna som används för att ansluta till Bluebeam Studio har troligen blockerats som en del av ditt nätverks säkerhetsprinciper.

Lösning

Kontakta din IT-avdelning för att kontrollera att de portar som anges nedan inte är blockerade för angivna värdar:

Global Services:

*.amazonaws.com:443

*.gds.bluebeam.com:443

US-miljön:

*.bluebeam.com:443

UK-miljön:

*.bluebeamstudio.co.uk:443

AUS-miljön:

*.bluebeamstudio.com.au:443

DE-miljön:

*.bluebeamstudio.de:443

SE-miljön:

*.bluebeamstudio.se:443

Revu känner av proxyer och använder automatiskt din proxy om dess konfiguration identifieras som giltig. Markera rutan Tvinga proxyanvändning i Inställningar för Revu Studio för att tvinga Revu att använda proxyn.
Om du måste ange en IP-adress (och inte värdnamnet, vilket är att föredra) för att öppna ovanstående portar kan du göra en namnserversökning eller pinga ovanstående värdar för att få deras IP-adresser. Kontakta din IT-avdelning för mer information.

Revu 2019

Revu 20

Felsökning

Studio

Felmeddelande

Related Articles