Så här delar du verktygssatser

Denna artikel gäller:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Med Tool Chest kan du lagra anpassade markeringar i verktygssatser och dela dem med vem som helst. Verktygssatser kan exporteras, sparas lokalt på din dator, importeras eller delas över ett nätverk med synkroniserade redigeringar.

Utöver verktygssatser kan du anpassa profiler och stämplar i Revu så att de passar dina behov.

Exportera en verktygssats

Exportera först verktygssatsen som en .btx-fil:

 1. Öppna Tool Chest  (Alt+X) och leta rätt på den verktygssats du vill exportera.
 2. Gå till den verktygssatsens Egenskaper  och klicka på Exportera .
 3. Välj den mapp där du vill lagra filen och klicka på Spara.

När verktygssatsen har exporterats är nästa steg att importera eller lägga till den i Tool Chest.

Importera eller lägg till en delad verktygssats

Det finns två sätt att läsa in exporterade verktygssatser i Revu:

 • Lägg till – Använd denna funktion om du vill dela en verktygssats på en nätverksenhet, så att flera användare kan använda den samtidigt.
  Verktygssatser som finns på en centraliserad nätverksplats cachelagras lokalt och kan användas i offlineläge. Du kan dock inte uppdatera eller checka ut verktygssatserna medan du är offline.
 • Importera – Använd denna funktion för att kopiera .btx-filen till standardplatsen, vilket gör att enskilda användare kan hantera verktygssatsen lokalt på sina hårddiskar.

Importera en verktygssats

När du importerar en verktygssats kopieras .btx-filen till den lokala Revu-miljön. Eventuella ändringar av en importerad verktygssats återspeglas inte i en annan användares verktygssats. Så här importerar du en verktygssats:

 1. Öppna Tool Chest  (Alt+X)
 2. Klicka på listrutan Tool Chest  och välj Hantera verktygssatser.
 3. Klicka på Importera i dialogrutan.
 4. Navigera till .btx-filen med verktygssatsen och klicka på OK.

Om du drar verktygssatsens filer från Utforskaren till Revu-fönstret importeras de också.

Lägga till en verktygssats

Om du lägger till en verktygssats uppdateras ändringar mellan användare. Alla markeringar som läggs till, redigeras eller tas bort från en verktygssats tillämpas för alla användare som delar verktygssatsen. Så här lägger du till en verktygssats:

 1. Öppna Tool Chest  (Alt+X)
 2. Klicka på listrutan Tool Chest  och välj Hantera verktygssatser.
 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Hantera verktygssatser.
 4. I dialogrutan Lägg till verktygssats klickar du på Befintlig.
 5. Klicka på knappen Sök , gå till .btx-filen med verktygssatsen och klicka på Öppna.
 6. Markera rutorna Visa och Visa i alla profiler och klicka på OK.

Du kan hantera verktygssatser för att förhindra flera användare från att uppdatera en verktygssats samtidigt. Ett lås  visas över en delad verktygssats för att visa att inga ändringar kan göras i verktygssatsen. Klicka på låset för att tillåta ändringar i verktygssatsen. En bockmarkering  visas över en olåst verktygssats när du kan göra ändringar i verktygssatsen. Eventuella ändringar av en tillagd verktygssats återspeglas hos alla användare som delar verktygssatsen.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Markera

Related Articles