Hur man tar bort duplicerade sidstorlekar

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

När du skapar nya PDF-filer skapas dokumenten med felaktiga dimensioner eller orientering.

Lösning

Du kan åtgärda det här problemet genom att ta bort dubbla poster från indexet eller skapa en post för den sidstorlek som behövs.

 1. Välj Start och skriv Kontrollpanel.
 2. Högerklicka på Bluebeam Administrator och välj Kör som administratör.
 3. Klicka på fliken Skrivare.
 4. Klicka på knappen Hantera sidor i avsnittet Skrivare. Fönstret Hantera sidor visas.
 5. Ta bort alla sidstorlekar som definieras som ”Okänd” eller som har identiska eller omvända dimensioner jämfört med standardstorlekarna (t.ex. ANSI, BIND, ISO, Letter, Legal osv.).
 6. Välj dubblettens namn i listan och klicka på knappen Radera för att ta bort den.
 7. Klicka OK när du är färdig.

Om en önskad sidstorlek inte finns kan du skapa en ny.

 1. I fönstret Hantera sidor klickar du på knappen Lägg till för att skapa en ny sidstorlek.
 2. Ange Formulärnamn och Pappersstorlek, välj Enheter och klicka på OK.
 3. Klicka på OK igen för att stänga dialogrutan Hantera sidor.
 4. Klicka på knappen Tillämpa när du är färdig.

Om AutoCAD-pluginprogrammet är aktiverat ska du återskapa AutoCAD-sidstorlekar när du har ändrat eller lagt till sidstorlekar.

 1. Stäng AutoCAD om det är öppet.
 2. Klicka på fliken AutoCAD-sidstorlekar.
 3. Klicka på knapparna Rensa och därefter Återskapa för att återskapa AutoCAD-sidstorlekarna.
 4. Klicka på OK när listan har uppdaterats.

PDF-filer kommer nu att skapas med rätt sidstorlek och orientering.

Standardsidstorlekar som Letter, Tabloid och Ledger kan inte tas bort eller ändras eftersom de används av alla skrivare på datorn.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Felsökning

PDF-hantering

Läs om vad som är nytt och åtgärdat i Bluebeam Revu.

Related Articles