Så här delar du verktygssatser

Denna artikel gäller:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Med Tool Chest kan du lagra anpassade markeringar i verktygssatser och dela dem med vem som helst. Du kan exportera verktygssatser, spara dem lokalt på din enhet, importera dem eller använda synkroniserade redigeringar för att dela dem över ett nätverk.

Om du har en Basics-prenumerationsplan och arbetar med en verktygssats som skapats av användare med Core- eller Complete-prenumerationsplaner kanske anpassade markeringar som innehåller Skiss till skala eller mätverktyg utöver längd och yta inte är tillgängliga.

Så här exporterar du en verktygssats

Revu 21-användare kan exportera sina verktygssatser till Bluebeam Cloud. I den här artikeln finns mer information.
 1. Öppna Verktygslådan.
 2. Välj Egenskaper för den verktygssats du vill exportera och välj sedan Exportera.
 3. Välj den mapp där du vill lagra filen och välj Spara.

När du har exporterat verktygssatsen lägger du till eller importerar den till Verktygslådan.

Så här lägger du till eller importerar en delad verktygssats

Lägg till en verktygssats

Använd den här funktionen om du vill dela en verktygssats på en nätverksenhet så att flera användare kan använda den samtidigt. Verktygssatser som sparats på en centraliserad nätverksplats cachelagras lokalt och kan användas offline. Alla markeringar som läggs till, redigeras eller tas bort från en verktygssats tillämpas för alla användare som delar verktygssatsen. Du kan dock inte uppdatera eller checka ut verktygssatserna medan du är offline.

Så här lägger du till en verktygssats:

 1. Öppna Verktygslådan.
 2. Välj Verktygslåda > Hantera verktygssatser.
 3. Välj Lägg till.
 4. Under Typ väljer du Befintlig.
 5. Välj knappen Bläddra , navigera till verktygssatsens .btx-fil och välj Öppna.
 6. Markera rutorna Visa och Visa i alla profiler och välj OK.

Importera en verktygssats

När du importerar en verktygssats kopieras .btx-filen till standardplatsen, vilket gör det möjligt för enskilda användare att hantera verktyget lokalt. Eventuella ändringar av en importerad verktygssats återspeglas inte i en annan användares verktygssats.

Så här importerar du en verktygssats:

 1. Öppna Verktygslådan.
 2. Välj Verktygslåda > Hantera verktygssatser.
 3. Välj Importera.
 4. Navigera till .btx-filen med verktygssatsen och välj OK.

Du kan också importera filer med verktygssatser genom att dra dem från Utforskaren i Windows till Revu-fönstret.

Du kan hantera verktygssatser för att förhindra att flera användare uppdaterar en verktygssats samtidigt. Ett lås visas ovanför en delad verktygssats för att visa att inga ändringar kan göras i verktygssatsen. Klicka på låset för att tillåta ändringar i verktygssatsen. En bock visas ovanför en olåst verktygssats när du kan göra ändringar i verktygssatsen. Eventuella ändringar som görs i en tillagd verktygssats återspeglas hos alla användare som delar verktygssatsen.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och äldre

Det finns en mängd olika anpassningsbara markeringsverktyg i Revu som du kan använda för att lägga till kommentarer, mått och symboler i en PDF. Varje markering i Revu har en uppsättning egenskaper som styr markeringens utseende och vilken information som sparas med den. Med den exklusiva funktionen Tool Chest i Revu kan du spara dessa i anpassade verktygssatser och sedan dela dem med kollegor världen över.

Tool Chest finns som standard i den vänstra panelen i Revu-gränssnittet. Om du inte ser fliken går du till Visa > Flikar > Tool Chest eller trycker på Alt+X.

Klicka sedan på Hantera verktygssatser . Du ser då en lista över aktuella verktygssatser samt knappar för funktionerna Importera, Lägg till och Exportera.

Dela en verktygssats

Om du vill dela en anpassad verktygssats måste du exportera den som en .btx-fil och sedan antingen skicka den via e-post eller ladda upp den till en delad nätverksenhet eller något annat fildelningssystem.

Importera eller lägg till en delad verktygssats

Det finns två olika sätt att läsa in exporterade verktygssatser i Revu, och det är här som du måste bestämma hur du vill att dina kollegor ska hantera de nya verktygssatserna.

 • Lägg till – Använd den här metoden om du vill dela en verktygssats på en nätverksenhet, så att Revu ”läser” den därifrån och flera användare kan komma åt den samtidigt.
  I Revu 12 eller senare cachelagras verktygssatser som ligger på en central nätverksplats lokalt och kan användas offline. Du kan dock inte uppdatera eller checka ut verktygssatserna medan du är offline.
 • Importera – Använd den här funktionen för att kopiera .btx-filen till standardplatsen, så att användare kan hantera verktygssatsen lokalt på sina egna hårddiskar.

Se avsnittet Verktygssatser i hjälpmanualen för Revu för mer information.

Läs mer

Revu gör det också enkelt att dela profiler och stämplar med kollegor vilket kan vara praktiskt om du vill skapa ett standardiserat arbetsflöde inom organisationen. Läs mer genom att klicka på länkarna nedan:

Instruktioner

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Markera

Gränssnitt och navigering

Tool Chest låter dig lagra anpassade markeringar i verktygssatser och dela dem med vem som helst. Lär dig hur du delar dina anpassade verktygssatser.

Related Articles