Tips til fremhævning og valg af tekst

Gælder for:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå til andre versioner:

Problem

Værktøjerne Fremhæv og Vælg tekst vælger tekst, som du ikke ønsker.

Læs denne artikel, hvis dine fremhævninger er uigennemsigtige og skjuler din tegning eller tekst.

Årsag

Tekst i en PDF-fil gemmes i individuelle linjer i stedet for blokke eller afsnit. Derved markeres der muligvis tekst på den anden side af siden, hvis du trækker markøren nedad for at vælge flere tekstlinjer.

Løsning

Her er et par alternative metoder, som du kan bruge til nøjagtigt at vælge og fremhæve tekst.Hver metode kan være nyttig i forskellige situationer.Hvis du ikke kan vælge teksten i dit dokument, er der muligvis tale om et billede af tekst i stedet for gengivet tekst.Kør OCR på dit dokument for at gøre teksten markerbar. 

Værktøjet Fremhæv fungerer på to forskellige måder.Hvis værktøjet Fremhæv registrerer tekst, ændres markøren til en I-formet markør og fastgøres til teksten.Hvis markøren ikke er over teksten, er markøren en pen, og du kan tegne med frihånd, på samme måde – som med værktøjet  Pen .

Klik og træk

Hvis du holder Ctrl-tasten nede, mens du bruger værktøjet Vælg tekst, aktiveres fastgør til tekst-funktionen, der gør det muligt for dig at tegne et rektangel rundt om den tekst, som du vil vælge.

 1. Gå til Rediger > PDF-indhold >Marker tekst (Shift+T), eller klik på knappen Marker tekst i Navigationslinjen.
 2. Hold Ctrl-tasten nede, og klik og træk for at tegne et rektangel rundt om teksten. Den markerede tekst er midlertidigt fremhævet med blåt.
 3. Højreklik på den markerede tekst, og klik på Fremhæv markeret tekst.
Indstillingen Kopiér fremhævet tekst ind i annotationskommentar, der kan findes på fanen Markering i Indstillinger for værktøj, viser al fremhævet tekst i kolonnen Kommentarer i Annotationslisten.Dette giver dig mulighed for at gennemgå markerede sætninger i et dokument én efter én.

Tegn en fremhævning i frihånd

Du kan manuelt aktivere frihåndstilstanden i værktøjet Fremhæv ved at holde Ctrl-tasten nede.Dette deaktiverer Fastgør til tekst-funktionen og gør det muligt for dig at tegne en markering i frihånd (i stil med værktøjet Pen ).

 1. Klik på Værktøjer > Markering > Fremhæv (H).
 2. Hold Ctrl-tasten nede, og tegn en linje over den tekst, som du vil fremhæve. Tegn en lige linje ved at holde tasterne Ctrl og Shift nede.
Indstillingen Kopiér fremhævet tekst ind i annotationskommentar på fanen Markering i Indstillinger for værktøj virker kun, når teksten er valgt med funktionen Fastgør til indhold. Derved vises tekst, der er fremhævet med frihånd, ikke i kolonnen Kommentarer i Annotationspanelet.

Sådan gør du

Revu 2019

Markering

Revu 20

Andre udgaver af denne artikel

Revu 2017 og ældre

Problem

Værktøjerne Fremhæv og Vælg tekst vælger tekst, som du ikke ønsker.

Hvorfor sker det?

Tekst i en PDF-fil gemmes i individuelle linjer i stedet for blokke eller afsnit. Derved markeres der muligvis tekst på den anden side af siden, hvis du trækker markøren nedad for at vælge flere tekstlinjer.

Løsning

Her er et par alternative metoder, som du kan bruge til nøjagtigt at vælge og fremhæve tekst. Metoderne er hver især lidt forskellige og kan være nyttige under forskellige omstændigheder.
Værktøjet Fremhæv fungerer på to forskellige måder.Hvis værktøjet Fremhæv registrerer tekst, ændres markøren til en I-formet markør og fastgøres til teksten.Hvis markøren ikke er over teksten, er markøren en pen, og du kan tegne med frihånd, på samme måde som med værktøjet Pen .

Brug af værktøjet Vælg tekst og genvejsmenuen

Hvis du holder Ctrl-tasten nede, mens du bruger værktøjet Vælg tekst , aktiveres Fastgør til tekst-funktionen, der gør det muligt for dig at tegne et rektangel rundt om den tekst, som du vil vælge.
 1. Gå til Rediger > Vælg > Marker tekst (Shift+T), eller klik på knappen Marker tekst i navigationslinjen.
 2. Hold Ctrl-tasten nede, og klik og træk for at tegne et rektangel rundt om teksten. Den markerede tekst er midlertidigt fremhævet med blåt.
 3. Højreklik på den markerede tekst, og klik på Fremhæv markeret tekst.
Indstillingen Kopier markeret tekst til tekstmarkeringer får al markeret tekst til at blive vist i kolonnen Kommentarer i Annotationslisten .Dette giver dig mulighed for at gennemgå markerede sætninger i et dokument én efter én.

Brug af Fremhæv i frihånd

Du kan manuelt aktivere pennetilstanden i værktøjet Fremhæv ved at holde Ctrl-tasten nede. Dette deaktiverer Fastgør til tekst-funktionen og gør det muligt for dig at tegne en markering med frihånd.
 1. Klik på Markering > Pen > Fremhæv (H).
 2. Hold Ctrl-tasten nede, og tegn en linje over den tekst, som du vil fremhæve. Tegn en lige linje ved at holde tasterne Ctrl og Shift nede.
Indstillingen Kopier markeret tekst til tekstmarkeringer virker kun, når teksten er valgt med funktionen Fastgør til indhold. Derved vises tekst, der er fremhævet med frihånd, ikke i kolonnen Kommentarer i Annotationslisten.

Sådan gør du

Revu 2017 og ældre

Markering

Værktøjerne Fremhæv og Vælg tekst vælger tekst, som du ikke ønsker.

Related Articles